Στο Facebook και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ρίχνουν τα βέλη τους πλέον οι διαφημιστές παγκοσμίως καθώς αποτελούν ένα σημαντικό κανάλι εσόδων για τον κλάδο της διαφήμισης.Οι δαπάνες για ψηφιακή διαφήμιση το 2017 αναμένεταινα φθάσουν τα 223,74 δισ. δολ. παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 38,3% του συνόλου των πληρωμένων μέσων προβολής, ενώ θα παρουσιάσουν διψήφιο ρυθμό αύξησης έως το 2020.Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη ραγδαία ανάπτυξη των διαφημίσεων στα social media.

Για παράδειγμα, οι δυναμικές διαφημίσεις προϊόντων στο Facebook (DPA) αποτελούν μία ταχέως αναπτυσσόμενη πηγή εσόδων για όλους τους κλάδους της βιομηχανίας.

Παρά το γεγονός πάντως ότι ο διαφημιστικός χώρος των social media αναδεικνύεται ως ένα νέο, συναρπαστικό κανάλι εσόδων, τα κλικ στα banners των ιστοσελίδων παραμένουν ο κορυφαίος τρόπος μετατροπής. Ωστόσο, όπως προκύπτει απόανάλυση που πραγματοποίησε ηεταιρεία retargetingRTB House σε πάνω από 40 αγορές,με τον συνδυασμό των παραπάνω σε μια προσέγγιση διπλού καναλιού, οι επαγγελματίες του μάρκετινγκ μπορούν να δημιουργήσουν ένα πιο διαφοροποιημένο μείγμα για να επιτύχουν καλύτερα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, οιδιαφημιστικές εκστρατείες, που έτρεχαν παράλληλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα παραδοσιακά μέσα, έδειξαν ότι έχουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις μεμονωμένες ενέργειες.

Οπως σημειώνει ηRTB House,οι κριτικές, τα σχόλια και η προβολή συγκεκριμένων brands στα social media μπορούν να επηρεάσουν τις αγοραστικές συμπεριφορές σε σημείο που πλέον οι αγορές μέσω των social media να αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αγοράς. Η διαφημιστική εταιρεία Zenith Optimedia εκτιμά ότι η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα αποτελεί το 20% της συνολικής διαφήμισης στο Διαδίκτυο το 2019, φθάνοντας τα 50 δισ. δολάρια.
Σημειώνεται ότι η RTB House ανέλυσε εκατοντάδες από τις διαφημιστικές καμπάνιες που διενεργεί για λογαριασμό πελατών της σε περισσότερες από 40 αγορές για να συγκρίνει τις εκστρατείες που χρησιμοποιούν social και classic μοντέλα (π.χ. DPA, Instagram κλπ. + Classic) έναντι των εκστρατειών που χρησιμοποιούν μόνο ένα από αυτά τα δύο μοντέλα.Από την ανάλυση προκύπτει ότι η αναλογία των κλικ προς τον αριθμό των εμφανίσεων(εν συντομία CTR, ο αριθμός των χρηστών που έκαναν κλικ σε μία διαφήμιση προς τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων – impressions) ήταν πολύ μεγαλύτερος στο retargeting στα social media.

Η ανάλυση έδειξε ότι τα δημιουργικά στα social media είχαν κατά 90% υψηλότερα CTRs απ’ ό,τι τα banners που προβάλλονται στις ιστοσελίδες, με μέσο όρο 1,52% CTR για τα socials έναντι 0,80% % για τα websites.Ωστόσο, το conversion rate (CR) για τις κλασικές δραστηριότητες ήταν κατά 42% υψηλότερο από ότι το social media retargeting, με μέσο όρο 6,06% CR για το κλασικό retargeting έναντι 4,26% για τα socials.

Αναφέρεται ότι η έρευνα περιλάμβανε διαφημίσεις με banner που προβλήθηκαν από τη RTB House τον Μάρτιο του 2017. Ολα τα δημιουργικά αξιοποίησαν Real – Time Bidding, μια τεχνολογία που επιτρέπει την αγορά και την πώληση μεμονωμένων προβολών σε πραγματικό χρόνο. Τα δεδομένα προέρχονται από έναν μηχανισμό για το εξατομικευμένο retargeting που χρησιμοποιεί η RTB House.

HeliosPlus