Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, μετά από χρόνια λειτουργίας στην Ελλάδα, δείχνει ότι επιτέλους βρίσκει βηματισμό ώστε να επιτελέσει το πραγματικά δύσκολο έργο του στο τραπεζικό σύστημα αλλά και στην οικονομία εν γένει. Βεβαίως στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, της επιτήρησης και των συνεχών ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, το ΤΧΣ έπαιξε το ρόλο του, όμως δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι το τραπεζικό περιβάλλον είναι δυναμικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο, οπότε και ο ρόλος του ΤΧΣ πρέπει να παρακολουθεί την πορεία αυτή.
Είναι γεγονός ότι η νέα διοικητική ομάδα του ΤΧΣ υπό τον Ηλία Ξηρουχάκη, έναν έμπειρο Έλληνα μάνατζερ με σύγχρονη νοοτροπία αλλά και αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν “doer mentality”, έχει αποδυθεί σ’ έναν αγώνα δρόμου με πολλαπλές πρωτοβουλίες και υψηλούς στόχους. Τα αποτελέσματα ήδη δικαιώνουν την επιλογή της ομάδας αυτής, αλλά και των αποφάσεων τους.
Ας δούμε όμως ποιοι είναι οι άξονες βάσει των οποίων το ΤΧΣ προσπαθεί να αλλάξει το τραπεζικό τοπίο.
  •  Στα αμιγώς τραπεζικά θέματα των τελευταίων μηνών, οι τρεις αυξήσεις  μετοχικού κεφαλαίου σε ισάριθμες συστημικές τράπεζες, αλλά και η επίλυση του θέματος της Τράπεζας Αττικής, αποτέλεσαν προφανώς τα σημαντικότερα επιτεύγματα του ΤΧΣ, καθώς η συμβολή του στην επιτυχή τους έκβαση θεωρείται κάτι παραπάνω από αυτονόητη. Ιδίως στο θέμα της Τράπεζας Αττικής, το οποίο πολλοί θεωρούσαν  αδύνατο να λυθεί, οι επιλογές του ΤΧΣ έδειξαν το δρόμο για ένα turnaround επί τη βάση της βιωσιμότητας με σαφές upside potential, κάτι που στο παρελθόν δεν ήταν και τόσο αυτονόητο ως modus operandi του Ταμείου.
  • Στο πεδίο των σχέσεων με τους λοιπούς stakeholders, το Ταμείο έχει καταφέρει να αντιστρέψει το σχετικά αρνητικό γι’ αυτό κλίμα που είχε δημιουργηθεί σωρευτικά τα τελευταία χρόνια. Έτσι, οι επαφές με τις διοικήσεις των τραπεζών, με τον επόπτη σε Ελλάδα κι εξωτερικό (Τράπεζα Ελλάδος και SSM) αλλά και με την κυβέρνηση, είναι όχι μόνο τακτικές και συχνές, αλλά και αποδοτικές, καθώς η ξεκάθαρη επικοινωνία των θέσεων του Ταμείου μόνο καλό κάνει, προωθώντας ουσιαστικά τον πρωταρχικό του ρόλο που είναι αυτός της σταθερότητας. Θα πρέπει εδώ να σημειωθεί ότι οι επαφές περιλαμβάνουν και τη διεθνή επενδυτική κοινότητα, με ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες τις τράπεζες (με άνοδο στα ratings) όσο και για την συνολική εικόνα της χώρας ως επενδυτικού προορισμού.
  • Τέλος, στοχευμένες παρεμβάσεις σε τράπεζες, είτε σε επίπεδο γενικό είτε κατά περίπτωση, έχουν καταδείξει το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού και στρατηγικής που διαθέτουν τα στελέχη του. Μεγάλη έμφαση έχει δοθεί στην ουσιαστική βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας, κάτι που έχει υλοποιηθεί με τις παρεμβάσεις σε επίπεδο διοικητικών συμβουλίων και έχει ήδη αποτυπωθεί ως θετικό αποτέλεσμα στις βαθμολογίες των proxy advisors (π.χ. ISS). Επίσης έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση των χορηγητικών διαδικασιών, αφού τα Risk and Capital Strategies, βάσει του Relationship Framework Agreement (του κανονισμού που διέπει τη σχέση του ΤΧΣ με τις τράπεζες), χρειάζονται την έγκριση του, είναι δηλαδή “consent items”. Oι παρεμβάσεις του Ταμείου σε συγκεκριμένα projects, έχουν αποφέρει σημαντικά οφέλη, όπως για παράδειγμα στα Frontier και Mirage της Εθνικής Τράπεζας, όπου το τίμημα για την τράπεζα βελτιώθηκε κατά 39 και 135 εκ, ευρώ αντίστοιχα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας είναι ένας κατ’ εξοχήν θεσμικός επενδυτής. Οι παραπάνω επιλογές της διοίκησης του Ηλία Ξηρουχάκη δείχνουν ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πια θεωρητικός αλλά εξόχως πρακτικός και αποτελεσματικός, δημιουργώντας έτσι έναν ακόμα ισχυρό πυλώνα σταθερότητας και ανάπτυξης στη χώρα.