Περιορίζονται οι υπερωρίες δημοσίων υπαλλήλων με απόφαση Σταϊκούρα

Αυστηρό πλαφόν στις 120 ώρες για την υπερωρία που θα μπορούν να εγγράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανά εξάμηνο, στον στενό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ορίζει απόφαση του αναπλ. υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταικούρα.

Αυστηρό πλαφόν στις 120 ώρες για την υπερωρία που θα μπορούν να εγγράφουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, ανά εξάμηνο, στον στενό αλλά και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ορίζει απόφαση του αναπλ. υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταικούρα.
Ο αριθμός των υπερωριών θα υπολογίζεται ανά εξάμηνο και εάν υπερβεί κάποιος εργαζόμενος τις 120 ώρες το α΄ εξάμηνο, τότε αυτές θα αφαιρούνται ισόποσα από το β΄ εξάμηνο, αφού σε κμαία περίπτωση το έτος δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 240 ώρες.

Την ίδια στιγμή όσοι εργαζόμενοι στο δημόσιο ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου, όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ΄υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Η απόφαση Σταικούρα:

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων περί τροποποίησης της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/396> σχετικά με την υπερωριακή εργασία »

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 176<http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4261/year/2014/article/176/paragraph/1> του ν.4261/2014<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/594> (ΦΕΚ 107/Α΄) ,με τις οποίες τροποποιούνται οι όμοιες της παρ.1 του άρθρου 20<http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4024/year/2011/article/20/paragraph/1> του ν.4024/2011<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/396>, προκειμένου να ενημερωθείτε και να προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

1. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, οι ώρες απογευματινής υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του ν.4024/2011<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/396> (Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, συμπεριλαμβανομένων και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/241> και των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού), δεν μπορούν να υπερβαίνουν κατ΄ανώτατο όριο τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά υπάλληλο για το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους και εκατόν είκοσι (120) για το δεύτερο.

Το κατά εξάμηνο ανώτατο αυτό όριο των εκατόν είκοσι (120) ωρών δύναται να αυξηθεί περαιτέρω έως τις εκατόν πενήντα (150) ώρες κατ΄άτομο μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση του αριθμού των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Οι ίδιες διατάξεις προβλέπουν επίσης ότι, σε υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν βάσει νόμου όλες τις ημέρες του μήνα ή σε δωδεκάωρη ή σε εικοσιτετράωρη βάση, ο αριθμός των καθ΄υπέρβαση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας ωρών νυκτερινής, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το πρώτο και ενενήντα έξι (96) ώρες κατά το δεύτερο εξάμηνο, οι οποίες δύναται να αυξηθούν μέχρι τις εκατόν είκοσι (120) ώρες με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης οργάνου και με ισόποση μείωση των ωρών του δευτέρου εξαμήνου.

Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταβολή των ανωτέρω εξαμηνιαίων ορίων χωρίς υπέρβαση σε κάθε περίπτωση του ετήσιου ορίου για κάθε υπάλληλο.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται η προηγούμενη πλήρως αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου για την έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης οργάνου.

Εξυπακούεται ότι για τις αποφάσεις έγκρισης υπερωριακής απασχόλησης, που τυχόν εκδοθούν εντός του α΄ εξαμήνου 2014 για το ανωτέρω όριο θα συνυπολογιστούν και οι ήδη εκδοθείσες για το διάστημα αυτό.

Για το προσωπικό των υπηρεσιών καθαριότητας των ΟΤΑ α΄ βαθμού που λειτουργούν βάσει νόμου σε εικοσιτετράωρη βάση, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τις παρ.2 του άρθρου 31<http://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4258/year/2014/article/31/paragraph/2> του ν.4258/2014<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/592> (ΦΕΚ 94/Α) που ορίζουν ανώτατο όριο υπερωριακής εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις τριάντα (30) ώρες κατά μήνα, χωρίς δικαίωμα ανακατανομής εντός του έτους.

2.Επίσης, με τις ανωτέρω διατάξεις προβλέπεται ότι δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αμοιβής μόνο για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης. Συνεπώς από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω διάταξης (5-5-2014) και εφεξής, είναι πλέον δυνατή η καταβολή αμοιβής υπερωριακής απασχόλησης και στους προϊσταμένους Διεύθυνσης.

Τέλος με τις ίδιες διατάξεις διευκρινίζεται ότι η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής απασχόλησης εκδίδεται:

α) για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού από το αρμόδιο για διορισμό όργανο, ενώ για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β΄ βαθμού από τον Περιφερειάρχη.

β) για τους υπαλλήλους ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005<http://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/241> (Α΄314) εκδίδεται από το Δ.Σ. του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk