Συγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) ενώ ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του προέδρου του Κων. Μακέδου. Σε μια φάση αναβάθμισης των εγγυοδοτικών και πιστοδοτικών υπηρεσιών του Ταμείου των μηχανικών και δυναμικής μετάβασής του στην ψηφιακή εποχή, η νέα Διοικούσα Επιτροπή ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών στόχων του 2018.

Όπως έγινε γνωστό, μεταξύ άλλων, το 2017 εγκρίθηκαν συνολικά 50.154 εγγυητικές επιστολές, ενώ διασφαλίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη – πιστούχους Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 6.000 Τεχνικές Εταιρείες. Σημειώνεται, ότι στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 υλοποιήθηκε ο μετασχηματισμός του φορέα σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e- Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα.

Όπως δήλωσε σχετικά ο κ. Μακέδος, «το νεοσύστατο ΤΜΕΔΕ ήδη δίνει δυναμικά το παρών στην ελληνική οικονομία και τον τεχνικό κόσμο». «Οι 50.154 εγγυητικές επιστολές του 2017 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου, δεν αποτελούν πλέον μία υπόσχεση, αλλά περιγράφουν μία νέα πραγματικότητα. Αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία του Ταμείου και αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη, ότι ο κλάδος μπορεί και πρέπει να στηριχθεί σε στέρεες και αποτελεσματικές βάσεις», σημείωσε.

Και πρόσθεσε ότι: «Η συγκρότηση της νέας Διοικούσας Επιτροπής σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής για τον κλάδο. Μιας εποχής αποφάσεων και δράσεων. Ήδη οι στόχοι που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Ταμείου, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Ωστόσο, έχοντας εμπειρία και επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε αυτά τα επώδυνα χρόνια της κρίσης, η σκληρή δουλειά και η ανάληψη θαρραλέων δράσεων προς όφελος των παλαιών αλλά και των νέων μελών μας, είναι μονόδρομος».

Μεταξύ των προτεραιοτήτων που έθεσε ο κ. Μακέδος είναι και η αναγκαιότητα της άμεσης ολοκλήρωσης της μεταφοράς της περιουσίας που αναλογεί στο ΤΜΕΔΕ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη οικονομική μελέτη, καθώς ως Φορέας, το Ταμείο, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προαπαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου η Πολιτεία να εφαρμόσει την απόφασή της. «Οφείλουμε και πρέπει να αποκαταστήσουμε τον κλάδο. Και θα τα καταφέρουμε», τόνισε χαρακτηριστικά.