Μειώνεται σταδιακά το έλλειμμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μετά τις πρόσφατες ρυθμίσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την περικοπή των εγγυημένων τιμών στην ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο του διαχειριστή της αγοράς (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας – ΛΑΓΗΕ) στο τέλος του 2014 το έλλειμμα θα ανέρχεται σε 146,4 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται εκμηδένιση του εντός του 2015. Σύμφωνα μάλιστα με την έκθεση στο τέλος του 2015 θα υπάρχει πλεόνασμα των 103,69 εκατ. ευρώ.

Σήμερα, πάντως, το έλλειμμα του λογαριασμού ανέρχεται 209,44 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μικρή μείωση σε σχέση με τον Ιούνιο, όταν ήταν 213,92 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο δελτίο του ΛΑΓΗΕ περιλαμβάνεται και η αποτύπωση της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα, έως και τον Ιούνιο του 2014.

Η συνολική ισχύς σημείωσε μικρές μεταβολές και κατανέμεται ως εξής: 1.884 MW αιολικών, 2.213 MW φωτοβολταϊκών, 374 MW φωτοβολταϊκών στέγης, 220 MW μικρών υδροηλεκτρικών, 47 MW βιομάζας/βιοαερίου και 229 MW ΣΗΘΥΑ (συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας).

Αντίστοιχα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κυμάνθηκε ως εξής: 280 GWh για τα αιολικά, 330 GWh για τα φωτοβολταϊκά, 44 GWh για τα φωτοβολταϊκά στέγης, 54 GWh για τα μικρά υδροηλεκτρικά, 16 GWh για τις μονάδες βιομάζας/βιοαερίου και 100 GWh για τις μονάδες ΣΗΘΥΑ.