Ερώτημα παραμένει ως σήμερα τι θα γίνει με τις νέες Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών (οι οποίες και σχεδιαζόταν να αποτελέσουν τη νέα μορφή ανώτατης τεχνολογικής εκπαίδευσης στη χώρα). Μάλιστα ο σχεδιασμός που εξελισσόταν, όπως ανέφεραν οι πληροφορίες, ήταν να μετατραπούν σε Σχολές Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών τα «αδύναμα» τμήματα των πανεπιστημίων που προέκυψαν από την περυσινή εφαρμογή του νέου εξεταστικού συστήματος για τα ΑΕΙ, η οποία και άφησε πολλά προγράμματα σπουδών με λιγότερους από δέκα εισακτέους. Επρόκειτο για τετραετή προγράμματα ισότιμα με εκείνα των πανεπιστημίων, προσανατολισμένα όμως σε νέα σύγχρονα αντικείμενα σπουδών.

Οπως αναφέρουν ωστόσο οι νεότερες πληροφορίες, το θέμα αυτό έχει μείνει πίσω και δεν εντάσσεται πλέον στις προτεραιότητες της υπουργού Παιδείας.  Πάντως, οι πρώτοι μήνες του χρόνου αναμένεται ότι θα δώσουν απάντηση και σε αυτό το ερώτημα, καθώς η τεχνολογική εκπαίδευση της χώρας δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τα ΙΕΚ, όσο και αν η αναβάθμισή τους διακηρύσσεται και διαφημίζεται.