Ελληνικές startups κατακτούν τον κόσμο

Την τελευταία δεκαετία το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα φαίνεται να έχει διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση από το σημείο του start ώστε οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ως τέτοιες να διανύουν πλέον μια ικανοποιητικά ανοδική πορεία.

Την τελευταία δεκαετία το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα φαίνεται να έχει διανύσει τόσο μεγάλη απόσταση από το σημείο του start ώστε οι επιχειρήσεις που ξεκίνησαν ως τέτοιες να διανύουν πλέον μια ικανοποιητικά ανοδική πορεία.
Στον χώρο αυτόν, η Τράπεζα Πειραιώς, όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποί της, δραστηριοποιήθηκε από νωρίς με κινήσεις στήριξης του οικοσυστήματος των νεοφυών – και όχι μόνο – επιχειρήσεων που αξιοποιούν την αιχμή της τεχνολογίας προς όφελος της καθημερινότητας βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Επιπρόσθετως, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας ως ανάχωμα στο brain drain και βάζοντας σε «κοινή οδό» ιδιωτικά και θεσμικά κεφάλαια ώστε να δημιουργηθεί ρευστότητα και να συντηρηθεί το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα των νέων, για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Ηδη, από τo 2010, συμμετείχε ως ο μεγαλύτερος θεσμικός επενδυτής στον πρώτο γύρο χρηματοδότησης εταιρειών όπως το Taxibeat που πουλήθηκε στη mytaxi του ομίλου Daimler, η Youscan που πουλήθηκε στη Υell και η Imagga που πουλήθηκε στο Launchhub.

Επιτυχημένες startups

Οι αποδόσεις των επενδύσεων αυτών ήταν ιδιαίτερα καλές ανοίγοντας τον δρόμο για την επέκταση της δραστηριότητας του ομίλου μέσω του «PJ Tech Catalyst Fund», το οποίο έχει επενδύσει μέχρι σήμερα σχεδόν 15 εκατομμύρια ευρώ σε τεχνολογικά καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τομέα Venture Capital κ. Ιωνα Τσάκωνα, η Τράπεζα Πειραιώς εργάζεται πυρετωδώς αυτή την περίοδο για να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση ετοιμάζοντας σειρά ολοκληρωμένων προϊόντων που θα καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες των νεοφυών επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο χρηματοδότησης και συναλλακτικών τραπεζικών υπηρεσιών όσο και σε επίπεδο εκπαίδευσης, δικτύωσης, καθοδήγησης κ.ά. Με τον τρόπο αυτόν στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλων υποδομών και στη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα συγκρατεί τους νέους, μορφωμένους και ανήσυχους επιχειρηματίες στην Ελλάδα.
Στο χαρτοφυλάκιο του «PJ Tech Catalyst Fund» καταγράφονται σειρά από σημαντικές επενδύσεις σε εταιρείες, όπως η Pollfish, που είχε διαβλέψει τη νίκη Τραμπ και το Brexit, χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα διεξαγωγής ερευνών αγοράς μέσα από εφαρμογές έξυπνων κινητών τηλεφώνων με πρόσβαση σε 300 εκατομμύρια καταναλωτές παγκοσμίως, παίρνοντας αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο και με πολύ χαμηλό κόστος. Το «PJ Tech Catalyst Fund» μάλιστα ήταν ο πρώτος θεσμικός επενδυτής της startup αυτής με το ποσό των 150.000 ευρώ και συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση μέχρι και σήμερα που η εταιρεία έχει καταφέρει να συγκεντρώσει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ και να μεταφέρει την κυρίως δραστηριότητά της στη Νέα Υόρκη.
Ιδιαίτερα αξιόλογη είναι και η περίπτωση της Novoville η οποία μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας που σχεδίασε και λειτουργεί ενώνει τους δημότες με τις Δημοτικές Υπηρεσίες και τις πόλεις που ζουν.
Η εφαρμογή της Novoville ξεκίνησε πριν από τρία χρόνια στην Ελλάδα και σήμερα λειτουργεί σε 40 δήμους της Ελλάδας, της Μεγ. Βρετανίας, του Βελγίου και της Ελβετίας. Επιπλέον επιλέχθηκε ως μία από τις 10 εταιρείες που συμμετέχουν στο GovStart, ένα πρόγραμμα – στο οποίο συμμετέχει και η βρετανική κυβέρνηση, καθώς και οργανισμοί και ιδιωτικές εταιρείες – με στόχο τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της βρετανικής δημόσιας διοίκησης κατ’ αρχάς, αλλά και την ανάπτυξη της Βρετανίας σε πανευρωπαϊκό και διεθνές κέντρο εξαγωγής τέτοιου είδους εφαρμογών.

Χρηματοδότηση για νέους και καινοτόμους

Οπως δηλώνουν σήμερα οι εκπρόσωποι της Τράπεζας Πειραιώς, συνεχίζουν να αναζητούν τρόπους στήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω προγραμμάτων όπως το «360° Funding» που διευκολύνει την πρόσβαση στη διαθέσιμη πληροφόρηση για τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης ή το πρόγραμμα «Innovfin» μέσω του οποίου υπάρχει η δυνατότητα δανεισμού με προνομιακούς όρους σε μικρές επιχειρήσεις που καινοτομούν.
Η ανταπόκριση στα προγράμματα αυτά φαίνεται να δημιουργεί νέες προσδοκίες και αυξάνει τις απαιτήσεις των νέων επιχειρηματιών.
Τι είναι το πρόγραμμα αυτό; Με το εξειδικευμένο χρηματοδοτικό εργαλείο, το πρόγραμμα InnovFin SME Guarantee Facility, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων έχει σκοπό να στηρίξει τις καινοτόμες επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους και τους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στην καινοτομία υλοποιώντας νέες ιδέες και σχέδια.
Συμπληρωματικά με τα υφιστάμενα προγράμματα επιχορήγησης, η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει αναπτύξει και κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την κάλυψη των αναγκών Ερευνας και Καινοτομίας των επιχειρήσεων. Το «InnovFin» είναι ένα τέτοιο πρόγραμμα εγγυοδοσίας που στοχεύει στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που χαρακτηρίζονται καινοτόμες και απασχολούν λιγότερα από 500 άτομα προσωπικό. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 25.000 ευρώ έως και 7.500.000 ευρώ.
Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο εγγυοδοτικό πρόγραμμα «Innovfin» θα πρέπει να πληρούν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω κριτήρια καινοτομίας, όπως:
n Να αναπτύσσουν καινοτόμο προϊόν/ διαδικασία παραγωγής.
n Να αποτελούν ταχέως αναπτυσσόμενη επιχείρηση.
n Να πραγματοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που να ανέρχονται τουλάχιστον σε 5% επί του συνόλου των λειτουργικών δαπανών σε ένα εκ των τελευταίων 3 ετών λειτουργίας, σε ετήσια βάση.
n Να πραγματοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτομίας σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% της χρηματοδότησης, ετησίως.
n Να δέχονται χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά R&I συστήματα στήριξης.
n Να έχουν λάβει βραβείο έρευνας και ανάπτυξης ή καινοτομίας.
n Να έχουν κατοχυρώσει τεχνολογικό δικαίωμα (όπως δίπλωμα ευρεσιτεχνίας).
n Να έχουν επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων που έχουν συμμετάσχει στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης.
n Να υλοποιούν δαπάνες έρευνας και καινοτομίας που έχουν αναγνωριστεί από αρμόδιους φορείς, εθνικούς ή ευρωπαϊκούς.
Οι επιχειρήσεις αυτές θα έχουν ευνοϊκό κόστος δανεισμού και μειωμένη ανάγκη εξασφαλίσεων, καθώς παρέχεται εγγύηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων στο 50% του ποσού χρηματοδότησης.

ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk