• Αναζήτηση
 • Απελευθέρωση υπό προϋποθέσεις της υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων πλοίων

  Το δρόμο προς τη Βουλή αναμένεται να πάρει αυτή την εβδομάδα μετά από «μαραθώνιους» διαβουλεύσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

  Το δρόμο προς τη Βουλή αναμένεται να πάρει αυτή την εβδομάδα μετά από «μαραθώνιους» διαβουλεύσεων το νομοσχέδιο του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».
  Ο υπουργός Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής την Παρασκευή έκανε λόγο για ένα πολύκροτο νομοσχέδιο «με πάρα πολλές παρεμβάσεις και με λογική σύγκρουσης με συμφέροντα. Τελικώς συγκεντρώθηκαν όλες οι υπογραφές των υπουργών και την ερχόμενη εβδομάδα μπαίνει σε συζήτηση στη Βουλή.»
  Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει αρκετές διατάξεις σχετικά με το Λιμενικό Σώμα, αλλά και τις υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.
  Ειδικότερα όπως αναφέρεται στο άρθρο 106 του νομοσχεδίου «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου», μεταξύ άλλων: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η παραλαβή και η διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία επιτρέπεται αποκλειστικά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) του άρθρου 2 της 4394/4026/2016(Β’ 2992) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στο σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, (εφεξής «δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων»), με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται στην περίπτ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 132 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).»
  Παράγοντες του κλάδου που ασχολούνται με τον τομέα αυτό εξέφραζαν την ικανοποίηση τους για το περιεχόμενο του άρθρου λέγοντας ότι προχωρά η απελευθέρωση της υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου στα Ελληνικά λιμάνια, γίνεται εναρμόνιση της πρακτικής με τους Ευρωπαϊκούς λιμένες, αναγνωρίζοντας πολλαπλούς παρόχους υπηρεσιών σε καθεστώς ανταγωνισμού και καταργούνται γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαγωνιστικές διαδικασίες για τις υπηρεσίες διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.
  Εξέφραζαν όμως παράλληλα προβληματισμό διαβάζοντας τις τελευταίες τροποποιήσεις του άρθρου που έγιναν στα τέλη της περασμένης εβδομάδας λέγοντας ότι στο νομοσχέδιο δεν αναφέρονται «εξαντλητικά όλα  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποτελούν κριτήρια αποδοχής των παρόχων, όπως στο προγενέστερο αλλά αφήνεται ο Φορέας Διαχείρισης Λιμένα να ζητήσει επιπλέον προδιαγραφές σύμφωνα με τις γενικές απαιτήσεις του Κανονισμού. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο πολύ περιοριστικών (φωτογραφικών διατάξεων) με ιδιότητες που μόνον ένας πάροχος θα πληροί, με αποτέλεσμα ο κατάλογος πολλαπλών παρόχων να περιοριστεί μόνον σε έναν λόγω προδιαγραφών. Αν δεν συμβεί κάτι τέτοιο τα μη επικίνδυνα απόβλητα αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως στην προηγούμενη έκδοση. Ακόμη δεν προβλέπει άνοιγμα της αγοράς για τα επικίνδυνα απόβλητα, καθώς πλέον αναφέρει μιας μορφής διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που καταλήγει ως διαγωνισμός σε έναν μόνον πάροχο και για την ακρίβεια έναν για τα υγρά επικίνδυνα απόβλητα και έναν για τα στερεά επικίνδυνα απόβλητα (παραγ. 10Α).»
  Ωστόσο το πιο σημαντικό, όπως λένε, είναι η κατάργηση πρακτικών αποκλειστικών αναθέσεων και δημιουργίας μονοπωλιακών συνθηκών στην παραλαβή αποβλήτων πλοίων. Παράλληλα, συμπληρώνουν, είναι ένα άνοιγμα στον υγιή ανταγωνισμό και στο δικαίωμα του πλοίου να επιλέγει αυτό (και όχι ο λιμένας) τους παρόχους υπηρεσίας που θα το εξυπηρετήσουν.
  Επίσης προβλέπεται κάθε 3ετία, έκαστος λιμένας να δημοσιεύει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τις εταιρείες διαχείρισης αποβλήτων. Αυτές εφόσον επιθυμούν θα καταθέτουν τα προβλεπόμενα έγγραφά και δικαιολογητικά τους (ορίζονται τα σχετικά κριτήρια αποδοχής των παρόχων, όπως εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, κατάλληλες περιβαλλοντικές άδειες, εξοπλισμός, πρότυπα ποιότητας, εγγυητικές επιστολές) ώστε να  επιτρέπεται να δραστηριοποιηθούν ως αναγνωρισμένοι πάροχοι υπηρεσιών του λιμένα σε καθεστώς ανταγωνισμού.
  Κοινωνία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk