Η οικονομία του δάσους, η κλιματική αλλαγή αλλά και η έρευνα και καινοτομία είναι ορισμένοι από τους άξονες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί η χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.

Αυτό τόνισε την Τετάρτη, μιλώντας στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος , ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος .

Νωρίτερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, επεσήμανε πως αν και τα ελληνικά δάση καλύπτουν σε έκταση τα 2/3 της χώρας δεν συμβάλλουν καθόλου στο ΑΕΠ αυτής.

Και συμπλήρωσε: «Εμείς πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλουν στο 1% του ΑΕΠ της χώρας, προσφέροντας ταυτόχρονα εργασία και ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο».

Ο Σωκράτης Φάμελλος και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος Κατερίνα Ιγγλέζη παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους για την έναρξη του δημόσιου διαλόγου με στόχο την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση με χρονικό ορίζοντα 20ετίας.

Στη συνέχεια, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής εκπρόσωποι της επιστημονικής κοινότητας κατέθεσαν τις απόψεις τους για τη χάραξη της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας της Βουλής Κατερίνα Ιγγλέζη, τόνισε μεταξύ άλλων, πως ένα μοντέλο μεσογειακής δασοπονίας που θα έχει πραγματικά αναπτυξιακή προοπτική και θα επαναφέρει τον δασικό πλούτο ως παράγοντα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της υπαίθρου.

Τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά από το υπουργείο Περιβάλλοντος, η Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (ΕΣΔ) θα διατυπώσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική που θα εξασφαλίζει την αειφορική διαχείριση των δασών μαζί με την προστασία των αξιών και των υπηρεσιών που παρέχουν σήμερα άλλα και μελλοντικά.

Επιπλέον, θα προσδιορίσει τις ευκαιρίες και προκλήσεις για τα δάση υπό το πρίσμα του διεθνούς και ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, παγκόσμιων δεσμεύσεων και προκλήσεων. Επίσης θα απαντήσει στις ανάγκες και απαιτήσεις της κοινωνίας και θα προσδιορίζει το ρόλο και το πλαίσιο δράσης όσων σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των δασών με γνώμονα την έρευνα και την τεχνολογία.

Ακόμη, θα καθορίσει το αναγκαίο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τους μηχανισμούς διακυβέρνησης του τομέα θέτοντας προτεραιότητες για το άμεσο μέλλον των δασικών πόρων της χώρας, την απασχόληση στα δάση και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας.

Τα βασικά στάδια της διαβούλευσης

Τα βασικά στάδια της διαβούλευσης της Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση θα περιλαμβάνει, ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, θεματικά συμμετοχικά σχήματα αλλά και ηλεκτρονικές διαβουλεύσεις.

Τα επόμενα βήματα

Ο προγραμματισμός για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

.Τον Απρίλιο: Εκτός από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής, θα υπάρχει σύσταση ομάδας εργασίας που θα παρακολουθεί τη διαδικασία διαβούλευσης, ενώ θα γίνει κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων συνεδρίασης που θα αποτελέσουν τη βάση για τη διοργάνωση των συμμετοχικών εργαστηρίων.

.Τον Μάιο: Θα γίνει διοργάνωση συμμετοχικών εργαστηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βασικοί άξονες θα είναι η οικονομία του δάσους, η κλιματική αλλαγή κά, ενώ θα ακολουθήσει πρόσκληση σε θεσμικούς φορείς/κοινωνικους φορείς αλλά και ηλεκτρονική διαβούλευση.

.Τον Ιούνιο: Θα δημοσιευτεί το σχέδιο και θα ακολουθήσει διαβούλευση μέσω opengov.gr.

.Τον Ιούλιο: Θα διοργανωθεί θεματική συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντα και θα ακολουθήσει η κωδικοποίηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων.

.Τον Σεπτέμβριο: Θα εκδοθεί το τελικό πόρισμα και θα υπάρξει έκδοση υπουργικής Απόφασης Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας.

Κρίσιμη οικονομική συγκυρία

«Αυτή η συζήτηση ξεκινάει σε μια κρίσιμη οικονομικά συγκυρία, στην οποία ο Δασικός Τομέας μπορεί να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας», τόνισε μεταξύ άλλων, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος Κωνσταντίνος Δημόπουλος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι άξονες της δασικής στρατηγικής είναι: ο στρατηγικός σχεδιασμός για τη δασοπροστασία, οι δασικοί χάρτες, η διαχείριση των δασών, τα ορεινά υδρονομικά έργα, τα αγροδασικά οικοσυστήματα, το αστικό πράσινο και η αναβάθμιση της δασικής υπηρεσίας.