Οι προϊστάμενοι των τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής υπηρεσίας των νοσοκομείων δεν μπορούν να λαμβάνουν μικρότερο ποσό ως επίδομα θέσης από ότι οι υπόλοιποι προϊστάμενοι άλλων τμημάτων, ακόμη κι αν εισπράττουν επιπλέον και επίδομα ανθυγιεινής εργασίας.

Αυτό αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δικαιώνοντας 15 άτομα (είχαν προσφύγει συνολικά 17 αλλά ως προς τους δύο η αγωγή απορρίφθηκε ως απαράδεκτη) που κατείχαν θέση ευθύνης από 1.1.2016 έως 30.6.2016 στον «Ευαγγελισμό» και έπαιρναν επίδομα 250 ευρώ μηνιαίως ενω οι προϊστάμενοι τμημάτων της Διοικητικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου λάμβαναν 290 ευρώ.Οι εν λόγω μειώσεις προβλέπονταν στο νόμο 4354/2015 που περιελάμβανε μέρος των προαπαιτούμενων που είχαν θέσει οι θεσμοί το καλοκαίρι του 2015 προκειμένου να εκταμιευτούν οι δόσεις του δανείου προς τη χώρα μας ώστε να αντιμετωπιστεί η δημοσιονομική κρίση.

Οι ενάγοντες ισχυρίζονταν στην προσφυγή τους ότι αν και κατείχαν θέσεις ευθύνης και καλούνταν να φέρουν εις πέρας τα καθήκοντά τους υπό αντίξοες συνθήκες στην υποστελεχωμένη νοσηλευτική υπηρεσία του νοσοκομείου, υφίστανται αδικαιολόγητη άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους προισταμένους τμημάτων της διοικητικής υπηρεσίας του νοσοκομείου και τους λοιπους προισταμένους τμημάτων Δημοσίου διότι τους χορηγείται μειωμένο εν σχέσει με αυτούς το επίδομα θέσης ευθύνης.