• Αναζήτηση

Αυστηρότερους κεφαλαιακούς κανόνες προωθεί η Επιτροπή της Βασιλείας

Οι τράπεζες διεθνώς θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρότερους κανόνες για τα κεφάλαια που πρέπει να έχουν ώστε να αντιμετωπίζουν πιθανές μεταβολές των επιτοκίων, καθώς η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Οι τράπεζες διεθνώς θα βρεθούν αντιμέτωπες με αυστηρότερους κανόνες για τα κεφάλαια που πρέπει να έχουν ώστε να αντιμετωπίζουν πιθανές μεταβολές των επιτοκίων, καθώς η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την αναθεώρηση του ισχύοντος πλαισίου, αναφέρει δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg.

Η Επιτροπή της Βασιλείας – στην οποία μετέχουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας και συνολικά εποπτικές αρχές τραπεζών 30 χωρών – θέτει σε διαβούλευση έως τις 11 Σεπτεμβρίου δύο εναλλακτικά σχέδια για την αναθεώρηση των κανόνων που αφορούν τον κίνδυνο μεταβολών των επιτοκίων.

Το έργο αυτό «είναι ιδιαίτερα σημαντικό, υπό το φως του σημερινού περιβάλλοντος εξαιρετικά χαμηλών επιτοκίων σε πολλές χώρες», αναφέρει η Επιτροπή της Βασιλείας σε ανακοίνωση που ανάρτησε στον ιστότοπό της.

Η Επιτροπή θέλει να διασφαλίσει ότι «οι τράπεζες έχουν το κατάλληλο ύψος κεφαλαίου για να καλύψουν δυνητικές ζημιές από την έκθεσή τους σε μεταβολές των επιτοκίων».

Οι υφιστάμενοι διεθνείς κανόνες αναφορικά με την αντοχή των τραπεζών σε αλλαγές των επιτοκίων εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο μεταξύ των χωρών, υποδηλώνοντας ότι το ύψος του απαιτούμενου κεφαλαίου «διαφέρει σημαντικά», σημειώνει η Επιτροπή.

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά ενδεχόμενες ζημιές από στοιχεία ενεργητικού που οι τράπεζες σκοπεύουν να διατηρούν έως τη λήξη τους.

Οι ισχύοντες κανόνες ανατρέχουν στο 2004 και περιορίζονται σε ένα σύστημα, όπου οι τράπεζες ενημερώνουν σε τακτικά διαστήματα τις εθνικές εποπτικές Αρχές τους για το επίπεδο των κινδύνων. Οι εποπτικές Αρχές αποφασίζουν στη συνέχεια αν οι τράπεζες χρειάζονται περισσότερα κεφάλαια ή μία μείωση του μεγέθους της θέσης τους.

Το πρώτο σχέδιο της Επιτροπής Βασιλείας προβλέπει την αυστηροποίηση του τρέχοντος πλαισίου, μεταξύ άλλων με την αύξηση του όγκου των πληροφοριών που πρέπει να δημοσιεύουν οι τράπεζες.

Το δεύτερο σχέδιο αποτελεί πιο ριζοσπαστική επιλογή και προβλέπει την αντικατάσταση του σημερινού συστήματος με ένα ελάχιστο ύψος υποχρεωτικών κεφαλαίων που θα καθορίζεται κεντρικά από την Επιτροπή της Βασιλείας και αναμένεται να επιβάλλεται υποχρεωτικά στις τράπεζες από τις εθνικές εποπτικές Αρχές.

Για τον υπολογισμό του ύψους των υποχρεωτικών κεφαλαίων θα περιλαμβάνεται μία μεθοδολογία με «σενάρια σοκ», στα οποία πρέπει να ανταπεξέρχονται οι τράπεζες, και λεπτομερείς κανόνες.

Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk