Κεντρική Τράπεζα Κύπρου: Ορια στη μεταφορά ρευστότητας προς Ελλάδα

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου παρακολουθεί επισταμένα τις κινήσεις που γίνονται από τις ελληνικές θυγατρικές τράπεζες στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να τονώσουν τη ρευστότητα των μητρικών ομίλων στην Ελλάδα. Στην περίπτωση μεταφοράς καταθέσεων πρέπει να διατηρούνται στη μητρική τράπεζα καταθέσεις έως 150 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική ή το 25% των κεφαλαίων της.

Υπό στενή παρακολούθηση έχει θέσει η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου τις κινήσεις των θυγατρικών των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο, ως προς τη μεταφορά ρευστότητας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Φιλελεύθερος» η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου εφαρμόζοντας οδηγία που είχε εκδόσει το 2011, παρακολουθεί επισταμένα τις κινήσεις που γίνονται από τις ελληνικές θυγατρικές τράπεζες στην Κύπρο σε μια προσπάθεια να τονώσουν τη ρευστότητα των μητρικών ομίλων στην Ελλάδα.

Τα όρια που θέτει η εποπτική Αρχή της Κύπρου είναι ότι στην περίπτωση μεταφοράς καταθέσεων θα πρέπει να διατηρούνται στη μητρική τράπεζα καταθέσεις έως 150 εκατ. ευρώ από τη θυγατρική ή το 25% των κεφαλαίων της.

Η Κεντρική Τράπεζα στο πλαίσιο της οδηγίας που αφορά το μέγιστο χρηματοδοτικό άνοιγμα εντόπισε το προηγούμενο διάστημα μικρές αποκλίσεις στα ανοίγματα από ορισμένες ελληνικές θυγατρικές τράπεζες και διαμήνυσε ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες και να συμμορφωθούν με τους εποπτικούς κανόνες.

Όπως αναφέρθηκε, τα πιστωτικά ιδρύματα προχώρησαν στις απαιτούμενες κινήσεις προς συμμόρφωση με το εποπτικό πλαίσιο ως προς τη μεταφορά ρευστότητας από την Κύπρο στην Ελλάδα.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk