• Αναζήτηση
 • Οι επιχειρήσεις με τις κορυφαίες επιδόσεις

  «Παρά τις όποιες αντιξοότητες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα επιτυγχάνει σημαντικές επιδόσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα των κορυφαίων επιχειρήσεων κατέγραψαν θεαματική βελτίωση το 2016, με κύριο χαρακτηριστικό την "εκτόξευση" της κερδοφορίας τους.

  «Παρά τις όποιες αντιξοότητες που επικράτησαν το τελευταίο διάστημα, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα επιτυγχάνει σημαντικές επιδόσεις. Τα οικονομικά αποτελέσματα των κορυφαίων επιχειρήσεων κατέγραψαν θεαματική βελτίωση το 2016, με κύριο χαρακτηριστικό την «εκτόξευση» της κερδοφορίας τους. Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι πρώτες ενδείξεις για ανάκαμψη της οικονομίας είναι ορατές, οι προκλήσεις για τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνονται».
  Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας Business Leaders in Greece που παρουσιάζει η ICAP Group από «Το Βήμα».  
  Οπως αναφέρεται στην έρευνα, την προηγούμενη διετία, παρά τις δυσμενείς συγκυρίες που σημειώθηκαν (π.χ., επιβολή περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, κ.ά.), η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα επέδειξε σημαντική ανθεκτικότητα, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατή η επάνοδος σε αναπτυξιακή τροχιά.

  Το κριτήριο

  Σε αυτό το γενικότερα δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, και εν μέσω παρατεταμένων διαπραγματεύσεων με τους εταίρους-δανειστές της χώρας, πολλές από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, ύστερα από συνεχείς προσπάθειες προσαρμογής, βελτίωσαν δραστικά τη λειτουργία τους επιτυγχάνοντας υψηλές επιδόσεις. Η ICAP Group, αξιοποιώντας τα στοιχεία της ICAP Databank, αναδεικνύει στο πλαίσιο της έκδοσης αυτής τις 500 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, καθώς και τους 200 πιο κερδοφόρους ομίλους εταιρειών, βάσει δημοσιευμένων ισολογισμών για τη χρήση του 2016. Το κριτήριο με βάση το οποίο γίνεται η κατάταξη επιχειρήσεων και ομίλων είναι τα κέρδη EBITDA, δηλαδή τα κέρδη από λειτουργικές δραστηριότητες πριν από την επίδραση των χρηματοοικονομικών και έκτακτων εσόδων-εξόδων, καθώς και των αποσβέσεων.
  Η συμμετοχή των 500 επιχειρήσεων  στα συνολικά μεγέθη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2016 είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Οι επιχειρήσεις αυτές εμφάνισαν μικρή μόνο αύξηση στον κύκλο εργασιών τους την τελευταία διετία, όμως βελτίωσαν θεαματικά την κερδοφορία τους. Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες:
  ˜ κάλυψαν με τον κύκλο εργασιών τους σχεδόν το 68% του συνολικού κύκλου εργασιών όλων των εταιρειών,
  ˜ εμφάνισαν το 2016 συνολικά κέρδη EBITDA της τάξης των €12 δισ., καλύπτοντας ποσοστό άνω του 90% των κερδών EBITDA (καθοριστική η συμμετοχή των τραπεζών),
  ˜ εμφάνισαν συνολικά κέρδη προ φόρων της τάξης των €6,3 δισ.

  Μεταβολές

  Οσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας των 500 πιο κερδοφόρων ελληνικών εταιρειών (βάσει κερδών EBITDA του έτους 2016), σημειώνεται ότι 141 εταιρείες της περυσινής κατάταξης δεν περιλαμβάνονται στη νέα κατάταξη και αντικαθιστώνται από άλλες επιχειρήσεις. Επίσης, από τις 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες του 2016, μόνο 70 εταιρείες είναι εισηγμένες στο ΧΑ.
  Αξίζει να επισημανθεί ότι, με βάση το δείγμα της έρευνας, 92 από τις εταιρείες της εφετινής κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως «Business Leaders in Greece», από το 2007 ως και το 2016, αποτελώντας τον «σκληρό πυρήνα» των πλέον κερδοφόρων επιχειρήσεων της χώρας.
  Συγκρίνοντας τα βασικά οικονομικά μεγέθη των 500 εταιρειών της κατάταξης του 2016 σε σχέση με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων εταιρειών το 2015, προκύπτει εικόνα θεαματικής βελτίωσης, με κύρια χαρακτηριστικά τα εξής:
  ˜ Εκτόξευση της κερδοφορίας. Τα συνολικά κέρδη EBITDA των 500 εταιρειών σχεδόν πενταπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €12,03 δισ. το 2016 (μεταβολή 2016/15: + €9,58 δισ.).
  ˜
  Εντυπωσιακή αναστροφή τελικού αποτελέσματος. Τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους ανήλθαν σε €6,3 δισ. το 2016, ενώ το 2015 το αντίστοιχο συνολικό αποτέλεσμα (των ίδιων επιχειρήσεων) ήταν ζημιογόνο (εξαιτίας της καταγραφής υψηλών ζημιών ορισμένων τραπεζών).
  ˜
  Με βάση το τελικό καθαρό αποτέλεσμα (κέρδη προ φόρων – 2016), από τις 500 εταιρείες της κατάταξης η μεγάλη πλειονότητα, το 89,6%, ήταν κερδοφόρες (αναλογία μεγαλύτερη της αντίστοιχης περυσινής).
  Θετική μεταβολή εμφάνισαν τόσο ο συνολικός κύκλος εργασιών όσο και τα ίδια κεφάλαια των 500 επιχειρήσεων (αύξηση 1,5%) το 2016.

  «Top 20»

  Η συμμετοχή των πρώτων 20 εταιρειών της κατάταξης στα συνολικά μεγέθη είναι σταθερά καθοριστική, εφόσον μόνο αυτές κάλυψαν (το 2016) μερίδιο 52,5% επί των συνολικών κερδών EBITDA και 38,4% στο συνολικό κύκλο εργασιών των 500 εταιρειών της κατάταξης.
  Εξετάζοντας την κορυφή της κατάταξης των πιο κερδοφόρων εταιρειών, παρατηρούνται τα εξής:
  ˜ Κορυφαία κερδοφόρα εταιρεία τόσο  το 2016 όσο και το 2015 ανεδείχθη η Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ (παρά τη μικρή υποχώρηση των κερδών της το τελευταίο έτος).
  ˜
  Σταθερή στη 2η θέση παρέμεινε η ΔΕΗ, εμφανίζοντας μάλιστα δραστική αύξηση των αντίστοιχων κερδών EBITDA (46,5%), ενώ στην τρίτη θέση αναρριχήθηκαν τα Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, μετά τον υπερδιπλασιασμό των σχετικών κερδών τους το 2016/15.
  ˜
  Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι εταιρείες Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ και Motor Oil (Ελλάς) Διυλιστήρια Κορίνθου ΑΕ.

  Πρωταθλητές σε αντίξοες συνθήκες

  «Το 2016 δεν πραγματοποιήθηκε η επάνοδος της οικονομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα σε αναπτυξιακή τροχιά. Παρά τις αρχικές θετικές προσδοκίες, τελικά το ΑΕΠ κατέγραψε εκ νέου οριακή μείωση (-0,2% σε όρους όγκου) σε σχέση με το 2015.

  Σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, λαμβάνει ακόμα μεγαλύτερη αξία το γεγονός ότι οι 500 πιο κερδοφόρες ελληνικές εταιρείες «εκτόξευσαν» την κερδοφορία τους, ενώ θετική εξέλιξη ήταν και η (μικρή έστω) αύξηση πωλήσεων και ιδίων κεφαλαίων, ανέφερε ο κ. Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ICAP Group. «Πράγματι, τα κέρδη EBITDA των 500 πιο κερδοφόρων εταιρειών σχεδόν πενταπλασιάστηκαν, ανερχόμενα σε €12 δισ., ταυτόχρονα τα συνολικά προ φόρου κέρδη τους ανήλθαν σε €6,3 δισ.
  Η εξέλιξη της κερδοφορίας των εταιρειών της έκδοσης διαχρονικά αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο επίτευγμα, εάν ληφθεί υπόψη το γενικότερο δυσμενές περιβάλλον λόγω της μακροχρόνιας ύφεσης. Βέβαια οι δύσκολες συνθήκες που βιώσαμε και το 2016 ήταν αναπόφευκτο να επηρεάσουν ακόμα και κάποιες από τις κερδοφόρες εταιρείες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 28% των εταιρειών της περυσινής κατάταξης δεν συμπεριλαμβάνονται στην εφετινή. Παράλληλα όμως πρέπει να επισημανθεί ότι 92 από τις εταιρείες της παρούσας κατάταξης διακρίνονται ανελλιπώς ως «Business Leaders in Greece», από το 2007 έως και το 2016. Στις παρούσες συνθήκες, όπου οι πρώτες ενδείξεις για ανάκαμψη της οικονομίας είναι ορατές, οι προκλήσεις για τις ελληνικές επιχειρήσεις αυξάνονται».

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk