Πρόσθετοι φόροι ύψους 2,48 εκατ. ευρώ προέκυψαν από τον φορολογικό έλεγχο στην ΕΥΔΑΠ για τις χρήσεις 2008, 2009 και 2010.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το παραπάνω ποσό δε θα βαρύνει τα αποτελέσματα της παρούσας χρήσης, καθώς υπήρξε πλήρης κάλυψη από προβλέψεις που είχε σχηματίσει στο παρελθόν η εταιρεία για τις συγκεκριμένες ανέλεγκτες φορολογικές χρήσεις.