• Αναζήτηση

Αύξηση του επιτοκιακού περιθωρίου των τραπεζών τον Αύγουστο

Πτώση παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,97 εκατοστιαίες μονάδες.

Πτώση παρουσίασαν, τον Αύγουστο του 2014, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των νέων καταθέσεων και δανείων. Ως αποτέλεσμα, το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,97 εκατοστιαίες μονάδες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε, τον Αύγουστο του 2014, στο 1,34%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μιας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο και διαμορφώθηκε στο 0,28%, ενώ το αντίστοιχο των επιχειρήσεων παρουσίασε οριακή μείωση και διαμορφώθηκε επίσης στο 0,28%. Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος μειώθηκε κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,13%.
Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,31%, τον Αύγουστο του 2014.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) παρουσίασε οριακή αύξηση κατά 3 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 14,46%.
Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων καθορισμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό μέχρι 1 έτος μειώθηκε κατά 38 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,75%.
Τον Αύγουστο του 2014, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,79%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρουσίασε επίσης μείωση 11 μονάδων βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,26%. Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος, για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, αυξήθηκε κατά 23 μονάδες βάσης στο 6,35%, ενώ για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ και για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ τα μέσα επιτόκια παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητα στο 5,64% και 5,56%, αντίστοιχα. Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 2,98%.
Υφιστάμενα υπόλοιπα
Πτώση παρουσίασε, τον Αύγουστο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο που εφαρμόζεται στα υφιστάμενα υπόλοιπα του συνόλου των καταθέσεων, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο. Το περιθώριο επιτοκίου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,82 εκατοστιαίες μονάδες.
Τον Αύγουστο του 2014, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μίας ημέρας) μειώθηκε κατά 7 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,59%, ενώ το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,41%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη μειώθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,47% και το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 2,38%.
Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών και των επιχειρηματικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 2,93% και 4,48%, αντίστοιχα, ενώ το αντίστοιχο των επαγγελματικών δανείων μειώθηκε οριακά κατά 3 μονάδες βάσης στο 5,30%.
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk