• Αναζήτηση
 • Υπουργείο Οικονομίας: Σειρά εθνικών σχεδιασμών εντός του 2018

  Η ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης, ενίσχυσης και διασύνδεσης των σχετικών υποδομών, τόσο στον κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τομέα επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο διαβούλευσης και ολοκλήρωσης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021).

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Η ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης, ενίσχυσης και διασύνδεσης των σχετικών υποδομών, τόσο στον κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τομέα επισημάνθηκε από τους συμμετέχοντες στην ημερίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο διαβούλευσης και ολοκλήρωσης της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021 (ΕΑΣ2021).

  Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου, στην ημερίδα με αντικείμενο τις «υπηρεσίες», στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στους επιμέρους τομείς των ναυτιλιακών υπηρεσιών, των εφοδιαστικών αλυσίδων και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), λαμβάνοντας υπόψη την κεντρική αναπτυξιακή σημασία τους. Επισημάνθηκε δε, ότι σειρά επιμέρους εθνικών σχεδιασμών (στρατηγικό σχέδιο μεταφορών, στρατηγική λιμένων κτλ.) βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και θα ολοκληρωθούν εντός του προσεχούς έτους.

  Στην ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, σημειώθηκε η ανάγκη περαιτέρω ψηφιοποίησης και ενίσχυσης και διασύνδεσης των σχετικών υποδομών, τόσο στον κρατικό, όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ιδιαίτερα μάλιστα, στους τομείς της ναυτιλίας και των εφοδιαστικών αλυσίδων, ενώ ζητήθηκε η επαναχάραξη του εθνικού λιμενικού συστήματος και η άμεση ενεργοποίηση του καθεστώτος των συστάδων στον αναπτυξιακό νόμο.

  Επιμέρους, καταγράφηκε η ανάγκη προόδου στη λεγομένη 3η βιομηχανική επανάσταση, ώστε να επιταχυνθεί η βραδυπορούσα πορεία προς την 4η βιομηχανική επανάσταση (διαχείριση και ανάλυση μεγάλων δεδομένων κτλ.) η οποία βρίσκεται σε στενή σχέση με τους παραπάνω τομείς υπηρεσιών και η πρόοδος τους σχετίζεται άμεσα με αυτήν.

  Επιπλέον, εκτιμήθηκε η ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας, της ταχύτητας και του εύρους των ΤΠΕ δικτύων, ενώ ζητήθηκε η μεγαλύτερη δυνατή έμφαση στην νησιωτικότητα, ώστε να ξεπεραστούν εγγενή μειονεκτήματα των νησιών σε μεταφορές, ΤΠΕ, συγκοινωνίες κτλ.

  Τέλος, τονίστηκε η ανάγκη αύξησης και βελτίωσης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους παραπάνω τομείς, η ανάγκη αντιμετώπισης του κατακερματισμού, του γερασμένου στόλου και της χαμηλής ψηφιοποίησης των μεταφορών και ζητήθηκε η παροχή κινήτρων για συστάδες-συνεταιρισμούς, καθώς και η περαιτέρω διασύνδεση λιμένων, οδών και ιδίως σιδηροδρομικών δικτύων.

  Ενεργειακή και εξορυκτική πολιτική

  Νέο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης για τις επιχειρήσεις σχεδιάζει η κυβέρνηση, όπως αναφέρθηκε στην ημερίδα «Ενέργεια και Εξορύξεις» στην οποία συμμετείχαν πάνω από 35 εκπρόσωποι των θεσμικών εταίρων και των επιμέρους κλαδικών φορέων, οι οποίοι επιβεβαίωσαν την αξιόλογη πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλές πλευρές της αναπτυξιακής πολιτικής, ειδικότερα δε, της ενεργειακής και εξορυκτικής πολιτικής.

  Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, σημειώνει ανακοίνωση του υπουργείου, καταγράφηκε αφενός, η γενική συναίνεση για τη σημασία των κλάδων ενέργειας και εξόρυξης, ως προς τη συμμετοχή τους στην απασχόληση και στο ΑΕΠ -ιδιαίτερα στις τοπικές οικονομίες- αφετέρου η αναγκαιότητα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης μακροχρόνιας πολιτικής με έμφαση στην ενεργειακή αποδοτικότητα και επάρκεια.

  Τονίστηκε ειδικότερα, η ανάγκη περαιτέρω επιτάχυνσης σειράς μέτρων ως προς την ανάπτυξη υποδομών, τις αδειοδοτήσεις -ιδίως σε τοπικό επίπεδο- τη μείωση της γραφειοκρατίας, την απόδοση δικαιοσύνης, τον χωροταξικό σχεδιασμό χωρίς αναίτιους αποκλεισμούς, τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου κ.α.

  Επίσης επισημάνθηκε η ανάγκη για ακόμη καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπουργείων, ώστε να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις-αποκλίσεις στις ασκούμενες πολιτικές, όπως για παράδειγμα στα ζητήματα των αδειοδοτήσεων, ενώ ζητήθηκε η ανάπτυξη του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού διασυνδέσεων και συνεργειών με λοιπούς τομείς όπως η μεταποίηση και η άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk