• Αναζήτηση
 • ΔΕΗ: Ζημιές 542 εκατ. ευρώ για το 2018

  Ζημιές ύψους 542 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2018 η ΔΕΗ, χρονιά κατά την οποία καταγράφεται επίσης μείωση του χρέους της επιχείρησης, αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

  Ζημιές ύψους 542 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 2018 η ΔΕΗ, χρονιά κατά την οποία καταγράφεται επίσης μείωση του χρέους της επιχείρησης, αύξηση των επενδύσεων και βελτίωση της εισπραξιμότητας.

  Σε παρέμβασή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης επισημαίνει ότι η ΔΕΗ εξάντλησε όλα τα περιθώρια για να μη μετακυλήσει στους καταναλωτές τις επιπτώσεις από την αύξηση του κόστους παραγωγής, τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ και τη μείωση των πωλήσεων ενώ καλεί την Πολιτεία να άρει τις αγκυλώσεις στο θεσμικό πλαίσιο που περιορίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα της ΔΕΗ με κυρίαρχο ζήτημα αυτό που σχετίζεται με τις προσλήψεις.

  Αναλυτικά, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ΔΕΗ το 2018 διαμορφώθηκε σε 4,7 δισ. ευρώ, έναντι 4,9 δισ. το 2017, μείωση που οφείλεται τόσο στη μείωση του μεριδίου αγοράς όσο και στην υποχώρηση της συνολικής ζήτησης.

  Η λειτουργική κερδοφορία μειώθηκε κατά 44,5 % στα 260,1 εκατ. έναντι 469 εκατ. το 2017, εξέλιξη που οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών για δικαιώματα εκπομπών CO2 (κατά Euro 137,9 εκατ.) καθώς και στην επιβάρυνση από τις δημοπρασίες «ΝΟΜΕ» (κατά Euro 151,6 εκατ.) Η δαπάνη για υγρά καύσιμα αυξήθηκε οριακά κατά Euro 8,6 εκατ. (1,3%), από Euro 650,9 εκατ. το 2017 σε Euro 659,5 εκατ. το 2018, καθώς παρά τη μειωμένη κατανάλωση στα νησιά λόγω της διασύνδεσης των Κυκλάδων οι τιμές τόσο του μαζούτ όσο και του diesel ήταν αυξημένες (19,5% και 10,4%, αντίστοιχα).

  Αντίθετα, θετικά επέδρασαν η μείωση της χρέωσης προμηθευτών για τον λογαριασμό των ανανεώσιμων πηγών, η μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών λόγω της μείωσης του συνολικού δανεισμού (ΑΠΌ Euro 4.304,5 εκατ. στις 31.12.2017 σε Euro 4.023,7 εκατ. στις 31.12.2018) και ο περιορισμός των επισφαλών απαιτήσεων.

  Συγκεκριμένα το 2018, οι δράσεις για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας οδήγησαν σε μείωση των ληξιπροθέσμων οφειλών και αντιστροφή προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών ηλεκτρικής ενέργειας ύψους Euro 169,7 εκατ. ενώ το 2017 είχαν σχηματιστεί προβλέψεις Euro 28,9 εκατ. Η θετική επίδραση του γεγονότος αυτού στα αποτελέσματα του 2018 ανήλθε σε Euro 198,6 εκατ.

  Οι συνολικές επενδύσεις το 2018 ανήλθαν σε Euro 746,7 εκατ. έναντι Euro 410,7 εκατ. το 2017. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην αύξηση των επενδύσεων Παραγωγής για την κατασκευή της Μονάδας Πτολεμαΐδα V (κατά Euro 280 εκατ. περίπου), σε επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ ύψους Euro 50 εκατ. και σε αυξημένες επενδύσεις σε Δίκτυα Διανομής.

  Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

  Δείτε επίσης
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk