• Αναζήτηση

Δημόσιο: Ασφαλής τηλεργασία από το σπίτι για έως 10.000 υπαλλήλους

Μέσω υπηρεσίας VPN για τους φορείς του ΣΥΖΕΥΞΙΣ – Παρέχεται  δωρεάν από τον ΟΤΕ για 3 μήνες – Για τη λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών 

Ως και 10.000 δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να εργαστούν με ασφάλεια από το σπίτι τους χάρη στην υπηρεσία VPN που «χτίστηκε» για το σύνολο των ο φορέων που είναι ενταγμένοι στο Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Μέχρι στιγμής, περισσσότεροι από 25 φορείς έχουν αποστείλει αιτήματα χρήσης της υπηρεσίας για περίπου 1.000 εξ αποστάσεως χρήστες. Η υπηρεσία προσφέρεται με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο από τον ανάδοχο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, τον ΟΤΕ, για διάστημα τριών μηνών. 
Λόγω της επιτακτικής ανάγκης για απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, εν μέσω της κρίσης του κορωνοϊού, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, μερίμνησαν ώστε να αποκτήσει τη δυνατότητα ασφαλούς τηλεργασίας το σύνολο των φορέων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Στόχος είναι να υπάρξει δυνατότητα απρόσκοπτης εργασίας των υπαλλήλων από την οικία τους για την λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης (business continuity). 

 

Πρόκειται για μια υπηρεσία που, μέσω του ΟΤΕ ΑΕ, παρέχει ασφαλή πρόσβαση με VPN (Virtual Private Network), σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, έτσι διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στα συστήματα και τις εφαρμογές κάθε φορέα μπορεί να πραγματοποιηθεί από την οικία του υπαλλήλου και μόνο από τους υπαλλήλους που έχουν την σχετική αρμοδιότητα.

 

Η υπηρεσία προσφέρεται για έως και 10.000 υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΟΤΕ ΑΕ συμφώνησε να διαθέσει την υπηρεσία αυτή με μηδενικό κόστος για το Δημόσιο για τους προσεχείς 3 μήνες. Είναι επίσης σημαντικό ότι δεν προαπαιτείται καμία υφιστάμενη υποδομή υποστήριξης VPN στους φορείς. 
Με την υπηρεσία αυτή, κάθε υπάλληλος αποκτά, από τη μία, ασφαλή πρόσβαση από τον οικιακό του υπολογιστή σε web εφαρμογές της υπηρεσίας του που ενδεχομένως χειρίζονται και ευαίσθητα δεδομένα, όπως: α. Εφαρμογές εσωτερικού δικτύου της υπηρεσίας του (μέσω Intranet) β. Σύστημα Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων κλπ. 
Επίσης, αποκτά απευθείας εξ αποστάσεως σύνδεση με τον υπολογιστή στο γραφείο του, κάνοντας ό,τι εργασία θα έκανε αν βρισκόταν στην εργασία του. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση αποτελεί ο υπολογιστής να υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση.

 

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης έχει ήδη αποστείλει σχετική ενημέρωση προς τις υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό να συγκεντρωθούν από τους ενδιαφερόμενους φορείς όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε εν συνεχεία να αποσταλούν στον ΟΤΕ και να πραγματοποιηθεί η δημιουργία των VPN συνδέσεων. 
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk