Στα €12,59 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών στην Ελλάδα το 2014

Αύξηση κατέγραψαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών (αμοιβαία κεφάλαια, asset management, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου) το 2014, καθώς διαμορφώθηκαν στα 12,59 δισ. ευρώ έναντι σε 11,68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Ειδικότερα, σημαντική αύξηση της περιουσίας τους κατέγραψαν οι εταιρειες επενδύσεων σε ακίνητα αλλά και τα κεφάλαια των εταιρειών που ασχολούνται με το asset management.

Αύξηση κατέγραψαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών (αμοιβαία κεφάλαια, asset management, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα και εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου) το 2014, καθώς διαμορφώθηκαν στα 12,59 δισ. ευρώ έναντι σε 11,68 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Ειδικότερα, σημαντική αύξηση της περιουσίας τους κατέγραψαν οι εταιρειες επενδύσεων σε ακίνητα αλλά και τα κεφάλαια των εταιρειών που ασχολούνται με το asset management.
Στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων, το 2014, έκλεισε με μικρή μείωση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 3,3% από την αρχή του έτους και διαμορφώθηκε σε € 6.047 εκ., έναντι € 6.253 εκ. αντίστοιχα. Το τέταρτο τρίμηνο του έτους έκλεισε με συνολικές εκροές ύψους €116 εκ., οφειλόμενες κυρίως σε εκροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Ομολογιακών και Μετοχικών ΑΚ.
Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά στις περισσότερες επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν, στην ευρύτερη κατηγορία Μετοχικών ΑΚ, η μικρή κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Αμερικής με 17,99% πρωτίστως λόγω ανατίμησης Δολλαρίου ΗΠΑ, τα Μετοχικά Funds of Funds με 13,02%, τα Μετοχικά Αναπτυγμένων Αγορών με 10,04%. Υψηλή θετική απόδοση είχαν και τα Διεθνή Ομολογιακά ΑΚ με 9,03%. Στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 21 από τα 28 ΑΚ υπεραπόδοσαν του Γενικού Δείκτη του Χ.Α. ο οποίος κατέγραψε μεγάλη πτώση -28,94%, με αποδόσεις από -28,93% έως -18,08%.
Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες από πλευράς ενεργητικών τις κατηγορίες των Ομολογιακών ΑΚ (21% επί του συνόλου), των Μετοχικών ΑΚ (20% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (18% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (17% επί του συνόλου). Το 2014 ήταν έτος αρκετών αλλαγών στον κλάδο των ΑΕΔΑΚ.
Το Φεβρουάριο 2014 η ALPHA ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. ανέλαβε τη διαχείριση των τριών αμοιβαίων κεφαλαίων της AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Η ίδια η AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ. στο τέλος του 2014 άλλαξε εταιρικό σκοπό σε Α.Ε.Π.Ε.Υ.
H ALPHA TRUST Α.Ε.Δ.Α.Κ. εντός του 2ου τριμήνου του 2014 ανέλαβε τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων της ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. την οποία στη συνέχεια απορρόφησε.
Σταδιακά εντός του 2014 η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT.Ε.Δ.Α.Κ. απορρόφησε 3 αμοιβαία κεφάλαια και ανέλαβε τη διαχείριση του τελευταίου αμοιβαίου κεφαλαίου της PROBANK Α.Ε.Δ.Α.Κ.
Το Μάρτιο 2014 η Millennium ΑΕΔΑΚ άλλαξε επωνυμία σε GENIKI ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ, η οποία όμως διέκοψε τις εργασίες της τον Αύγουστο 2014.
Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των 6 ΑΕΠΕΥ μελών της Ε.Θ.Ε. και των 12 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού, σημείωσε αύξηση ύψους 12,81% από την 31/12/2013 και διαμορφώθηκε σε € 4.260 έναντι € 3.776 εκ.
Στον κλάδο των Α.Ε.Ε.Α.Π., για τις 4 Εταιρίες Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας μέλη της ΕΘΕ και το 2014 ήταν έτος ανάπτυξης καθώς εκτιμάται ότι με 31.12.2014 το σύνολο των επενδύσεών τους σε ακίνητα θα ξεπεράσει τα € 2.263 εκ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση ύψους 39,5% από την 31.12.2013.
Τέλος, οι 2 Α.Ε.Ε.Χ. έκλεισαν το 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό Discount -28,9%, συνολικό ενεργητικό €22,2 εκ. και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους -20,4%.

Η σύνθεση του συνόλου της αγοράς αποτυπώνεται στο παρακάτω γράφημα:
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk