Χρ. Μεγάλου: Στοχεύουμε σε κέρδη πάνω από 700 εκατ. ευρώ

Τους στόχους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε ο Χρήστος Μεγάλου στην πρώτη διευρυμένη συνάντηση που είχε με 350 στελέχη του ομίλου, με βαθμό από Γενικό Διευθυντή και πάνω, συμβούλους διοίκησης, περιφερειακούς διευθυντές, επικεφαλής θυγατρικών και περιφερειακοούς διευθυντές

Τους στόχους της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς παρουσίασε ο Χρήστος Μεγάλου στην πρώτη διευρυμένη συνάντηση που είχε με 350 στελέχη του ομίλου, με βαθμό από Γενικό Διευθυντή και πάνω, συμβούλους διοίκησης, περιφερειακούς διευθυντές, επικεφαλής θυγατρικών και περιφερειακοούς διευθυντές.
«Προχωράμε αποφασιστικά μπροστά. Δουλεύουμε για να φέρουμε την Τράπεζα στο επόμενο επίπεδο, στην επόμενη ημέρα. Ακόμα ισχυρότερη, ακόμα καλύτερη. Οδικός χάρτης είναι η Agenda 2020. Το πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων, πίσω από το οποίο θα ευθυγραμμισθούμε όλοι» τόνισε ο κ. Μεγάλου.
Και πρόσθεσε πως «το σχέδιο αυτό είναι συνοπτικό, αλλά απόλυτα τεκμηριωμένο. Η αποτελεσματική υλοποίησή του θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς ικανή να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση: Να στηρίξει ουσιαστικά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας».
Ειδικότερα, ο κ. Μεγάλου υποστήριξε πως «πρέπει να εργασθούμε εντατικά, με στόχο να εξυγιάνουμε τα δανειακά μας χαρτοφυλάκια και να μειώσουμε τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες, σε μονοψήφιο ποσοστό μεσοπρόθεσμα».
Όπως είπε, «το 15% είναι ο πρώτος στόχος. Σε βάθος χρόνου πρέπει να πάμε σε μονοψήφιο ποσοστό. Ταυτόχρονα, πρέπει να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε ποσοστό κάτω του 30% από το 55% σήμερα».
Σε σχέση με τα αποτελέσματα, υποστήριξε πως «επιδίωξή μας είναι να γίνουμε η Τράπεζα με τα μεγαλύτερα κέρδη στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα να επιτύχουμε return on assets πάνω από 1,0%, που σημαίνει κέρδη πάνω από 700 εκατ. ευρώ».
Ο κ. Μεγάλου τόνισε ότι «είμαστε εύρωστοι κεφαλαιακά και ήδη πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό, πέρα και πάνω από την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου που πρέπει να κάνουμε».
Επιπλέον, υποστήριξε ότι «πρέπει να απεξαρτηθούμε πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA το συντομότερο δυνατό. Να έχουμε πρόσβαση στις αγορές, όπως είχαμε και στο παρελθόν».
Παράλληλα, τόνισε ότι η Πειραιώς «πρέπει να είμαστε μια Τράπεζα με κύρος και αξιοπιστία στην ελληνική οικονομία. Ένας φορέας λύσεων, προτάσεων και καινοτομίας. Τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. Χωρίς γραφειοκρατικές δομές».
Τέλος, υπογράμμισε την ανάγκη η Τράπεζα Πειραιώς να είναι «αναγνωρίσιμη διεθνώς ως μια σοβαρή επενδυτική επιλογή, με στιβαρά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτική. Θα λειτουργούμε στη βάση ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που θα είναι σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο».
Πρόκειται για την πρώτη διευρυμένη συνάντηση στελεχών με τη διοίκηση της Τράπεζας. Συμμετέχουν 350 στελέχη και συγκεκριμένα, τα στελέχη με βαθμό από Γενικό Διευθυντή και πάνω, οι σύμβουλοι διοίκησης, οι περιφερειακοί διευθυντές, οι επικεφαλής των θυγατρικών και οι περιφερειακοί διευθυντές.
Προχωράμε αποφασιστικά μπροστά. Δουλεύουμε για να φέρουμε την Τράπεζα στο επόμενο επίπεδο, στην επόμενη ημέρα. Ακόμα ισχυρότερη, ακόμα καλύτερη. Οδικός χάρτης είναι η «Agenda 2020». Το πλαίσιο των στρατηγικών επιδιώξεων, πίσω από το οποίο θα ευθυγραμμισθούμε όλοι.
Το σχέδιο αυτό είναι συνοπτικό, αλλά απόλυτα τεκμηριωμένο. Η αποτελεσματική υλοποίησή του θα καταστήσει την Τράπεζα Πειραιώς ικανή να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση: Να στηρίξει ουσιαστικά την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.


Πιο αναλυτικά:
Πρέπει να εργασθούμε εντατικά, με στόχο να εξυγιάνουμε τα δανειακά μας χαρτοφυλάκια και να μειώσουμε τα δάνεια σε καθυστέρηση πάνω από 90 μέρες, σε μονοψήφιο ποσοστό μεσοπρόθεσμα. Το 15% είναι ο πρώτος στόχος. Σε βάθος χρόνου πρέπει να πάμε σε μονοψήφιο ποσοστό. Ταυτόχρονα, πρέπει να μειώσουμε τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε ποσοστό κάτω του 30% από το 55% σήμερα.
Επιδίωξή μας είναι να γίνουμε η Τράπεζα με τα μεγαλύτερα κέρδη στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα να επιτύχουμε return on assets πάνω από 1,0%, που σημαίνει κέρδη πάνω από €700 εκατ.
Είμαστε εύρωστοι κεφαλαιακά και ήδη πάνω από τις εποπτικές απαιτήσεις. Πρέπει να το διατηρήσουμε αυτό, πέρα και πάνω από την εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου που πρέπει να κάνουμε.
Πρέπει να απεξαρτηθούμε πλήρως από τη χρηματοδότηση του ELA το συντομότερο δυνατό. Να έχουμε πρόσβαση στις αγορές, όπως είχαμε και στο παρελθόν.
Πρέπει να είμαστε μια Τράπεζα με κύρος και αξιοπιστία στην ελληνική οικονομία. Ένας φορέας λύσεων, προτάσεων και καινοτομίας. Τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους ιδιώτες. Χωρίς γραφειοκρατικές δομές.
Πρέπει να είμαστε αναγνωρίσιμοι διεθνώς ως μια σοβαρή επενδυτική επιλογή, με στιβαρά θεμελιώδη μεγέθη και προοπτική. Θα λειτουργούμε στη βάση ενός σύγχρονου και αποδοτικού συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που θα είναι σημείο αναφοράς σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Το επόμενο εξάμηνο
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, «ως το τέλος του έτους, στόχος μας είναι να ανακτήσουμε τις καταθέσεις. Αυτές που έφυγαν από το τραπεζικό σύστημα και μεταφέρθηκαν είτε σε θυρίδες, είτε στα στρώματα, είτε σε αμοιβαία κεφάλαια διαχείρισης διαθεσίμων».
Και πρόσθεσε ότι «η πορεία μας στην αντιμετώπιση των NPLs πρέπει να είναι εξαιρετικά εντατική. Ο στόχος μας για το τέλος του έτους είναι μείωση των NPLs κατά περίπου 4 δισεκ. ευρώ σε σχέση με το σημερινό μας υπόλοιπο, με ρυθμίσεις, εισπράξεις, αλλά και διαγραφές».
Στο corporate banking η ανάσχεση της δημιουργίας νέων NPLs είναι από τις βασικές προτεραιότητες, σημείωσε. Ταυτόχρονα, είπε πως «επιλέγουμε συγκεκριμένους υγιείς, δυναμικούς, εξωστρεφείς κλάδους και επιχειρήσεις, στις οποίες μπορούμε να δώσουμε νέα δάνεια από εδώ και πέρα».
Τέλος αναφέρθηκε στην τεχνολογική υποδομή και την πρωτοπορία της Τράπεζας, η οποία «πρέπει να επιβεβαιώνονται συνεχώς, καθώς οι εξελίξεις κινούνται πολύ γρήγορα. Αναπτύσσουμε αξιόπιστες καινοτομίες που θα απαντούν στις νέες ανάγκες των πελατών μας σε 24ωρη βάση».
Επιπρόσθετα, επεσήμανε πως «απαιτείται η υποστήριξη όλων των προσπαθειών με στόχο τις περαιτέρω περικοπές κόστους και την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, μέσω και των ψηφιακών δικτύων».
Παράλληλα, προανήγγειλε ότι «θα ενδυναμώσουμε όλες τις διαδικασίες ελέγχου, δηλαδή audit, compliance, risk, credit, finance, legal. H νέα σελίδα της Τράπεζας θα έχει ως σήμα κατατεθέν τη συνέπεια με τους κανόνες, την απαρέγκλιτη τήρηση πολιτικών και διαδικασιών, τη διαφάνεια, τη θεσμική λειτουργία».
Και κατέληξε τονίζοντας τα εξής: «Η Τράπεζα Πειραιώς είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα. ΚΑΘΕ γράμμα στο όνομά της εμπεριέχει όλες αυτές τις αξίες που θα πρέπει να αγκαλιάσουμε για την επιτυχία της.


Πρέπει να έχουμε:
Πάθος σε ό,τι κάνουμε, στο πώς λειτουργούμε, πώς φέρνουμε το αποτέλεσμα.
Ενότητα, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα πετύχουμε τίποτα!
Ιδέες , που θα έρθουν από όλους , από κάθε ένα.
Pεαλισμό. Να ξέρουμε τί ισχύει, τί μπορεί να γίνει σήμερα και τί θα πρέπει να γίνει αύριο.
Aκεραιότητα. Μια σημαντική λέξη που θα μας κάνει την Τράπεζα μα ακόμα Καλύτερη, ακόμα πιο Αξιόπιστη.
Iσχυρή εξυπηρέτηση σε κάθε επίπεδο. Χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς μικρούς βηματισμούς. Χωρίς τους πελάτες μας δεν υπάρχουμε!
Ώθηση και ενδυνάμωση των ανθρώπων μας με κάθε δυνατό τρόπο. Θέλουμε τους ικανούς, τους αποτελεσματικούς, τους αποφασισμένους για να πετύχουν ανθρώπους και εγώ προσωπικά εγγυώμαι ότι θα τους στηρίξω σε όλα!
Σεβασμός. Σεβασμό σε κάθε έναν από εμάς εσωτερικά στην Τράπεζα. Αλλά και σεβασμό στις διαδικασίες, στους στόχους μας και προσήλωσή μας στο σπουδαίο έργο που μας περιμένει!»
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk