Γ. Βρούτσης: Δράσεις 600 εκατ. ευρώ για την καταπολέμηση της ανεργίας

Στοχευμένες δράσεις που ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ υλοποιεί η χώρα μας μέσω του υπουργείου Εργασίας για την άμεση ανακούφιση του τμήματος εκείνου της κοινωνίας, το οποίο έχει πληγεί έντονα από την κρίση (μακροχρόνια άνεργοι, άνεργοι-μέλη νοικοκυριών ανέργων, νέοι) σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση κατά τη διάρκεια της παρέμβασή του στη Σύνοδο Κορυφής για την απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στο Μιλάνο.
Το υπουργείο Εργασίας ανέλαβε την υλοποίηση σημαντικών δράσεων, αξιοποιώντας εμπροσθοβαρώς πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου 2014-2020, πριν την οριστική έγκριση των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα προγράμματα αφορούν ωφελούμενους όλων των ηλικιών και κυρίως των νέων που πλήττονται και από τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας και η αξιοποίηση των πόρων αυτών έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καρπούς καθώς:
· Τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε τους 42.000 ανέργους ηλικιών 18 έως 29 ετών που έχουν επιλεγεί και συμμετέχουν στα μητρώα ωφελουμένων του ειδικούς προγράμματος «Επιταγή εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».
· Προκηρύχτηκε ήδη από τον ΟΑΕΔ, το «Πρόγραμμα για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης», το οποίο απευθύνεται σε 16.000 ανέργους άνω των 29 ετών, κατά προτεραιότητα σε εκείνους με χαμηλά τυπικά προσόντα σε δεξιότητες κλάδων αιχμής της ελληνικής οικονομίας.
· Εντός του Οκτωβρίου – προκηρύσσεται Ειδικό πρόγραμμα «Επιταγής εισόδου για νέους σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου» για 8.000 θέσεις συνολικού προϋπολογισμού 28 εκ ευρώ
· Ειδικά για τις ηλικίες 18 έως 24 που μαστίζονται από υψηλά και επίμονα ποσοστά ανεργίας, σχεδιάζονται 2 επιπλέον προγράμματα: α) το «Πρόγραμμα Ολοκληρωμένη Παρέμβασης για 8.000 νέους 18 έως 24 ετών», με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και στη συνέχεια προώθηση του ανέργου, είτε σε προγράμματα κατάρτισης, είτε σε προγράμματα απασχόλησης, είτε σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, συνολικού προϋπολογισμού 45 εκ € και β) Ειδικά προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης, για 15.000 ανέργους νέους έως 24 ετών και τα οποία θα αφορούν στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των νέων, κυρίως σε ειδικότητες τομέων αιχμής της ελληνικής οικονομίας (π.χ Τουρισμός, Αγροτική Παραγωγή, Ναυτιλία, Πληροφορική, κλπ) συνολικού προϋπολογισμού 40 εκ €.
· Μέχρι τέλος του έτους θα έχει ενεργοποιηθεί πλήρως το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, το οποίο απευθύνεται σε 50.000 μακροχρόνια ανέργους ή ανέργους που ζουν σε νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο και ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ.
· Προκηρύσσεται η δράση για τη «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.)», που αναμένεται να ωφελήσει 12.000 νέους και υφιστάμενους κοινωνικούς επιχειρηματίες με προϋπολογισμό 19 εκατ. ευρώ.
Οπως τόνισε ο υπουργός Εργασίας στην ομιλία του «η περίοδος που ανοίγεται μπροστά μας βρίσκει την Ευρώπη και τα κράτη-μέλη της σε ένα κομβικό σημείο, για τη διαμόρφωση ενός νέου ευρωπαϊκού σκηνικού, πιο κοντά στις ανάγκες των πολιτών και των νέων.
Τα σημάδια της ανάκαμψης γίνονται πλέον εμφανή τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ελλάδα, η οποία έχει ολοκληρώσει ένα μεγάλο φάσμα μεταρρυθμίσεων και εκπληρώνει με συνέπεια τις δεσμεύσεις της. Ωστόσο, η παρατεταμένη ύφεση έχει αφήσει πίσω της ένα μεγάλο αριθμό ανέργων, μεταξύ των οποίων και πλήθος νεαρών ατόμων. Νέων, που παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι, βλέπουν τις δεξιότητες και τα προσόντα τους να απαξιώνονται, συναντούν τεράστια εμπόδια εισόδου στην αγορά εργασίας.
Η ανεργία των νέων αποτελεί μια σημαντική και σύνθετη πρόκληση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για την Ελλάδα ακόμη περισσότερο, καθώς η ύφεση των προηγούμενων 6 ετών σε συνδυασμό με την αναγκαία δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε αύξησε τα ποσοστά της σημαντικά.
Σήμερα, η δυσάρεστη αυτή κατάσταση στην Ελλάδα παρουσιάζει τάσεις αποκλιμάκωσης. Στο γεγονός αυτό συνέβαλλαν αφενός η υλοποίηση ενός ισορροπημένου μίγματος πολιτικής που περιλαμβάνει ριζικές μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και της οικονομίας και αφετέρου η εφαρμογή άμεσων ενεργητικών μέτρων, που προστατεύουν τον πιο πολύτιμο πόρο μας, το ανθρώπινο δυναμικό.
Στο πλαίσιο αυτό μάλιστα, ενδυναμώσαμε και τη συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων. Συνεργασία που πιστοποιήθηκε πρόσφατα σε συνάντηση που έλαβε χώρα στη Γενεύη, στο πλαίσιο του Εθνικού – Κοινωνικού Διαλόγου υπό την αιγίδα του I.L.O.
Όσο αφορά στα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας, μετά και από την εξάντληση των πόρων του παλαιού ΕΣΠΑ σε δράσεις απασχόλησης, αξιοποιούμε εντατικά, στοχευμένα και εμπροσθοβα­ρώς τους κοινοτικούς πόρους του νέου ΕΣΠΑ.
Στο πλαίσιο αυτό έχει ήδη ξεκινήσει η υλοποίηση μιας μεγάλης δέσμης παρεμβά­σεων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες προσ­φέρουν ευκαιρίες εισόδου στην απασχόληση σε 145.000 ανέργους.
Με σύγχρονα ενεργητικά προγράμματα όπως: δράσεις επιδότησης της απασχόλησης αλλά και της μικροεπιχειρηματικότη­τας, start-ups, προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης, μαθητεία, προώθηση της κοινωνικής οικονομίας κλπ.
Μέσα σε αυτές τις παρεμβάσεις, ξεχωριστή θέση έχει και το μεγάλο πρόγ­ραμμα «Εγγύηση για τη Νεολαία» (Youth Guarantee). Παρέμβαση που έχει ήδη ξεκινήσει και απευθύνεται στους περίπου 240.000 νέους της χώρας μας, έως 24 ετών, με δράσεις Πρώιμης Παρέμβασης και Ενεργοποίησης και δράσεις διευκόλυνσης της εισόδου στην αγορά Εργασίας.
Στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων αναπτύσσεται με τη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπουργείων διαδικτυακή πύλη (portal), που θα συγκεντρώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες για την απασχόληση ή την κατάρτιση των νέων.
Επίσης, έχει ξεκινήσει ήδη η δράση “Επιταγή εισόδου για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”. Δράση που περιλαμβάνει θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση και χτίζει πάνω σε προηγούμενη εμπειρία παρόμοιου προγράμματος που έχει ήδη αξιολογηθεί.
Πέρα από την επιταγή εισόδου, σύντομα θα υλοποιηθούν και νέες δράσεις Youth Guarantee. Δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης, απασχόλησης με έμφαση στους κλάδους της οικονομίας που παρουσιάζουν προοπτικές ανάπτυξης.
Εξίσου σημαντική, όμως, είναι η ποιοτική διάσταση των παρεμβάσεών μας.
Για πρώτη φορά στην Ελ­λάδα, δημιουργούμε μόνιμα συστήματα διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας – σε διασύνδεση με το πλη­ροφοριακό σύστημα «Εργάνη» -αλλά και παρακολούθησης και αξιολόγησης των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης (προγράμματα μαθητείας, πρακτική άσκηση, κοινωφελής εργασία).
Συνεχίζουμε και ολοκληρώνουμε την αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, ενισχύοντας τον ενιαίο και δημόσιο χαρακτήρα του, αλλά και δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και τα δίκτυα συνεργασίας με επιμελητήρια, πανεπιστήμια, Δήμους και άλλους φορείς προώθησης της απασχόλησης.
Συνδέουμε την εκπαίδευση με την εργασία, αναβαθμίζοντας το θεσμό της μαθητείας στο πρότυπο του διττού συστήματος (dual system).
Οι διαρθρωτικοί πόροι της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020 αποτελούν ένα σημαντικό μέσο που μας βοηθά να πετύχουμε τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση. Προτεραιότητες που συμβάλλουν στην επίτευξη της κοινωνικής ειρήνης, της ευημερίας των λαών της Ευρώπης και διασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τους νέους μας.
Γιατί η ανάταξη και αναζωογόνηση των εθνικών οικονομιών, ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών μοντέλων των κρατών μελών της Ε.Ε, η τόνωση της ανταγωνιστικότητας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, απαιτούν αποτελεσματικό συνδυασμό των αναγκαίων διαρθρωτικών αλλαγών με άμεση και ισχυρή επένδυση στον ανθρώπινο κεφάλαιο. Και ιδιαίτερα τους νέους ανθρώπους που είναι το μέλλον των κοινωνιών μας».

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk