Το πραγματικό ΑΕΠ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2,7% το τρίτο τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το προηγούμενο, και σε ετήσια βάση κατά 8,5% το 2021, αντανακλώντας τις ισχυρές αποδόσεις στις εξαγωγές και τη σημαντική συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης, όπως αναφέρεται στις Χειμερινές Οικονομικές Προβλέψεις 2022 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,9% το 2022 και κατά 3,5% το 2023.

Ανάκαμψη σε τουριστικό και βιομηχανικό τομέα

Η αξιοσημείωτη ανάκαμψη τις τουριστικές εισροές το καλοκαίρι βοήθησε την οικονομία να ανακτήσει εκ νέου σημαντικό μέρος των προηγούμενων απωλειών λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας της COVID-19, ενώ ο βιομηχανικός τομέας έχει σημειώσει ισχυρή ανάκαμψη. Η πρόσφατη εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον και τα σχετικά περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν εκ νέου, επιβάρυναν την ανάπτυξη το τελευταίο τρίμηνο του 2021, αλλά ο αντίκτυπός τους προβλέπεται να εξασθενίσει σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 8,5% το 2021.

Η ανάπτυξη το 2022 προβλέπεται να ενισχυθεί από τις επενδύσεις που υποστηρίζονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όσο οι οι καταναλωτικές δαπάνες επιστρέφουν στα προ πανδημίας επίπεδα, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται επίσης να στηρίξει την ανάπτυξη. Επιπλέον, το εξωτερικό περιβάλλον προβλέπεται να παραμείνει υποστηρικτικό. Ο τουρισμός ειδικότερα αναμένεται να συνεχίσει να ανακάμπτει από τις προηγούμενες απώλειες, μέχρι να επιστρέψει πλήρως στα προ πανδημίας επίπεδα έως το τέλος του προβλεπόμενου ορίζοντα. Συνολικά, το πραγματικό ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 4,9% το 2022 και κατά 3,5% το 2023.

Πληθωρισμός στο 3,1% το 2022

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε το τελευταίο τρίμηνο του 2021 λόγω κυρίως των πολύ υψηλών τιμών ενέργειας. Οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων αναμένεται να ανέλθουν στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2022 και να χαλαρώσουν αργότερα μέσα στο έτος. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αναμένεται στη συνέχεια να περάσει στη λιανική αγορά και στο καλάθι των νοικοκυριών. Προβλέπεται o πληθωρισμός να διαμορφωθεί στο 3,1% το 2022 και στο 1,1% το 2023.

Οι μισθολογικές πιέσεις μέχρι στιγμής παρέμειναν περιορισμένες λόγω της ακόμη μεγάλης χαλάρωσης στην αγορά εργασίας. Οι αρχές ανακοίνωσαν αύξηση του κατώτατου μισθού στα μέσα του 2022, το μέγεθος του οποίου θα καθοριστεί αργότερα μέσα στο έτος και επομένως δεν λαμβάνεται υπόψη αυτή η πρόβλεψη. Οι κίνδυνοι για τις προβλέψεις παραμένουν αυξημένοι.

Παρά τη γρήγορη ανάκαμψη μέχρι στιγμής, η εξέλιξη της πανδημίας αντιπροσωπεύει μια πηγή αβεβαιότητας ιδίως όσον αφορά στις αφίξεις των τουριστών. Επιπλέον, η πρόβλεψη προϋποθέτει μόνο περιορισμένο αρνητικό αντίκτυπο στην παραγωγή από την αξιοσημείωτη αύξηση του κόστους εισροών. Αντιστρόφως, το συσσωρευμένο απόθεμα αποταμίευσης κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα μπορούσε να διευκολύνει μια πιο τολμηρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Η ισχυρή απόδοση στις εξαγωγές αγαθών από το 2020, θα μπορούσαν να είναι ενδεικτικές διαρθρωτικών βελτιώσεων στον εξωτερικό τομέα, που θα μπορούσε να αποτελέσει πηγή πρόσθετων ανοδικών κινδύνων.

Πηγή ot.gr