• Αναζήτηση
 • Νόμιμη η λειτουργία της ΑΓΕΤ στο Αλιβέρι

  Νόμιμη έκρινε το ΣτΕ, τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας, απορρίπτοντας την αίτηση του «Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων».

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Νόμιμη έκρινε το ΣτΕ, τη λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου  της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας, απορρίπτοντας την αίτηση του «Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Αλιβερίου και Περιχώρων».
  Συγκεκριμένα, το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο έκρινε ότι είναι νόμιμη η υπουργική απόφαση με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ Ηρακλής στο Αλιβέρι Ευβοίας.
  Ειδικότερα, με την   από 29.6.2009 υπουργική απόφαση  παρατάθηκε  μέχρι 19.6.2021 η ισχύς προγενέστερης (προ 7ετίας) υπουργικής απόφασης με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι  των εγκαταστάσεων του εργοστασίου της ΑΓΕΤ Ηρακλής, στην παραθαλάσσια  περιοχή Μυλάκι του Δήμου Ταμυνέων Αλιβερίου.
  Το επίμαχο εργοστάσιο λειτουργεί από το έτος 1983 και παράγει 2.200.000 τόνους τσιμέντου ετησίως.
  Οι σύμβουλοι Επικρατείας του Ε΄ Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου με την  υπ΄  αριθμ. 2465/2017 απόφασή τους απέρριψαν ως αβάσιμούς όλους τους λόγους που προέβαλε  στην αίτησή του ο  εν λόγω Σύλλογος.
  Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν χαρακτηρίστηκε ούτε ανεπαρκής, ούτε πλημμελής. Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι πριν από τη σύνταξη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων, δεν απαιτείται να προηγηθεί προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και αξιολόγηση η οποία να στηρίζεται σε προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  Ο Σύλλογος είχε θέσει αρκετά θέματα ως προς τα απόβλητα του επίμαχου εργοστασίου, την ατμοσφαιρική μόλυνση (εκπομπές οξειδίου του αζώτου, κ.ά.), την μόλυνση του περιβάλλοντος, κ.λπ., αλλά όλοι οι νομικοί και τεχνικοί ισχυρισμοί του απορρίφθηκαν ως αβάσιμοι από το ΣτΕ.
  Κοινωνία