Την ανησυχία τους για ενδεχόμενους κινδύνους στη δημόσια υγεία λόγω της επιφυλακτικότητας του κοινού προς τον εμβολιασμό, εκφράζουν οι ευρωβουλευτές. Ζητούν παράλληλα μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την παραγωγή των εμβολίων και καλούν τα κράτη μέλη να αγοράζουν από κοινού εμβόλια προκειμένου να μειωθούν οι τιμές.

Συγκεκριμένα, σε ψήφισμά του το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατυπώνει τη θέση, ότι η πτώση της εμπιστοσύνης του κοινού στον εμβολιασμό έχει επιπτώσεις στη δημόσια υγεία. Σύμφωνα δε, με τα στοιχεία που παρουσιάζονται, την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό. Ειδικότερα, όσον αφορά την ιλαρά, από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ.

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, τα επιδημιολογικά δεδομένα στα κράτη μέλη δείχνουν σημαντικά κενά όσον αφορά την αποδοχή των εμβολίων και χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης από εκείνα που απαιτούνται για την εξασφάλιση επαρκούς προστασίας, με αποτέλεσμα σε αρκετές χώρες να παρατηρούνται σοβαρά κρούσματα ιλαράς. Αν και, όπως επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές, ακολουθείται αυστηρή διαδικασία πολλών σταδίων για την παραγωγή εμβολίων (αυστηροί έλεγχοι μέσω δοκιμών πολλαπλών σταδίων, προεπιλογή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και τακτική επαναξιολόγηση).

Για τον λόγο αυτό οι ευρωβουλευτές επικροτούν την επικείμενη δρομολόγηση κοινής δράσης, συγχρηματοδοτούμενης από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την υγεία, με στόχο την αύξηση της εμβολιαστικής κάλυψης, αλλά ζητούν από την Επιτροπή να διευκολύνει την κατάρτιση ενός καλύτερα ευθυγραμμισμένου χρονοδιαγράμματος εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ωστόσο, στο ψήφισμα αναδεικνύεται η ανάγκη να ενισχυθεί η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των εμβολίων και να χρηματοδοτηθούν ανεξάρτητα ερευνητικά προγράμματα για πιθανές παρενέργειές, προκειμένου να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στον εμβολιασμό.

Μάλιστα, τονίζεται ότι οι ερευνητές πρέπει να δηλώνουν τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων και προτείνουν αυτοί που έρχονται αντιμέτωποι με σύγκρουση συμφερόντων να απομακρύνονται από τις επιτροπές αξιολόγησης. Επίσης, ζητείται η άρση της εμπιστευτικότητας όσον αφορά τις διαβουλεύσεις της επιτροπής αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι ευρωβουλευτές στο κόστος του εμβολιασμού. Χαρακτηρίζουν «αδικαιολόγητο» το γεγονός ότι το κόστος ενός πλήρους πακέτου εμβολιασμού για ένα παιδί αυξήθηκε με συντελεστή 68 το 2014 σε σύγκριση με το 2001 και στηρίζουν τη συμφωνία, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για την από κοινού προμήθεια εμβολίων των κρατών μελών που θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών.

Να σημειωθεί, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να παρουσιάσει το δεύτερο τρίμηνο του 2018 μια πρωτοβουλία σχετικά με την ενίσχυση της συνεργασίας για την καταπολέμηση των νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό.

Επιδημιολογικά στοιχεία

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα, την περίοδο 2008-2015 σημειώθηκαν στην Ευρώπη 215.000 κρούσματα νόσων που προλαμβάνονται με τον εμβολιασμό, εξαιρουμένης της γρίπης, ενώ ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2,5 εκατομμύρια θανάτους ετησίως σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η ιλαρά είναι μια σοβαρή ασθένεια και από τις αρχές του 2016 έχουν αναφερθεί 57 θάνατοι στην ΕΕ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών, τα περισσότερα κρούσματα αναφέρθηκαν στη Ρουμανία (5.224), στην Ιταλία (4.978), στην Ελλάδα (1.398) και στην Γερμανία (906) κατά την περίοδο 1 Φεβρουαρίου 2017-31 Ιανουαρίου 2018. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι σε τέσσερις χώρες: τη Ρουμανία (3), την Ιταλία (2), την Ελλάδα (1) και τη Γαλλία (1).