Την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προσωρινή προστασία των μέχρι τώρα περίπου 650.000 κατοίκων της Ουκρανίας  που ζήτησαν προστασία εντός της κοινοτικής επικράτειας,  αναμένεται να υιοθετήσουν σήμερα οι υπουργοί Εσωτερικών των κρατών-μελών, οι οποίοι συνεδριάζουν στις Βρυξέλλες.

Η κοινοτική οδηγία σχεδιάστηκε ειδικά για να παράσχει άμεση προστασία στα άτομα που την χρειάζονται και να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση των συστημάτων ασύλου των κρατών !μελών.

Σύμφωνα με την πρόταση της Κομισιόν, οι Ουκρανοί υπήκοοι και τα άτομα που έχουν εγκατασταθεί στην Ουκρανία, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους, που εκτοπίστηκαν λόγω της σύγκρουσης, θα δικαιούνται προστασία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παροχή άμεσης προστασίας περιλαμβάνει το δικαίωμα διαμονής, την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, την πρόσβαση στη στέγαση, την κοινωνική πρόνοια, την ιατρική ή άλλη βοήθεια και τα μέσα διαβίωσης.

Aπλοποιημένες διαδικασίες

Εικόνα από το ΚίεβοΕικόνα από το Κίεβο

Η πρόταση προβλέπει επίσης τη μείωση της πίεσης στα εθνικά συστήματα ασύλου, μέσω εντός καθεστώτος προστασίας με μειωμένες διατυπώσεις. Οι κοινοτικοί κανόνες προάγουν την ισορροπία των προσπαθειών μεταξύ των κρατών-μελών όσον αφορά τη φιλοξενία των εκτοπισθέντων από την Ουκρανία.

Η Επιτροπή εξέδωσε επίσης κατευθυντήριες γραμμές  για τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων, οι οποίες αποσαφηνίζουν τις διευκολύνσεις που παρέχονται στους συνοριοφύλακες των κρατών-μελών βάσει των κανόνων του Σένγκεν κατά τη διενέργεια συνοριακών ελέγχων.

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση ο Έλληνας υπουργός Mετανάστευσης και ασύλου Νότης Μηταράκης υπογράμμισε ότι με βάση την πρόταση της Επιτροπής θα πρέπει να ληφθούν ειδικές αποφάσεις για την ενεργοποίηση των νομικών εργαλείων που θα παράσχουν ασφαλές καταφύγιο στους Ουκρανούς.

Νίκος Μπέλλος, Βρυξέλλες