Να ακυρωθεί η απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη για έκπτωση της εταιρείας, κατάπτωσης της εγγυητικής της επιστολής και αποκλεισμού της από μελλοντικούς δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα ενός έτους ζητεί με προσφυγή της η NEL Lines.
Παράλληλα κατέθεσε αίτημα προς το υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου για άμεση δρομολόγηση του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου «Μυτιλήνη» για κάλυψη δύο γραμμών του Βορείου Αιγαίου μετά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην οποία προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ναυτιλίας με απόφασή του έχει κηρύξει έκπτωτη τη ΝΕΛ από δύο άγονες γραμμές του βορείου Αιγαίου με το αιτιολογικό της πλημμελούς και αδικαιολόγητης άρνησης εκτέλεσης των δρομολογίων.
Η ΝΕΛ στη διοικητική της προσφυγή, αναφέρει, ότι η απόφαση να κηρυχθεί έκπτωτη η εταιρεία είναι ανυπόστατη αφού ελήφθη από αναρμόδιο όργανο άνευ ειδικής προ τούτο εξουσιοδοτήσεως χωρίς να υπάρξει γνωμοδότηση και να κληθεί υποχρεωτικά ο ενδιαφερόμενος να παράσχει εξηγήσεις και να ασκήσει παράλληλα κάθε ένδικο μέσο.
Παράλληλα προσθέτει ότι το υπουργείο προχώρησε στη διαδικασία ανάθεσης των γραμμών κατόπιν αναμόρφωσης της δομής τους και του τρόπου των δρομολογίων, με αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων μισθωμάτων κατά 112,50%, ενώ προχώρησε σε αδικαιολόγητη μείωση των χαρακτηριστικών του πλοίου που εκτελούσε τη γραμμή πριν την έκπτωση της εταιρείας, βάζοντας ως ελάχιστο αριθμό κλινών επιβατών του συμμετέχοντος πλοίου 100 κλίνες από 250 που ήταν έως σήμερα.
Η εταιρεία υπογραμμίζει επίσης ότι επιφυλάσσεται κατά παντός νόμιμου δικαιώματός της προς ακύρωση και ολικής εξαφάνιση των βαλλόμενων πράξεων κατά της ΝΕΛ και ζητεί να γίνει δεκτό το αίτημα για δρομολόγηση του επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου «Μυτιλήνη».
Σημειώνεται ότι την Τρίτη αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου η επίσημη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης στο βόρειο Αιγαίο για τρεις μήνες, μετά την έκπτωση της ΝΕΛ και της θυγατρικής της Σι Λινκ Φέρρις από δύο άγονες γραμμές.
Η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, έρχεται σε συνέχεια γνωμοδότησης του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που συνεδρίασε την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου και περιλαμβάνει δύο διαφορετικές προτάσεις που υιοθετήθηκαν από τον υπουργό Ναυτιλίας και ο οποίος αναμένεται να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση, με βάση τη συμφερότερη και την καλύτερη προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος.
Η πρώτη πρόταση που φέρεται ως η βασική επιλογή και θα καλύπτει τα Ψαρά και τη Σάμο μία φορά την εβδομάδα, περιλαμβάνει ένα δρομολόγιο την εβδομάδα στη γραμμή Μυτιλήνη-Λήμνο-Καβάλα και ένα δρομολόγιο στη γραμμή Βαθύ Σάμου – Χίος – Μυτιλήνη – Λήμνος – Καβάλα και επιστροφή.
Η εταιρεία επίσης που θα αναδειχθεί ανάδοχος των δυο αυτών γραμμών θα πρέπει να συνδέσει μία φορά την εβδομάδα τα Ψαρά με τη Χίο σε συνέχεια του δρομολογίου από Πειραιά.
Να σημειωθεί ότι στην πρώτη πρόταση για κάλυψη των γραμμών στο βόρειο Αιγαίο, αναφέρεται ότι στην περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος τότε θα γίνονται δεκτές οι προσφορές των ακτοπλοϊκών για τη δεύτερη πρόταση έως αύριο Πέμπτη στις 12 το μεσημέρι και η οποία περιλαμβάνει δύο δρομολόγια την εβδομάδα στη γραμμή Καβάλα – Λήμνος – Βαθύ Σάμου.
Ωστόσο σήμερα Τετάρτη η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε αίτημα ενώ σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον από καμία άλλη πλοιοκτήτρια εταιρεία.