• Αναζήτηση
 • Τιτάν: Στο 2,375% το επιτόκιο του 7ετούς ομολόγου

  Με ετήσιο επιτόκιο 2,375% ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2024 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρεία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με την εγγύηση της μητρικής.

  ΤοΒΗΜΑ Team
   Με ετήσιο επιτόκιο 2,375% ολοκληρώθηκε η διάθεση ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 2024 από την TITAN GLOBAL FINANCE PLC, θυγατρική εταιρεία της Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ, με την εγγύηση της  μητρικής.
  Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1,3 δισ. ευρώ.
  Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 16 Νοεμβρίου 2017 και στις 10 Νοεμβρίου θα υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).
  Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών με τοκομερίδιο 4,25% και λήξη τον Ιούλιο του 2019 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, καθώς επίσης για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
  Οι HSBC Bank plc και Société Générale ενήργησαν ως Ενεργοί Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών («Joint Global Coordinators and Joint Active Bookrunners»), οι ABN AMRO BANK και Raiffeisen Bank International ως Συνδιαχειριστές («Joint Bookrunners») ενώ οι Alpha Bank \, Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Τράπεζα Πειραιώς A.E. λειτούργησαν ως Συνδιαχειριστές («Co-Managers»).
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk