• Αναζήτηση
 • Στο 1,6% το επιτόκιο των 3μηνων εντόκων

  Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας. Το επιτόκιο ήταν μειωμένο στο 1,6% από 1,75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,87 φορές από 1,72 φορές προηγουμένως.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε το Ελληνικό Δημόσιο από την έκδοση εντόκων γραμματίων 3μηνης διάρκειας. Το επιτόκιο ήταν μειωμένο στο 1,6% από 1,75% στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ενώ η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 1,87 φορές από 1,72 φορές προηγουμένως.

  Όπως ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ, σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1,000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,60%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.872 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,87 φορές.

  Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017.

  Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017, στις 12μ.μ.

  Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk