• Αναζήτηση
 • Η ΧΑΛΚΟΡ μετονομάζεται σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε».

  H "ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ" ενημέρωσε ότι

  ΤοΒΗΜΑ Team
  H «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» ενημέρωσε ότι  , στις 30-11-2017, με την υπ΄ αριθμ. 131569/30-11-2017 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε η συγχώνευση δι΄ απορρόφησης της εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τη ΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 2166/1993, όπως ισχύουν, και η απόφαση αυτή καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 30-11-2017. Επισημαίνεται ότι, με την ίδια ανωτέρω απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε και η τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού, μεταξύ των οποίων, και του άρθρου 1 του Καταστατικού της ΧΑΛΚΟΡ, σύμφωνα με την οποία μεταβλήθηκε η επωνυμία της  σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ο διακριτικός του τίτλος σε «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.».
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk