• Αναζήτηση
 • Νίκος Καραμούζης: Αύξηση του ΑΕΠ 3% ετησίως για να βγούμε από την κρίση

  Ποιες είναι οι επτά προϋποθέσεις για ένα επενδυτικό σοκ, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη

  Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, καθηγητής Νικόλαος Καραμούζης,

  Αναγκαία προϋπόθεση για την οριστική έξοδο της χώρας από την κρίση και τη δημιουργία συνθηκών ευημερίας, αποτελεί αναμφίβολα η ταχύτερη και διατηρήσιμη αύξηση του ΑΕΠ, άνω του 3% ετησίως, για πολλά χρόνια, τόνισε ο Νίκος Καραμούζης από το βήμα της γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ.

  Σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, η επίτευξη τέτοιων φιλόδοξων ρυθμών ανάπτυξης προϋποθέτει βαθιές μεταρρυθμίσεις στηνελληνική οικονομία και το δημόσιο τομέα,ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, και τολμηρέςρηξικέλευθες πρωτοβουλίες οικονομικής πολιτικής, άραισχυρή πολιτική βούληση και ιδιοκτησία τηςμεταρρυθμιστικής διαδικασίας.

  Όπως υποστηρίζει, η αναπτυξιακή ατμομηχανή κάτω από τις σημερινές συνθήκεςδεν μπορεί να είναι η κατανάλωση, γιατί οι αγορές δεν θα τη χρηματοδοτήσουν, αλλά η ταχύτατη αύξηση των ιδιωτικών, δημόσιων και ξένων επενδύσεων και τωνεξαγωγών,με ρυθμούς πολύ απαιτητικούς, που θα ξεπερνούν κατά πολύ την ιστορική εμπειρία της Ελλάδοςαλλά και της Ευρωζώνης.

   

  Για να πυροδοτηθεί λοιπόν ένα επενδυτικό σοκ ο κ. Καραμούζης προτείνει να υλοποιηθούν τα εξής προαπαιτούμενα:

   

  Πρώτον, βελτίωση της αξιοπιστίας της χώρας μέσω της ενίσχυσης κρίσιμων θεσμικών χαρακτηριστικών της:

  1. Πολιτική σταθερότητα,
  2. συνεπή και σταθερή δημοσιονομική και μακροοικονομική πολιτική,
  3. ανοικτές και ανταγωνιστικές αγορές,
  4. σταθερότητα κανόνων και θεσμών,
  5. ανεξάρτητες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές. Όλοι γνωρίζουμε ότι η αξιοπιστία χάνεται εύκολα και απότομα και κερδίζεται με κόπο και χρόνο.

   Μια νέα δημοσιονομική εκτροπή από τους στόχους, θα ήταν ασυγχώρητο λάθος και θα έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, κυρίως δεν θα την χρηματοδοτούσαν οι διεθνείς αγορές. 

    

   Δεύτερον, δίνουμε οριστική λύση στο τραπεζικό ζήτημα, ώστε να μετατραπεί ο τραπεζικός τομέας σε κρίσιμο αναπτυξιακό καταλύτη μέσω της:

  • δραστικής μείωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων,
  • αποκλιμάκωσης δανειακών επιτοκίων,
  • απρόσκοπτης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές,
  • άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων, το πρώτο τρίμηνο της νέας διακυβέρνησης,  
  • αποκατάστασης της πλήρους ικανότητας των τραπεζών να χρηματοδοτούν την οικονομία, την ανάπτυξη και την πελατεία, και
  • πλήρους ιδιωτικοποίησής τους και παράλληλα κατάργησης του ΤΧΣ.Τρίτον, αλλάζουμε το υφιστάμενο υφεσιακό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής, μετατρέποντάς το σε ισχυρό αναπτυξιακό καταλύτη.Οι υπερβολικά υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και ασφαλιστικές εισφορές, από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη, σεσυνδυασμό με την υποχρέωση για επίτευξη σημαντικών πρωτογενών πλεονασμάτων για δεκαετίεςπαγιδεύουν τηνοικονομία στη στασιμότητα.

   Η κατάρτιση ενός νέου, φιλικού προς την ανάπτυξη, μείγματος δημοσιονομικής πολιτικήςπρέπει να είναι αξιόπιστη, συνεπής με τη δημοσιονομική σταθερότητα και να πείθει τις διεθνείς αγορές να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την οικονομία.

   Προς αυτή την κατεύθυνση, θα μπορούσαμε να υλοποιήσουμε τέσσερις κομβικές δεσμευτικές πρωτοβουλίες:

    

  1. εφαρμόζουμε αμέσως, εμπροσθοβαρείς, τολμηρές και φιλικές προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεις, ώστε να πείσουμεταχύτατα τις αγορές “ότι εννοούμε ό,τι λέμε και υλοποιούμε ό,τι υποσχόμαστε”,
  2. τηρούμε αυστηρά και απαρέκλητα τη νέα δημοσιονομική συμφωνία,
  3. ο δημοσιονομικός «χώρος» που θα δημιουργηθεί από τη νέα συμφωνία, αξιοποιείται μόνο για την επιτάχυνση τωνδημοσίων επενδύσεων, που υστερούν σημαντικά, ή/και τη μείωση εκείνων των φορολογικών συντελεστών και ασφαλιστικών εισφορών, που επιδρούν πολλαπλασιαστικά για την ανάπτυξη,
  4. συνδυάζουμε τις μειώσεις των φορολογικών συντελεστών και των ασφαλιστικών εισφορών με μετρήσιμα, αντισταθμιστικάδημοσιονομικά μέτρα με στόχο:
  • εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών,
  • επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων,
  • διασφάλιση της βιωσιμότητας του συνταξιοδοτικού συστήματος,
  • διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
  • συρρίκνωση των αναποτελεσματικών δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών,
  • εξωτερική ανάθεση με διαφάνεια επιλεγμένων δημοσίων δραστηριοτήτων σε ιδιωτικούς φορείς,
  • καταπολέμηση της σπατάλης και κυρίως της φοροδιαφυγής με τολμηρές πρωτοβουλίες, όπως, η καθιέρωση υποχρεωτικής χρήσης ηλεκτρονικών συναλλαγών και καρτών για πλειάδα συναλλαγών ιδιωτών και επιχειρήσεων (π.χ. αλυσίδες λιανικής στη Μ. Βρετανία δεν αποδέχονται μετρητά στις συναλλαγές π.χ. Vodafone). Τέταρτονεπιταχύνουμε την υλοποίηση των φιλικών προς την ανάπτυξη μεταρρυθμίσεων με επίκεντρο τους τομείς:
  • δημόσιας διοίκησης,
  • απονομής δικαιοσύνης,
  • ενίσχυσης του ανταγωνισμού,
  • μείωσης του διοικητικού βάρουςτων εμποδίωντων αντικινήτρων και της γραφειοκρατίας στο επιχειρείν και τις επενδύσεις,
  • αναβάθμισης της παιδείας. Πέμπτονεξυγιαίνουμε με συνολικό σχέδιο τον κρίσιμο τομέα της ενέργειαςπου αποτελεί καθοριστικό αναπτυξιακό πυλώνα, μια μεγάλη και σύνθετη πρόκλησηλαμβάνοντας υπ’ όψη τα σοβαρά και πολύπλοκα προβλήματα της ΔΕΗ, τιςδεσμεύσεις προς τους πιστωτές, τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις και τις καθυστερήσεις στις ιδιωτικοποιήσεις.

   Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας, η ανταγωνιστικότητα, ο διεθνής της ρόλος στην περιοχή και η μείωση του υψηλού τελικού κόστους ενέργειας
    

   Έκτον, προσελκύουμε σημαντικά ξένα κεφάλαια και επενδύσεις.  

   Η δραματική συρρίκνωση της εγχώριας αποταμίευσης και των επενδύσεων την τελευταία δεκαετίαδημιούργησαν ένααναπτυξιακό και χρηματοδοτικό κενό, που δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο από τους εγχώριους πόρους.

   Ως εκ τούτου, αποτελεί μονόδρομο η αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός πολύ ελκυστικού πλαισίου :

  • επιτάχυνσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων,
  • προσέλκυσης ξένων επενδύσεων,
  • μαζικής εισροής ξένων κεφαλαίων,
  • μετατροπής της Ελλάδος σε προτεραιότητα για κατοίκους  εξωτερικού, για οικογενειακές και επαγγελματικές δραστηριότητες.
    Έβδομον, επιταχύνουμε την αναπτυξιακή αξιοποίηση της μεγάλης δημόσιας περιουσίας, επί τη βάσει ολοκληρωμένου σχεδίου. Επιταχύνουμε τις ιδιωτικοποιήσεις και αξιοποιούμε εμπορικά τη σημαντική δημόσια περιουσία και γη, με προ-εγκεκριμένες χρήσεις και αδειοδοτήσεις σε προεπιλεγμένες περιοχές.
  Οικονομία
  One Channel
  Ο νέος ενημερωτικός τηλεοπτικός σταθμός της Ελλάδας
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Κι όλα μοιάζουν… παραμύθι Η λεπτεπίλεπτη μελαχρινή γυναίκα περπατάει με αργά, νωχελικά βήματα. Τα μαύρα πλούσια μαλλιά της μόλις που αγγίζουν το κόκκινο... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk