• Αναζήτηση
 • Η Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις σχολικής συμπερίληψης των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών

  Την ολιγωρία των ελληνικών αρχών για την προάσπιση των δικαιωμάτων της LGBTQI κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης επιβεβαιώνει, για μια ακόμα φορά, η πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα της IGLYO - Πανευρωπαϊκή Οργάνωση ΛΟΑΤΚΙ Νέων και Μαθητών (International Lesbian, Gay, Bisexual, Queer & Transgender Youth and Student Oganization).

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Την ολιγωρία των ελληνικών αρχών για την προάσπιση των δικαιωμάτων της LGBTQI κοινότητας στο χώρο της εκπαίδευσης επιβεβαιώνει, για μια ακόμα φορά, η πανευρωπαϊκή συγκριτική έρευνα της IGLYO – Πανευρωπαϊκή Οργάνωση ΛΟΑΤΚΙ Νέων και Μαθητών (International Lesbian, Gay, Bisexual, Queer & Transgender Youth and Student Oganization).
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Ελλάδα μαζί με το Λιχνενστάιν συγκεντρώνουν μόλις 5 βαθμούς «κερδίζοντας» μια θέση στο τέλος του πίνακα και στις «κόκκινες» χώρες του χάρτη. Ακολουθούν η Βουλγαρία, η Τουρκία και η Ρωσία, οι οποίες δεν συγκεντρώνουν κανέναν απολύτως βαθμό, ενώ τις υψηλότερες θέσεις καταλαμβάνουν η Μάλτα, η Σουηδία και η Νορβηγία με 90, 88 και 84 βαθμούς αντίστοιχα.
  Ως κριτήρια τέθηκαν η ύπαρξη νομικού πλαισίου κατά των διακρίσεων εφαρμοζόμενου στην εκπαίδευση, η γενικότερη ύπαρξη τέτοιων πολιτικών και στρατηγικών, αλλά και η ύπαρξη ενός συμπεριληπτικού εθνικού προγράμματος σπουδών. Ακόμα λήφθηκε υπόψη η υποχρεωτική μετεκπαίδευση εκπαιδευτικών ως προς LGBTQI ζητήματα, η αναγνώριση φύλου από τις εκπαιδευτικές δομές, η λειτουργία συστήματος συλλογής δεδομένων ως προς το σχολικό εκφοβισμό (bullying) και συστήματος παροχής πληροφοριών και κατευθυντήριων γραμμών. Τέλος κριτήριο υπήρξε η συνεργασία της κυβέρνησης με τις σχετικές ΜΚΟ και η διεθνής δέσμευση της χώρας.
  Η Ελλάδα μόνο ως προς το τελευταίο αυτό στοιχείο κερδίζει πόντους, λόγω της συμμετοχής της ως μέλος στο European Governmental LGBTI Focal Points Network.
  Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας φαίνεται ότι δεν εκπλήσσουν την κοινότητα Colour Youth, καθώς η προάσπιση των ΛΟΑΤΚΙ δικαιωμάτων στην εκπαίδευση είναι, όπως την χαρακτηρίζουν, «ανεπαρκέστατη -αν όχι ανύπαρκτη-, με τη χώρα να αποτυγχάνει να πληροί όλα τα πρακτικά κριτήρια. Για άλλη μια φορά τονίζουμε την ανάγκη λήψης των κατάλληλων μέτρων προς την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, ενώ η αναδυόμενη προβληματική κλείνει τα στόματα όσων βαυκαλίζουν τις συνειδήσεις τους υποστηρίζοντας την επάρκεια αυτών».
  Η Colour Youth έχει θέσει στη διάθεση του Υπουργείου Παιδείας τις αναλυτικές της  θέσεις σχετικά με θέματα εκπαίδευσης (www.colouryouth.gr/agenda/education) και καλεί το υπουργείο να προβεί στην έκδοση εξειδικευμένης εγκυκλίου για διαχείριση ζητημάτων σεξουαλικού προσανατολισμού καθώς και την εισαγωγή σχολικού μαθήματος σχετικά με την σεξουαλική αγωγή και την ταυτότητα φύλου.
  Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση του, το σωματείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις σχετικά με τη συμπερίληψη των ΛΟΑΤΚΙ μαθητών στα σχολεία. Ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ότι τους επόμενους μήνες θα εκδώσουν τα αποτελέσματα αναλυτικής έρευνας που διεξήγαγαν με τη συμμετοχή σχεδόν δύο χιλιάδων ΛΟΑΤΚΙ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχετική με την αντίληψή τους για το «σχολικό κλίμα».
  Κοινωνία