Στη στελέχωση του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (ΣΟΕ) με προσωπικό υψηλών προσόντων προχωρεί ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης, ο οποίος απηύθυνε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση δύο υπαλλήλων στο Συμβούλιο για δύο έτη.

Συγκεκριμένα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε προσωπικό της Μονάδας Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων ο κ. Χαρδούβελης εξέδωσε χθες πρόσκληση προς εκδήλωση ενδιαφέροντος για την απόσπαση μονίμων ή με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλων του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ. και των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ./Α.Ε σε δύο θέσεις ειδικού ερευνητή-επιστήμονα συνεργάτη.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάληψη των θέσεων είναι οι υποψήφιοι να κατέχουν διδακτορικό τίτλο σπουδών στην επιστήμη της οικονομικής ή χρηματοοικονομικής ή τραπεζικής και να γνωρίζουν άριστα μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα.

Η σχετική απόφαση του υπουργού Οικονομικών ξεκαθαρίζει πως στη διαδικασία δεν θα μετέχουν υπάλληλοι που έχουν επιλεγεί ως προϊστάμενοι οργανικής μονάδας, όπως επίσης και υπάλληλοι που δεν έχει παρέλθει διετία από το διορισμό του.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων προσδιορίσθηκε η 30η Σεπτεμβρίου 2014.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις οι επιλεγέντες θα πλαισιώσουν τον επικεφαλής του ΣΟΕ Χριστόδουλο Στεφανάδη στα τέλη Οκτωβρίου.