• Αναζήτηση
 • Λειτουργικά κέρδη 1,5 δισ. είχαν τα διυλιστήρια το 2017

  Στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και

  Στα επίπεδα του 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να διαμορφωθούν τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) των δύο μεγάλων ελληνικών διυλιστηρίων το 2017, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, με τους αναλυτές διεθνών επενδυτικών τραπεζών να αυξάνουν μάλιστα και τις τιμές-στόχους για τις μετοχές τους.
  Η Credit Suisse π.χ. που διατηρεί τη σύσταση «απόδοση καλύτερη της αγοράς» (outperform) για τη Motor Oil αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 26,5 ευρώ από τα 23,5 ευρώ, απόρροια των ισχυρών περιθωρίων διύλισης και του ελάχιστου πιστωτικού ρίσκου, καθώς ο καθαρός δανεισμός για το 2017 εκτιμάται στα 194 εκατ. ευρώ.
  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ελβετικής τράπεζας, στο σύνολο της χρήσης του 2017, ο κύκλος εργασιών  της εταιρείας αναμένεται να διαμορφωθεί στα 7,58 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ το 2016, ενώ τα αναπροσαρμοσμένα καθαρά κέρδη εκτιμώνται στα 326 δισ. ευρώ από 256 δισ. ευρώ πέρυσι και τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στα 642 εκατ. ευρώ από 520 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
  Στο εννεάμηνο o κύκλος εργασιών το ίδιο διάστημα διαμορφώθηκε στα 5,73 δισ. ευρώ έναντι 4,47 δισ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 213 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τα 172 εκατ. Το ΔΣ της εταιρείας αποφάσισε μάλιστα τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή έναντι του καταβλητέου μερίσματος της χρήσης 2017.
  Σύσταση απόδοση καλύτερη της αγοράς (Outperform) με τιμή-στόχο τα 9,20 ευρώ για τη μετοχή των ΕΛΠΕ εξέδωσε η NBG Securities, προβλέποντας ότι η εταιρεία θα σημειώσει κύκλο εργασιών 7,94 δισ. ευρώ το 2017 από 6,68 δισ. ευρώ πέρυσι. Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA adj.) εκτιμώνται σε 888 εκατ. ευρώ εφέτος από 732 το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να εκτιναχθούν στα 413 εκατ. ευρώ από τα 265 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
  Τα Ελληνικά Πετρέλαια σημείωσαν αυξημένα κέρδη, καθώς τα  μεγαλύτερα περιθώρια διύλισης υπεραντιστάθμισαν την επίπτωση από το κλείσιμο της Ελευσίνας για συντήρηση το καλοκαίρι. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 206 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο από 191 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι, ενώ στο εννεάμηνο διαμορφώθηκαν στα 663 εκατ. ευρώ (+28%).
  Το αποτέλεσμα ήταν υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη των ΕΛΠΕ για το τρίτο τρίμηνο σημείωσαν αύξηση 19% στα 89 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο αυξήθηκαν 71% στα 313 εκατ. ευρώ, χάρη και στη μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων. Η εταιρεία προχωρεί στη διανομή προμερίσματος 0,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ αναμένει τις οικονομικές προσφορές για την πώληση του ποσοστού 66% της ΔΕΣΦΑ.
  Η NBG Securities εξέδωσε επίσης σύσταση «Outperform» και για τη Motor Oil αυξάνοντας την τιμή-στόχο για τη μετοχή στα 25 ευρώ από τα 22 ευρώ προηγουμένως. Απόρροια μεταξύ άλλων των ισχυρών περιθωρίων διύλισης, αλλά και της αύξησης κατά 6,6% των εξαγωγών, ενώ και οι προοπτικές της εταιρείας από την επέκταση στα Βαλκάνια και τις έρευνες υδρογονανθράκων εμφανίζονται θετικές. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της, η εταιρεία θα σημειώσει κύκλο εργασιών 7,7 δισ. ευρώ το 2017 από 6,35 δισ. ευρώ πέρυσι.
  Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA adj.) εκτιμώνται σε 645 εκατ. ευρώ εφέτος από 542 το 2016, ενώ τα καθαρά κέρδη αναμένεται να εκτιναχθούν στα 336 εκατ. ευρώ από τα 255 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
  Από την πλευρά της η UBS χαρακτήρισε ως θετική έκπληξη τα αποτελέσματα γ’ τριμήνου των ελληνικών διυλιστηρίων, συστήνοντας «αγορά» των μετοχών με τιμές-στόχους τα 8,5 ευρώ για τα Ελληνικά Πετρέλαια και 22 ευρώ για τη Motor Oil. Τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ υπερέβησαν τις εκτιμήσεις λόγω των καλύτερων επιδόσεων στον κλάδο της διύλισης. Η ελβετική τράπεζα αύξησε κατά 3% τις προβλέψεις της για τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τη χρήση του 2017 και κατά 1% κατά μέσο όρο την πρόβλεψη για τα EBITDA του διαστήματος 2018-2021.
  Οπως εκτιμά και η Alpha Finance, τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου των ΕΛΠΕ και Motor Oil ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς με τη χρηματιστηριακή να διατηρεί τη σύσταση «outperform» (απόδοση καλύτερη της αγοράς) με τιμές-στόχους τα 8,45 ευρώ για την πρώτη και τα 21,9 ευρώ για τη δεύτερη αντίστοιχα.

  HeliosPlus

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk