Εθνικό σχέδιο για τα δίκτυα νέας γενιάς προβλέπει το Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο

Στη σφαίρα των δικτύων νέας γενιάς και του Διαδικτύου των Πραγμάτων θα βάλει συντονισμένα τη χώρα το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που θα είναι σε διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη.

Στη σφαίρα των δικτύων νέας γενιάς και του Διαδικτύου των Πραγμάτων θα βάλει συντονισμένα τη χώρα το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο, η κατάρτιση του οποίου προβλέπεται στο Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο που θα είναι σε διαβούλευση μέχρι την ερχόμενη Τρίτη. Θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη για την ανάπτυξη σύγχρονων δικτυακών υποδομών στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων των δικτύων οπτικών ινών, των δικτύων 5G, των υποδομών για τα smart cities και τους διαδρόμους έξυπνης αυτοματοποιημένης οδήγησης, καθώς και όλων των υποδομών που υποστηρίζουν το Internet of Things (IoT).

Το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο καταρτίζεται από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), η οποία και εισηγείται τις απαραίτητες πολιτικές και στόχους, καθώς και τους τρόπους υλοποίησής τους. Εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ΓΓΤΤ είναι επίσης αρμόδια για την παρακολούθηση των δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη, όπως και για την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής και την επικαιροποίηση του Σχεδίου.

Για το σκοπό αυτό, συγκεντρώνει περιοδικά όλα τα απαραίτητα στοιχεία που διαθέτουν οι εμπλεκόμενοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς της χώρας, προκειμένου να προχωρήσει στην αποτίμηση των οικείων ποσοτικών δεικτών του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη 2020 ή/και άλλων παρόμοιων ποσοτικών δεικτών που θα προβλεφθούν στο μέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΓΓΤΤ προβαίνει σε διαβούλευση με τους φορείς αυτούς.

Ετήσια έκθεση αποτίμησης της πορείας υλοποίησης του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου θα καταρτίζεται με ευθύνη της Διεύθυνσης Ευρυζωνικότητας και Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της ΓΓΤΤ και θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από έγκριση του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Με ψήφο η ΓΓΤΤ στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι προτάσεις που σχεδιάζονται για τον σχεδιασμό και την εγκατάσταση δικτύων και υποδομών στο παραπάνω πλαίσιο από φορείς του Δημοσίου, με σκοπό την ένταξή τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή στο ΠΔΕ, υποβάλλονται στην κατά περίπτωση αρμόδια Διεύθυνση της ΓΓΤΤ, προκειμένου να αξιολογηθεί η συμβατότητά τους με το Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο. Η προέγκριση των τεχνικών δελτίων που ετοιμάζουν οι φορείς δίδεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης. Αυτό γίνεται εντός προθεσμίας ενός μηνός από την κατάθεσή τους από την αρμόδια υπηρεσία, πριν την υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή υπηρεσία χρηματοδότησης. Εάν το διάστημα παρέλθει χωρίς τη διατύπωση αιτιολογημένων παρατηρήσεων, τότε αυτά θεωρούνται εγκεκριμένα.

Σε περίπτωση διατύπωσης αιτιολογημένων παρατηρήσεων επί του περιεχομένου των τεχνικών δελτίων, η προθεσμία έγκρισης ορίζεται σε ένα μήνα από την απάντηση των φορέων πρότασης επί των τελευταίων αιτιολογημένων παρατηρήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά δε την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας τα σχετικά τεχνικά δελτία θεωρούνται εγκεκριμένα.

Όπως προβλέπεται, η ΓΓΤΤ συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020 και στην Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠΑνΕΚ.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk