• Αναζήτηση
 • Η δύναμη των ελληνικών επιχειρήσεων το 2015

  Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε για πρώτη φορά στοιχεία για τη Διάρθρωση των Επιχειρήσεων στη Χώρα για το έτος 2015.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών) ανήλθε στα 236,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η αξία παραγωγής και η ακαθάριστη προστιθέμενη αξία για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ανήλθαν στα 139,4 και 47,1 δισεκατομμύρια ευρώ, αντίστοιχα.
  Ως προς τις εισροές εργασίας των επιχειρήσεων, αυτές αριθμούσαν 2,2 εκατομμύρια απασχολούμενους, εκ των οποίων το 1,4 εκατομμύριο ήταν μισθωτοί, ενώ σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης, ο αριθμός των μισθωτών αντιστοιχούσε σε 1,3 εκατομμύρια άτομα.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων τομέων οικονομικών δραστηριοτήτων δαπάνησαν 193,1 δισεκατομμύρια ευρώ για αγορές αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο της δραστηριότητάς τους κατά το έτος 2015, εκ των οποίων τα 99,2 δισεκατομμύρια ευρώ αφορούσαν σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών με σκοπό τη μεταπώληση τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν, δηλαδή χωρίς επεξεργασία. Οι επιχειρήσεις πραγματοποίησαν επενδύσεις ύψους 9,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
  Κατά το έτος 2015 δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα συνολικά 789.975 επιχειρήσεις στους τομείς της βιομηχανίας, των κατασκευών, του εμπορίου και των υπηρεσιών (πλην των προσωπικών υπηρεσιών). Οι κλάδοι με το μεγαλύτερο πλήθος επιχειρήσεων ήταν το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 253.167 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 32,0%, ο κλάδος των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών υπηρεσιών με 152.731 επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το 19,3% και ακολουθούν οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης με 117.611 επιχειρήσεις με ποσοστό 14,9%.
  Αναφορικά με τον συνολικό κύκλο εργασιών που κατέγραψαν οι επιχειρήσεις το 2015, ο κλάδος του
  χονδρικού και λιανικού εμπορίου κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο με ποσοστό 43,2% και 102,1
  δισεκατομμύρια ευρώ, σε απόλυτο μέγεθος, και ακολουθούν οι κλάδοι της μεταποίησης και παροχής
  ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού με ποσοστά 22,7% και 8,3%
  αντίστοιχα και απόλυτα μεγέθη 53,5 δισεκατομμύρια ευρώ και 19,7 δισεκατομμύρια ευρώ, κατ’
  αντιστοιχία.
  Στην έρευνα αποτυπώνονται η διάρθρωση και εξέλιξη των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, της χρήσης συντελεστών παραγωγής, οι επιδόσεις της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, της περιφερειακής, εθνικής, κοινοτικής και διεθνούς ανάπτυξης των επιχειρήσεων και αγορών, της πολιτικής των επιχειρήσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών και ειδικής κατανομής των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων, καθώς, επίσης, για την κατάρτιση του ΑΕΠ (από την πλευρά της παραγωγής, της δαπάνης και του εισοδήματος) και για την κατάρτιση των περιφερειακών στοιχείων ΑΕΠ, Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας, Απασχόλησης και Επενδύσεων.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk