ΕΣΠΑ: 28 δισ. ευρώ στη μάχη για την ανάπτυξη της οικονομίας

Κοινοτικοί πόροι μεγαλύτεροι από 28 δισ. ευρώ πρόκειται

Κοινοτικοί πόροι μεγαλύτεροι από 28 δισ. ευρώ πρόκειται να εισρεύσουν στην ελληνική οικονομία ως το 2020 και κυρίως στη βιομηχανία, στον τουρισμό, στην ενέργεια και στο αγρο-διατροφικό σύστημα, στο πλαίσιο της προσπάθεια που καταβάλλεται για την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας και την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Παράλληλα η απορρόφηση των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για τη χρονιά που πέρασε έφτασε στο 96,43%. Απορροφήθηκαν δηλαδή περίπου 5,9 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα σύμφωνα με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014 απορροφήθηκαν περίπου 5,882 δισεκατομμύρια ευρώ, αγγίζοντας σχεδόν τον στόχο αναφοράς της χρονιάς που πέρασε (96,43%).
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το τελευταίο εξάμηνο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2014 επιτεύχθηκε περίπου το 64% της απορρόφησης.


Εγκρίσεις

Εν τω μεταξύ, προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 19 δισ. ευρώ εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – η ΕΕ ενέκρινε το σύνολο των προγραμμάτων που υπεβλήθησαν από τις ελληνικές αρχές – και επίσης ψηφίστηκε από τη Βουλή ο εφαρμοστικός νόμος για τη διαχείριση των πόρων του νέου ΕΣΠΑ, γεγονός που σημαίνει ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τους πόρους της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Συγκεκριμένα, υπεγράφησαν από τους αρμόδιους επιτρόπους Περιφερειακής Πολιτικής και Κοινωνικών Υποθέσεων τα Επιχειρησιακά Προγράμματα της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ).

Η εθνική συμμετοχή

Αναλυτικότερα, τα προγράμματα που εγκρίθηκαν έχουν συνολικό προϋπολογισμό 15,3 δισ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής και η εθνική συμμετοχή υπολογίζεται στα 3,7 δισ. ευρώ. Συνολικά τα προγράμματα αυτά θα χρηματοδοτηθούν με 19 δισ. ευρώ.
Σε αυτά πρέπει να προστεθούν 4,6 δισ. ευρώ του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας, των οποίων οι εγκρίσεις ακολουθούν, καθώς επίσης και 1,3 δισ. ευρώ από άλλα προγράμματα (Συνδέοντας την Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Απόρους).
Το σύνολο, δηλαδή, των ευρωπαϊκών πόρων από τους οποίους θα επωφεληθεί η χώρα την περίοδο 2014-2020 μαζί με την εθνική συμμετοχή θα ξεπεράσει τα 26 δισ. ευρώ.

Αν στα ποσά αυτά συμπεριληφθεί εκτιμώμενο ποσό περίπου 2 δισ. ευρώ που αναμένεται να κατανεμηθεί στη χώρα και στις περιφέρειές της το 2016 με βάση τη διαδικασία της λεγόμενης «ρήτρας αναθεώρησης», τότε οι κοινοτικοί πόροι ως το 2020 θα υπερβούν τα 28 δισ. ευρώ.


Αλλαγή μοντέλου

Στόχος είναι με το νέο ΕΣΠΑ να προχωρήσει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, να ενισχυθεί το αναπτυξιακό δυναμικό και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Οι κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση είναι η βιομηχανία, ο τουρισμός, η ενέργεια και το αγρο-διατροφικό σύστημα. Αλλοι τομείς με ανοδική πορεία, όπως η έρευνα και η τεχνολογική ανάπτυξη, οι υδατοκαλλιέργειες, οι εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας, η δημιουργική αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και η σύγχρονη ελληνική δημιουργία, η φαρμακευτική βιομηχανία, η πληροφορική και οι επικοινωνίες, η διαχείριση των απορριμμάτων, το εμπόριο και οι υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών, επιδιώκεται επίσης να συμμετέχουν διακριτά στην ανάπτυξη.

HeliosPlus

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
  • Αναβολές και… private clubs Το τεράστιο ροζ, γεμάτο καθρέφτες, δωμάτιο στη βίλα «Ορτανσία», σκαρφαλωμένη στις ψηλότερες και πλέον θεαματικές οροσειρές της Εκάλης, ήταν... ΣΙΒΥΛΛΑ |
Helios Kiosk