Το 40% των βιομηχανικών επιχειρήσεων της χώρας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους το 12μηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, καθώς η ασθενική ζήτηση στην εσωτερική αγορά αντιστάθμισε τα οφέλη που επιτυγχάνονται σε αγορές του εξωτερικού.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρέχον έτος, ο δείκτης του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσίασε, ως γνωστόν, μείωση κατά 4,1% τον Ιανουάριο (έναντι μείωσης 9,7% τον Ιανουάριο του 2013), κατά 0,3% τον Φεβρουάριο (έναντι μείωσης 8,1% τον Φεβρουάριο του 2013), κατά 1,4% τον Μάρτιο (έναντι μείωσης 10,8% τον Μάρτιο του 2013), κατά 10,0% τον Απρίλιο (έναντι μείωσης 4,8% τον Απρίλιο του 2013) και κατά 5,6% τον Μάιο (έναντι αύξησης 0,4% τον Μάιο του 2013). Αντιθέτως, παρουσίασε αύξηση κατά 11,6% τον Ιούνιο (έναντι μείωσης 6,1% τον Ιούνιο του 2013) και κατά 0,2% τον Ιούλιο (έναντι αύξησης 3,1% τον Ιούλιο του 2013).

Στο 12μηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 ο συνολικός κύκλος εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσιάζει μείωση κατά 4,6%, έναντι αντίστοιχης μείωσης 1,0% το 12μηνο Αυγούστου 2012 – Ιουλίου 2013. Δεδομένου ότι είχε καταγραφεί σημαντική πτώση τους τελευταίους μήνες του 2013, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν επιβράδυνση της πτώσης του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας κατά το τρέχον έτος.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών και των εσόδων ορισμένων βασικών κλάδων, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων σειράς άλλων κλάδων που μπόρεσαν να αυξήσουν εκ νέου τον όγκο της παραγωγής τους. Εκτός των εννέα κλάδων που αύξησαν τα έσοδά τους, άλλοι επτά κλάδοι εμφανίζουν επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των εσόδων τους, με αποτέλεσμα οι δύο στους τρεις κλάδους να εμφανίζουν βελτιωμένη ποσοστιαία μεταβολή των εσόδων τους σε ετήσια βάση.

Οριακή, έστω, αύξηση του τζίρου τους το 12μηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 εμφανίζουν οι 9 κλάδοι του χάρτου, των χημικών, των φαρμάκων, των πλαστικών, των μη μεταλλικών ορυκτών, των ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, των μηχανοκίνητων οχημάτων, των επίπλων και των λοιπών, διαφόρων προϊόντων.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών ανά κλάδο κατά τους επτά πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το 12μηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014, έχει ως εξής:

 • Τρόφιμα: -1,7% τον Ιανουάριο (+5,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,4% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -5,3% τον Μάρτιο (-3,3%), -8,9% τον Απρίλιο (+11,6%), -0,7% τον Μάιο (-14,2%), -0,8% τον Ιούνιο (-5,1%), -2,0% τον Ιούλιο (+1,6%) και συνολικά -3,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-2,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 0,9% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Ποτά: +0,9% τον Ιανουάριο (-3,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), +1,0% τον Μάρτιο (-6,6%), -5,2% τον Απρίλιο (+3,5%), -6,2% τον Μάιο (+0,4%), -0,2% τον Ιούνιο (-13,8%), -0,3% τον Ιούλιο (-10,5%) και συνολικά -3,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-9,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 19,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Καπνός: -6,8% τον Ιανουάριο (-8,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,8% τον Φεβρουάριο (-7,3%), -6,4% τον Μάρτιο (-8,5%), -9,7% τον Απρίλιο (+12,0%), +2,2% τον Μάιο (-7,6%), +4,7% τον Ιούνιο (-5,5%), -11,8% τον Ιούλιο (+21,9%) και συνολικά -1,3% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-6,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 27,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -17,4% τον Ιανουάριο (+4,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,1% τον Φεβρουάριο (-1,8%), -14,0% τον Μάρτιο (-9,2%), -9,9% τον Απρίλιο (+12,1%), -6,1% τον Μάιο (-13,5%), -8,3% τον Ιούνιο (-10,3%), -9,3% τον Ιούλιο (-1,2%) και συνολικά -9,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-5,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 70,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Ενδύματα: -0,6% τον Ιανουάριο (+13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -5,8% τον Φεβρουάριο (+14,4%), -13,8% τον Μάρτιο (-5,6%), -20,0% τον Απρίλιο (+20,0%), -6,1% τον Μάιο (+7,1%),-15,6% τον Ιούνιο (-4,8%), -9,7% τον Ιούλιο (-7,6%) και συνολικά -4,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-4,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Δέρμα και υπόδηση: -29,3% τον Ιανουάριο (-1,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +31,3% τον Φεβρουάριο (-42,9%), -13,8% τον Μάρτιο (-28,7%), -7,7% τον Απρίλιο (+0,2%), -4,0% τον Μάιο (+12,6%), -30,1% τον Ιούνιο (+64,3%), -29,7% τον Ιούλιο (+70,7%) και συνολικά -5,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-24,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 76,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Ξύλο: -38,6% τον Ιανουάριο (-28,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -30,2% τον Φεβρουάριο (-23,6%), -7,3% τον Μάρτιο (+20,2%), -39,4% τον Απρίλιο (-13,3%), -28,0% τον Μάιο (-34,1%), -12,2% τον Ιούνιο (-38,5%), -16,2% τον Ιούλιο (-35,4%) και συνολικά -30,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-23,5% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 78,9% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Χαρτί: -3,0% τον Ιανουάριο (+1,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -0,9% τον Φεβρουάριο (+3,8%), +5,3% τον Μάρτιο (-10,4%), +2,0% τον Απρίλιο (+13,2%), +8,1% τον Μάιο (-9,7%), +8,5% τον Ιούνιο (-4,4%), +2,9% τον Ιούλιο (+3,7%) και συνολικά +1,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-2,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 1,4% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων:-5,3% τον Ιανουάριο (-11,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,8% τον Φεβρουάριο (-15,8%), -0,4% τον Μάρτιο (-16,8%), -13,3% τον Απρίλιο (+3,3%), +2,4% τον Μάιο (-9,7%), +0,9% τον Ιούνιο (-14,7%), -0,4% τον Ιούλιο (-9,7%) και συνολικά -3,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-10,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο) σε επίπεδα που είναι κατά 56,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Παράγωγα πετρελαίου: -7,0% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), -0,7% τον Μάρτιο (-9,8%), -11,2% τον Απρίλιο (-17,0%), -12,5% τον Μάιο (+21,6%), +25,2% τον Ιούνιο (0,0%), +2,2% τον Ιούλιο (+13,2%) και συνολικά -5,9% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (+6,4% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 88,0% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Χημικά: +2,3% τον Ιανουάριο (-3,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,9% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -2,4% τον Μάρτιο (-4,8%), -6,8% τον Απρίλιο (+12,5%), -0,8% τον Μάιο (-5,3%), +10,6% τον Ιούνιο (-4,1%), +5,2% τον Ιούλιο (+1,5%) και συνολικά +2,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-2,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 13,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Φάρμακα: -9,1% τον Ιανουάριο (+23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,5% τον Φεβρουάριο (+8,6%), -14,1% τον Μάρτιο (+6,0%), -10,0% τον Απρίλιο (+32,7%), +9,2% τον Μάιο (-8,6%), -7,4% τον Ιούνιο (+7,5%), +3,4% τον Ιούλιο (+9,1%) και συνολικά +1,3% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (+7,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 35,8% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Πλαστικά: -2,1% τον Ιανουάριο (+9,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,6% τον Φεβρουάριο (+7,6%), +2,3% τον Μάρτιο (-15,4%), -3,4% τον Απρίλιο (+11,5%), +4,0% τον Μάιο (-7,5%), +1,9% τον Ιούνιο (-8,4%), +1,8% τον Ιούλιο (+6,9%) και συνολικά +1,7% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-1,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 4,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Μη μεταλλικά ορυκτά: +7,5% τον Ιανουάριο (+19,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,4% τον Φεβρουάριο (+11,5%), +18,6% τον Μάρτιο (-17,1%), -5,5% τον Απρίλιο (+15,1%), +18,5% τον Μάιο(-23,6%), +8,1% τον Ιούνιο (-0,2%), -1,8% τον Ιούλιο (-5,5%) και συνολικά +5,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-7,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Βασικά μέταλλα: +1,9% τον Ιανουάριο (-10,7% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,2% τον Φεβρουάριο (-17,8%), +1,5% τον Μάρτιο (-18,8%), -8,0% τον Απρίλιο (+9,0%), +0,5% τον Μάιο (-20,1%), +1,7% τον Ιούνιο (-19,8%), -5,0% τον Ιούλιο (-12,9%) και συνολικά -5,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-14,7% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 13,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Μεταλλικά προϊόντα: -9,6% τον Ιανουάριο (-10,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (-9,4%), +7,2% τον Μάρτιο (-29,1%), -10,2% τον Απρίλιο (-2,7%), +8,5% τον Μάιο (-22,5%), -6,1% τον Ιούνιο (-13,3%), +9,8% τον Ιούλιο (-21,0%) και συνολικά -4,6% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-15,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 37,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα: +95,5% τον Ιανουάριο (-7,5% τον ίδιο μήνα του 2013), +68,7% τον Φεβρουάριο (-4,6%), +25,9% τον Μάρτιο (+0,8%), +33,3% τον Απρίλιο (+23,1%), +103,3% τον Μάιο (-39,3%), +63,4% τον Ιούνιο (-31,7%), -22,8% τον Ιούλιο (+43,5%) και συνολικά +44,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-6,2% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 54,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -19,5% τον Ιανουάριο (+6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -37,4% τον Φεβρουάριο (+8,0%), -16,9% τον Μάρτιο (-20,9%), -36,9% τον Απρίλιο (+3,7%), -1,8% τον Μάιο (-33,9%), -18,2% τον Ιούνιο (-26,5%), -5,0% τον Ιούλιο (-18,9%) και συνολικά -28,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-5,3% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 38,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Μηχανήματα: +21,5% τον Ιανουάριο (-23,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,7% τον Φεβρουάριο (-23,9%), +17,7% τον Μάρτιο (-13,7%), -17,4% τον Απρίλιο (+15,1%), -28,7% τον Μάιο (+2,6%), -16,5% τον Ιούνιο (-26,8%), -11,2% τον Ιούλιο (-8,4%) και συνολικά -10,2% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-1,8% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 36,4% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Μηχανοκίνητα οχήματα: +84,6% τον Ιανουάριο (-16,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +19,3% τον Φεβρουάριο (-32,5%), +9,6% τον Μάρτιο (-11,7%), -24,7% τον Απρίλιο (+17,1%), -8,9% τον Μάιο(+15,3%), +11,2% τον Ιούνιο (-1,0%), -6,1% τον Ιούλιο (+22,5%) και συνολικά +5,4% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-14,0% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 56,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -1,9% τον Ιανουάριο (-24,8% τον ίδιο μήνα του 2013), -2,1% τον Φεβρουάριο (-20,8%), +5,5% τον Μάρτιο (-40,0%), +1,1% τον Απρίλιο (-14,6%), +4,2% τον Μάιο (-14,3%), -5,9% τον Ιούνιο (+0,4%), +1,3% τον Ιούλιο (-5,1%) και συνολικά -3,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-34,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 79,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Έπιπλα: +10,1% τον Ιανουάριο (-22,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,9% τον Φεβρουάριο (-26,8%), -2,1% τον Μάρτιο (-35,6%), +2,8% τον Απρίλιο (-10,1%), +19,1% τον Μάιο (-32,5%), -0,9% τον Ιούνιο (-24,6%), +0,2% τον Ιούλιο (-20,9%) και συνολικά +0,8% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-26,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 66,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Διάφορα άλλα προϊόντα: +20,6% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +29,9% τον Φεβρουάριο (+5,8%), -7,4% τον Μάρτιο (-17,5%), -6,9% τον Απρίλιο (+20,5%), +17,9% τον Μάιο (-5,6%), +11,3% τον Ιούνιο (-3,6%), +10,8% τον Ιούλιο (+12,3%) και συνολικά +11,5% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-2,9% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 29,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.
 • Επισκευή και εγκατάσταση μηχανών: +7,1% τον Ιανουάριο (-16,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,2% τον Φεβρουάριο (-21,1%), -3,3% τον Μάρτιο (-23,4%), -12,2% τον Απρίλιο (-6,2%), -2,0% τον Μάιο (-12,4%), +22,1% τον Ιούνιο (-20,4%), -8,9% τον Ιούλιο (-13,9%) και συνολικά -6,0% το δωδεκάμηνο Αυγούστου 2013 – Ιουλίου 2014 (-17,6% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο), σε επίπεδα που είναι κατά 60,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.