• Αναζήτηση
 • Μεσοπρόθεσμα μη αναστρέψιμη η γήρανση του ελληνικού πληθυσμού

  Ο πληθυσμός της Ελλάδας στην μεταπολεμική περίοδο αυξήθηκε σημαντικά (από 7,6 εκατομ. το 1951 στα 10,7 το 2017) και παράλληλα έχει γεράσει σημαντικά.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Ο πληθυσμός της Ελλάδας στην μεταπολεμική περίοδο αυξήθηκε σημαντικά από 7,6 εκατομ. το 1951 στα 10,7 το 2017 και παράλληλα έχει γεράσει σημαντικά.

  Σε μελέτη του ο κ. Βύρωνας Κοτζαμάνης καθηγητής και επικεφαλής του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκθέτει συνοπτικά τις δημογραφικές εξελίξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα από το 1951 έως το 2017). Ειδικότερα παρουσιάζει τις εξελίξεις των φυσικών και μεταναστευτικών ισοζυγίων, αυτές των βασικών δημογραφικών συνιστωσών (γονιμότητα, θνησιμότητα, μετανάστευση) και τέλος, εν συντομία, τις δημογραφικές προοπτικές για την χώρα μας.

  Διαβάστε αναλυτικά τη μελέτη του Εργαστηρίου Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

  Κοινωνία