Αττικό Μετρό: Αναβάθμιση της Γέφυρας Λαμπράκη χωρίς πρόβλημα στην έναρξη λειτουργίας του Τραμ

Εργασίες αποκατάστασης επιφανειακών φθορών ξεκινούν τις επόμενες ημέρες – Προετοιμάζονται τεύχη δημοπράτησης για την αναβάθμιση του φέροντος οργανισμού – Στόχος η επέκταση του χρόνου ζωής της

Camera

Δεν κρίνεται απαραίτητη βάσει των αποτελεσμάτων μελετών και διερευνήσεων η αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της Γέφυρας Λαμπράκη για τη λειτουργία του Τραμ στον Πειραιά αναφέρει η Αττικό Μετρό σε ανακοίνωσή της.

Αυτή έρχεται μετά την επιστολή που απέστειλε ο δήμαρχος Πειραιά κ. Γιάννης Μώραλης στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ζητώντας να διενεργηθεί στατικός έλεγχος της γέφυρας και επικαιροποίηση κάθε ελέγχου που έχει γίνει από την Αττικό Μετρό, στο πλαίσιο του Συμφώνου Συνεργασίας που υπεγράφη το 2012 με τον δήμο Πειραιά. Επίσης, ζήτησε έγγραφη ρητή διαβεβαίωση προς τον δήμο Πειραιά σε σχέση με τη στατική επάρκεια της γέφυρας.

Παρ’ όλα αυτά, η Αττικό Μετρό ενημερώνει πως σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, προετοιμάζει τα τεύχη για τη δημοπράτηση ενός ανεξάρτητου έργου για την αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της Γέφυρας Λαμπράκη και της σεισμικής συμπεριφοράς αυτής, με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς.

Όπως αναφέρεται, «σκοπός του έργου είναι η, σε βάθος χρόνου, διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου του Τραμ, μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής της Γέφυρας Λαμπράκη και δεν θα επηρεάσει την έναρξη της λειτουργίας του Τραμ».

Το ιστορικό των μελετών για τη Γέφυρα Λαμπράκη από την Αττικό Μετρό

Η Αττικό Μετρό παραθέτει στη σχετική ανακοίνωση και το ιστορικό των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει. Αυτό έχει ως εξής: «Η γέφυρα Λαμπράκη κατασκευάστηκε τη δεκαετία του ’60 με τους τότε ισχύοντες κανονισμούς.

Στην εργολαβία της επέκτασης του Τραμ στον Πειραιά, επειδή στη γέφυρα υπήρχαν ορατές επιφανειακές φθορές, προβλέφθηκε στις περιοχές που έχει φθαρεί το σκυρόδεμα και έχει αποκαλυφθεί ο οπλισμός, να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες από τους κανονισμούς εργασίες για την αποκατάστασή τους.

Οι εργασίες αυτές με βάση το χρονοδιάγραμμα του έργου, είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε., έγκαιρα, από το 2015, προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση του Τραμ στα εντατικά μεγέθη της γέφυρας, προέβη στις παρακάτω ενέργειες :

Ανέθεσε στην εταιρεία «ΝΑΜΑ LAB Εργαστήριο Γεωτεχνικής Μηχανικής, Δοκιμών Υλικών και Ποιοτικού Ελέγχου Α.Ε.», μέσω της αναδόχου του έργου εταιρείας «ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε.», την εκτέλεση επιτόπου εργαστηριακών δοκιμών για τη δομική αξιολόγηση της γέφυρας.

Η έρευνα περιελάμβανε:

  • την εκτέλεση δοκιμών κρουσιμέτρου σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
  • την εκτέλεση δοκιμών προσδιορισμού ταχύτητας διάδοσης υπερήχων σε σκληρυμένο σκυρόδεμα
  • την καταγραφή οπλισμού και
  • τη λήψη, διαμόρφωση και προσδιορισμό αντοχής σε θλίψη πυρήνων σκυροδέματος.

Σκοπός της παραπάνω έρευνας ήταν ο έλεγχος της ποιότητας του σκυροδέματος του φέροντος οργανισμού και ο προσδιορισμός του οπλισμού των δομικών στοιχείων της γέφυρας, τα δε αποτελέσματα χρησιμοποιήθηκαν στη συνέχεια στις μελετητικές εργασίες για τη δημιουργία των αναλυτικών προσομοιωμάτων των τριών αντιπροσωπευτικών αμφιέρειστων ανοιγμάτων του φορέα της γέφυρας.

Ανέθεσε στο ΕΜΠ την πραγματοποίηση δοκιμαστικών φορτίσεων στα αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα της ανωδομής της γέφυρας, προκειμένου με τα αποτελέσματα να γίνει η βαθμονόμηση των υπολογιστικών προσομοιωμάτων, προσεγγίζοντας με ικανοποιητική αξιοπιστία την πραγματική κατασκευή.

Ανέθεσε στο μελετητικό γραφείο Α. Σπυρόπουλος, μέσω της Αναδόχου εταιρείας ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε. την εκπόνηση συγκριτικών αναλύσεων για τα τρία (3) αντιπροσωπευτικά ανοίγματα του φορέα ανωδομής της γέφυρας Λαμπράκη, με σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο τα φορτία του Τραμ επέφεραν ή όχι αύξηση της καταπόνησης στα εξεταζόμενα ανοίγματα σε σύγκριση με τα οδικά κανονιστικά φορτία της εποχής που κατασκευάσθηκε η γέφυρα.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις προαναφερόμενες διερευνήσεις και αναλύσεις είναι :

α. Επιβεβαιώνεται ότι η διέλευση του Τραμ δεν επιφέρει αύξηση των εντατικών μεγεθών της γέφυρας και για τα τρία αντιπροσωπευτικά ανοίγματα της γέφυρας. Δηλαδή, συγκριτικά με την αρχική μελέτη κατασκευής της γέφυρας, η διέλευση του Τραμ δεν δημιουργεί πρόσθετη καταπόνηση του φορέα και δεν επιβαρύνει την υφιστάμενη γέφυρα.

β. Τα αναπτυσσόμενα βέλη κάμψης που μετρήθηκαν με τις δοκιμαστικές φορτίσεις, που πραγματοποίησε το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, είναι μικρότερα των αντίστοιχων που προκύπτουν από τις αναλύσεις.

γ. Όσον αφορά τη συγκριτική εξέταση με τα πρόσθετα φορτία Τραμ, κατά τον αντισεισμικό έλεγχο του φορέα της γέφυρας, από την ανάλυση προέκυψε, ότι οι ταλαντούμενες μάζες, με την προσθήκη του φορτίου του συρμού του Τραμ, είναι μικρότερες σε σχέση με το σύνολο των κινητών της αρχικής μελέτης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι αναβάθμιση της στατικής επάρκειας της γέφυρας Λαμπράκη, λόγω της λειτουργίας του ΤΡΑΜ, δεν κρίνεται απαραίτητη. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία έχουν διαβιβασθεί σε όλους τους αρμόδιους φορείς, χωρίς να έχει αμφισβητηθεί η ορθότητά τους.

Παρ’ όλα αυτά η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ως φορέας υλοποίησης Έργων Κοινής Ωφέλειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και την Περιφέρεια Αττικής, προετοιμάζει τα τεύχη για τη δημοπράτηση ενός ανεξάρτητου έργου για την αναβάθμιση του φέροντα οργανισμού της γέφυρας Λαμπράκη και της σεισμικής συμπεριφοράς αυτής, με σκοπό την επέκταση του χρόνου ζωής της και τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νέους κανονισμούς. Σκοπός του έργου είναι η, σε βάθος χρόνου, διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου του Τραμ, μέσω της επέκτασης του χρόνου ζωής της γέφυρας Λαμπράκη και δεν θα επηρεάσει την έναρξη της λειτουργίας του Τραμ.

Κοινωνία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk