Επενδύσεις 381,114 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελλάδα για το 4G

Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις φασματικές περιοχές των 800MHz- τμήμα του οποίου ελευθερώνεται με την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση- και 2,6GHz κατοχύρωσαν τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. H COSMOTE κατοχύρωσε το μεγαλύτερο τμήμα καταβάλλοντας περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα έως το 2030, με την Vodafone να ακολουθεί με επένδυση 124,5 εκατομμυρίων στο 4G και την Wind Ελλάς με 121,8 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη δικτύου 4G/LTE.

Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων για 15 χρόνια στις φασματικές περιοχές των 800MHz -τμήμα του οποίου ελευθερώνεται έως το τέλος του 2014 με την μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση- και των 2,6GHz κατοχύρωσαν στις 13 Οκτωβρίου 2014 τα τρία δίκτυα κινητής τηλεφωνίας που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

H COSMOTE κατοχύρωσε το μεγαλύτερο τμήμα καταβάλλοντας περισσότερα από 134 εκατομμύρια ευρώ για τα δικαιώματα έως το 2030, με την Vodafone να ακολουθεί με επένδυση 124,5 εκατομμυρίων στο 4G και την Wind Ελλάς με 121,8 εκατομμυρίων για την ανάπτυξη δικτύου 4G/LTE.

 • COSMOTE: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και οκτώ (έξι των 2×5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 134.788.000 ευρώ.
 • VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και έξι (τέσσερα των 2×5 MHz και δύο των 10 ΜHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 124.501.000 ευρώ.
 • WIND: Δύο (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 800 ΜHz και τέσσερα (2×5 MHz) τμήματα στη ζώνη των 2600 MHz, με συνολικό τίμημα 121.825.000 ευρώ.

Η δημοπρασία στις ζώνες των 800 και 2600 ΜHz ξεκίνησε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2014 με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση και ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών 4G/LTE στην κινητή ευρυζωνικότητα. Αφορούσε τρία τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 800 MHz και δεκαοκτώ τμήματα ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 2600 ΜHz. Η ζώνη των 800 MHz είναι μέρος του «ψηφιακού μερίσματος», δηλαδή του φάσματος που ελευθερώνεται με τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεοπτική τεχνολογία.

Η διαγωνιστική διαδικασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την ΕΕΤΤ, με δικά της μέσα, κατά τρόπο σύμφωνο με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και ειδικότερα με τις αναθεωρημένες Οδηγίες Πλαίσιο και Αδειοδότησης δικτύων και υπηρεσιών (2002/21/ΕΚ και 2002/20/ΕΚ αντίστοιχα). Με τη δημοπρασία ολοκληρώθηκε το έργο της ΕΕΤΤ που ξεκίνησε από το Μάιο του 2013, για τη διάθεση του ψηφιακού μερίσματος.

Σύμφωνα με την Αρχή, «Η χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 800 και 2600 MHz είναι ένα πολύ αποφασιστικό βήμα για την ανάπτυξη νέων ασυρμάτων τεχνολογιών για δίκτυα κινητής τηλεφωνίας τέταρτης γενιάς (4G), που υποστηρίζουν καινοτόμες υπηρεσίες επικοινωνίας, πρόσβασης, περιεχομένου και μεταφοράς ευρυζωνικών δεδομένων. Για τη χώρα, η ανάπτυξη προηγμένων επικοινωνιών, τόσο στις πόλεις όσο και σε νησιωτικές και αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην εξάλειψη του «ψηφιακού χάσματος» με τον υπόλοιπο κόσμο. Η πραγματική αξία του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παραχώρησης έγκειται στη δημιουργία νέων υποδομών επί των οποίων θα διοχετευθούν υπηρεσίες και συναλλαγές τόσο μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσο και πολιτών και επιχειρήσεων με το δημόσιο τομέα.»

Ενίσχυση ταχυτήτων και κάλυψης από το δίκτυο 4G της COSMOTE

Αναλυτικά, η COSMOTE κατοχύρωσε:

 • 2 φασματικά τμήματα εύρους 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 791–821ΜΗz και 832–862ΜΗz, αντί συνολικού τιμήματος 103 εκατ. ευρώ.
 • 6 φασματικά τμήματα εύρους 2×5 MHz στις ζώνες συχνοτήτων 2500–2570ΜHz και 2620–2690MHz, αντί συνολικού τιμήματος 28,212 εκατ. ευρώ.
 • 2 ασύζευκτα φασματικά τμήματα εύρους 10 MHz στη ζώνη συχνοτήτων 2575–2615MHz, αντί συνολικού τιμήματος 3,576 εκατ. ευρώ.

Τα παραπάνω τμήματα εκχωρούνται στην COSMOTE έως και την 28.2.2030

Το κόστος για την απόκτηση του φάσματος είναι επιπλέον του 1,2 δισ. επενδύσεων που ο Όμιλος ΟΤΕ υλοποιεί στην Ελλάδα την τετραετία 2014-2017, κυρίως σε δίκτυα Νέας Γενιάς σταθερής και κινητής.

Σήμερα, το δίκτυο 4G της COSMOTE είναι διαθέσιμο σε περισσότερο από το 60% του πληθυσμού της χώρας, ενώ στόχος της εταιρείας είναι να παρέχει 70% πληθυσμιακή κάλυψη έως το τέλος του 2014. Με το νέα φάσμα, η COSMOTE δηλώνει πως «θα ενισχύσει περαιτέρω τις ταχύτητες και την κάλυψη του εκτεταμένου 4G δικτύου της, τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές, καλύπτοντας τις ανάγκες των πελατών της για υπερυψηλές ταχύτητες και εξελιγμένη επικοινωνία».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, δήλωσε σχετικά: «Προτεραιότητά μας είναι οι ανάγκες των πελατών μας. Η νέα μεγάλη επένδυσή μας, ύψους 135 εκατ. ευρώ, σε φάσμα, μας επιτρέπει να αναβαθμίσουμε ακόμη περισσότερο τις υπηρεσίες που τους προσφέρουμε. Ενισχύουμε τα δίκτυά μας, προσφέροντας ακόμη πιο ποιοτική εμπειρία, ιδίως στο δίκτυο 4G. Είμαστε μακράν ο μεγαλύτερος επενδυτής στις τηλεπικοινωνίες στην Ελλάδα. Αυτό επιβεβαιώνουμε και σήμερα, επενδύοντας το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στη δημοπρασία. Η επένδυση στις τηλεπικοινωνίες είναι επένδυση στην ανάπτυξη της οικονομίας και της χώρας.»

Επέκταση του δικτύου 4G της Vodafone και καλύτερο σήμα 4G στα κτίρια

Η Vodafone επένδυσε 124.501.000 ευρώ για την εξασφάλιση φάσματος στις ίδιες ζώνες, των 800 ΜHz και 2600 ΜHz. Συγκεκριμένα η Vodafone απέκτησε νέο φάσμα 2×10 ΜΗz στα 800 MHz και 2×20 MHz (συζευγμένο) και 20 MHz (ασύζευκτο) στα 2600 MHz. Θα το αξιοποιήσει επίσης για να επεκτείνει τη γεωγραφική κάλυψη 4G του δικτύου της, καθώς και να βελτιώνει περαιτέρω την ποιότητα του 4G σήματος σε εσωτερικούς χώρους.

Τον Νοέμβριο 2011 η Vodafone ανανέωσε και επέκτεινε το φάσμα συχνοτήτων κινητής επικοινωνίας στο πλαίσιο αντίστοιχου διαγωνισμού της ΕΕΤΤ εξασφαλίζοντας φάσμα στη ζώνη των 900 ΜHz καθώς και στη ζώνη των 1800 MHz, για την περαιτέρω διεύρυνση των υπηρεσιών 2G και 3G που παρέχει προς τους συνδρομητές της, για την απόκτηση του οποίου έχει καταβάλει 168,5 εκ. ευρώ.

Ο κ. Γλαύκος Περσιάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στη Vodafone Ελλάδας δήλωσε σχετικά: «Η επένδυση αυτή μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε νέες δυνατότητες που προκύπτουν από τη διεύρυνση του φάσματος συχνοτήτων. Παράλληλα, συμβάλλουμε έμπρακτα στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και αποδεικνύουμε τη δέσμευσή μας να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους πελάτες μας τεχνολογικά πρωτοποριακές υπηρεσίες, γρήγορης και αξιόπιστης επικοινωνίας».

Ανάπτυξη του δικτύου 4G/LTE από την WIND

H WIND Ελλάς κατέβαλλε συνολικά 121, 825 εκατομμύρια ευρώ και απέκτησε δικαιώματα για δύο τμήματα (2 x 10 MHz) στη ζώνη των 800MHz και επίσης για τέσσερα τμήματα (2 x 20MHz) στη ζώνη των 2600MHz. Το νέο φάσμα θα αξιοποιηθεί άμεσα καθώς η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει να αναπτύσσει στη χώρα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς (4G) κάνοντας χρήση της τεχνολογίας LTE.

«Θα ενσωματώσουμε το νέο φάσμα στον εκσυγχρονισμό του δικτύου μας και την τρέχουσα ανάπτυξη υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας νέας γενιάς. Κάνοντας αυτή τη σημαντική επένδυση, αποκτήσαμε κρίσιμο φάσμα που θα μας επιτρέψει να ανταποκριθούμε στην αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για υπηρεσίες κινητής ευρυζωνικότητας και να παρέχουμε στους πελάτες μας τις υψηλότερες ταχύτητες στις υπηρεσίες δεδομένων» δήλωσε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της WIND Ελλάς, Νάσος Ζαρκαλής. «Την ίδια στιγμή προάγουμε την ανταγωνιστικότητά μας στην αγορά και ενισχύουμε την αξία της επένδυσης των μετόχων μας στην εταιρεία».

  Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
  Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
  Science
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk