• Αναζήτηση
 • «Tρέχουν» έξι προγράμματα για 37.050 ανέργους

  Οεφιάλτης της ανεργίας, σε συνδυασμό με τη μετατροπή της αγοράς εργασίας σε ζούγκλα, φοβίζουν και κινητοποιούν την κυβέρνηση, η οποία αναζητεί μεθόδους παρέμβασης για να μετριάσει ή, στην καλύτερη περίπτωση, να ανακόψει την πορεία του προβλήματος.

  Ο εφιάλτης της ανεργίας, σε συνδυασμό με τη μετατροπή της αγοράς εργασίας σε ζούγκλα, φοβίζουν και κινητοποιούν την κυβέρνηση, η οποία αναζητεί μεθόδους παρέμβασης για να μετριάσει ή, στην καλύτερη περίπτωση, να ανακόψει την πορεία του προβλήματος. Κεντρική επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η αποκλιμάκωση των ποσοστών της ανεργίας, έτσι ώστε εντός του 2018 να περιοριστούν κάτω από το 20% από 21,1%, που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2017, και ο απόλυτος αριθμός των ανέργων να πέσει κάτω από το ένα εκατομμύριο.
  Σε αυτό αναμένεται να συμβάλει η επιστροφή της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, αλλά και οι παρεμβάσεις στην αγορά εργασίας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, η υπουργός κυρία Εφη Αχτσιόγλου θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την ενεργητική παρέμβαση στην αγορά εργασία μέσω των εφαρμοζόμενων, αλλά και των σχεδιαζόμενων προγραμμάτων, που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.
  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται από την κυβέρνηση στην παροχή κινήτρων, ώστε να μετατραπεί η ψευδώς αναφερόμενη ως αυτοαπασχόληση (εργασία με «μπλοκάκι») σε μισθωτή εργασία, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά έχει. Για τον λόγο αυτόν έχει σχεδιαστεί από τον ΟΑΕΔ και θα εφαρμοστεί σύντομα πρόγραμμα επιχορήγησης των εργοδοτικών εισφορών, ώστε να τα λεγόμενα «μπλοκάκια» να μετατραπούν σε – επισήμως – εξαρτημένη σχέση εργασίας.
  Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η υπουργός Εργασίας από την αρχή του χρόνου ως και τον Σεπτέμβριο, έχουν ενταχθεί στα στοχευμένα προγράμματα καταπολέμησης της ανεργίας 73.544 ωφελούμενοι, ενώ έως τα τέλη του 2017 αναμένεται να ενταχθούν άλλοι 46.000. Συνολικά, μέχρι το τέλος του χρόνου, τα προγράμματα θα έχουν καλύψει 120.000 ανέργους.
  Ειδικότερα από τον ΟΑΕΔ, ο οποίος εφαρμόζει την πλειονότητα των προγραμμάτων αυτών, «τρέχουν» την περίοδο αυτή έξι προγράμματα που απευθύνονται σε 37.050 ανέργους διαφόρων ηλικιών και είναι συνολικού κόστους 266,7 εκατομμυρίων ευρώ. Εντός του επόμενου εξαμήνου ο ΟΑΕΔ έχει σχεδιάσει και πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή άλλα επτά προγράμματα που θα ωφελήσουν περίπου 78.000 άτομα. «Τα προγράμματά μας δίνουν προτεραιότητα στις πιο δύσκολες ομάδες προς ένταξη στην αγορά εργασίας, όπως είναι οι νέοι, οι ηλικιωμένοι και οι μακροχρονίως άνεργοι» τονίζει η διοικήτρια του Οργανισμού κυρία Μαρία Καραμεσίνη.
  Εξι προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης υλοποιούνται την τρέχουσα περίοδο από τον ΟΑΕΔ, με τα οποία αναμένεται να ωφεληθούν περί τους 37.050 ανέργους. Ο συνολικός προϋπολογισμός των προγραμμάτων αυτών φθάνει τα 266.725.000 ευρώ. Πρόκειται για τα εξής:
  1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, με προσωπικό άνω των είκοσι θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.
  Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό ως την κάλυψη των θέσεων. Ο προϋπολογισμός του φθάνει τα 25 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, ηλικίας άνω των 50 ετών. Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που απασχολούν προσωπικό άνω των 20 θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 ευρώ μηνιαίως. Ωφελούμενοι είναι άνεργοι ηλικίας άνω των 50 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ από 6 ως 12 μήνες (άτομα σε μειονεκτική θέση) και πάνω από 12 μήνες (άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση). Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του 12μήνου πριν από την υποβολή της αίτησης. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο από τις επιχειρήσεις, ηλεκτρονικά, ενώ οι άνεργοι υποδεικνύονται από το αρμόδιο ΚΠΑ, σύμφωνα με τις θέσεις που έχουν ζητηθεί από τις επιχειρήσεις και το βιογραφικό σημείωμα των ανέργων.
  Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους που βρίσκονται σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση επιχορηγούνται για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης άλλους 9 μήνες. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν ανέργους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση επιχορηγούνται για 9 μήνες, χωρίς δυνατότητα επέκτασης.

  2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.
   Η υποβολή αιτήσεων ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι την κάλυψη των θέσεων. Ο προϋπολογισμός του φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ. Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Αφορά ανέργους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ πάνω από 3 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 500 ευρώ τον μήνα. Οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν μακροχρόνια ανέργους επιχορηγούνται για 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης άλλους 9 μήνες. Ενώ για πρόσληψη μη μακροχρόνια ανέργων επιχορηγούνται για 9 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης άλλους 9 μήνες. Σε περίπτωση που αιτηθούν επέκταση του προγράμματος, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό τους 6 μήνες επιπλέον, χωρίς επιχορήγηση.
  3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση 10.000 δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
  Συνολικός προϋπολογισμός 32 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους και θα παραμείνει ανοιχτό έως την κάλυψη των θέσεων.
  Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση στην απασχόληση επιδοτούμενων ανέργων, δικαιούχων «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», μέσω τις επιχορήγησης επιχειρήσεων για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ωφελούμενοι είναι οι άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπεται τουλάχιστον το 50% της επιδότησης τακτικής ανεργίας (αρχικής ή συνέχισης), με εγκριθείσα επιδότηση τουλάχιστον 5μηνης διάρκειας. Και οι μακροχρόνια άνεργοι δικαιούχοι «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας» για τους οποίους υπολείπονται τουλάχιστον 2 μήνες επιδότησης.
  Η χρονική διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες και αποτελείται από 2 στάδια: Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από την πρόσληψη του δικαιούχου «επιταγής επανένταξης» στην επιχείρηση μέχρι και τη λήξη της διάρκειας επιδότησης (μέχρι 12 μήνες). Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α’ σταδίου και ως τη συμπλήρωση των 12 μηνών απασχόλησης. Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό 3 μήνες επιπλέον, χωρίς επιχορήγηση.
  4. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών), για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών.
  Συνολικός προϋπολογισμός 120 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 5 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτό έως την κάλυψη των θέσεων. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. Ωφελούμενοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ πάνω από 12 μήνες), ηλικίας 55-67 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά το 3μηνο πριν από την υποβολή της αίτησης. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης άλλους 12 μήνες. Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο, με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως.

  5. Πρόγραμμα επιχορήγησης 50 θέσεων για την εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας των ΑμεΑ.
  Ο συνολικός προϋπολογισμός φθάνει τις 125.000 ευρώ.
  Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των απασχολουμένων ΑμεΑ, μέσω της οικονομικής ενίσχυσης της επιχείρησης για εργονομική διευθέτηση του χώρου εργασίας (ειδικός εξοπλισμός, αγορά λογισμικού για ΑμεΑ, προσαρμοσμένες βοηθητικές τεχνολογικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί ή φορείς που θα προσλάβουν άτομα ΑμεΑ μέσω του προηγούμενου προγράμματος.
  Η επιχορήγηση ανέρχεται στο 90% του κόστους της απαιτούμενης δαπάνης για εργονομικές διευθετήσεις του χώρου εργασίας και ως το ποσό των 2.500 ευρώ. Για την υπαγωγή στο πρόγραμμα απαιτείται ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης που απασχολεί το ΑμεΑ, εφόσον η επιχείρηση έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα.
  Προσλήψεις ατόμων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

  6. Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών για την πρόσληψη 2.000 ανέργων ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ), απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένων, νεαρών παραβατικών ατόμων ή νεαρών ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.
  Το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 21 Σεπτεμβρίου και ο συνολικός προϋπολογισμός τους φθάνει τα 39.600.000 ευρώ. Στοχεύει στην προώθηση της απασχόλησης ανέργων που ανήκουν σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες ή βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο.

  Απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (ΚΑΛΟ) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Επίσης σε επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.
  Ωφελούμενοι είναι άνεργα άτομα με αναπηρίες, απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες, αποφυλακισμένα, νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης 12 + 12 μήνες (ανώτατη συνολική διάρκεια επιχορήγησης 36 μήνες) ύστερα από αίτηση που θα υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση έναν μήνα πριν από τη λήξη εκάστου 12μήνου.
  Η επιχείρηση δεσμεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της 3 μήνες επιπλέον χωρίς επιχορήγηση, για κάθε 12μηνο απασχόλησης, εφόσον προσλάβει μη μακροχρόνια ανέργους, ενώ η επιχείρηση που θα προσλάβει μακροχρόνια ανέργους δεν υποχρεούται σε δέσμευση μετά τη λήξη εκάστου 12μήνου.
  Η επιχορήγηση για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους ανά ωφελούμενο και έως το ποσό των 700 ευρώ μηνιαίως.
  Η επιχορήγηση για κάθε μήνα μερικής απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους και έως το ποσό των 350 ευρώ μηνιαίως.

  Μαρία Καραμεσίνη: «Προτεραιότητα στις πιο δύσκολες ομάδες»

  «Ο ΟΑΕΔ σχεδιάζει όλα τα προγράμματα που υλοποιεί, πλην αυτών της κοινωφελούς εργασίας» δήλωσε προς «Το Βήμα» η διοικήτρια του ΟΑΕΔ κυρία Μαρία Καραμεσίνη.
  Οπως αναφέρει, «τα προγράμματά μας δίνουν προτεραιότητα στις πιο δύσκολες ομάδες προς ένταξη (νέοι, ηλικιωμένοι, μακροχρόνια άνεργοι), ενώ τα προγράμματα της κοινωφελούς εργασίας λαμβάνουν επίσης υπόψη και τις ανάγκες των νοικοκυριών (χαμηλό εισόδημα, εξαρτώμενα μέλη, μονογονεϊκότητα, αναπηρία). Το τελευταίο μας πρόγραμμα αφορά πρόσκληση προς τις επιχειρήσεις να προσλάβουν άτομα με αναπηρία, απεξαρτημένα από ουσίες, νεαρά παραβατικά άτομα κ.λπ. Το πρόγραμμα αυτό θα παραμείνει μονίμως ανοιχτό ώστε να απορροφά την όποια ζήτηση. Με τον τελευταίο νόμο του υπουργείου Εργασίας δόθηκε η δυνατότητα στον ΟΑΕΔ να σχεδιάζει και να υλοποιεί προγράμματα και για τους (πρώην) αυτοαπασχολούμενους. Στον τομέα αυτόν η σχεδιαζόμενη παρέμβασή μας αφορά τη μετατροπή των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 40.000 αυτοαπασχολούμενων σε συμβάσεις μισθωτής εργασίας, με σκοπό τη μείωση της επισφάλειας. Επίσης ο ΟΑΕΔ θα υλοποιήσει σειρά προγραμμάτων για άνεργους νέους, στα οποία αναφέρθηκε και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Θα προσπαθήσουμε να σχεδιαστούν με τρόπο που να είναι ελκυστικά τόσο για τους νέους όσο και για τις επιχειρήσεις».

  ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk