• Αναζήτηση
 • Απαγορεύεται από 1.1.2018 η διακίνηση καυσίμων με πλοία άνω των 50 ετών

  Ρυθμίσεις σχετικά με την διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΕΝ που κατατέθηκε στην

  Ρυθμίσεις σχετικά με την διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας περιλαμβάνει το νομοσχέδιο του ΥΕΝ που κατατέθηκε στην Βουλή υπό τον τίτλο «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις».

  Συγκεκριμένα, απαγορεύεται από 1.1.2018 η διακίνηση καυσίμων με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια και πετρελαιοφορτηγίδες που έχουν συμπληρώσει ηλικία 50 ετών από την 31η Δεκεμβρίου του έτους καθέλκυσης. Η ίδια απαγόρευση προβλέπεται από 1.1.2019 και 1.1.2022 για πλοία ηλικίας 40 ετών και 30 ετών αντιστοίχως. Ακόμα, από 1.1.2018 επιτρέπεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία που έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 20 ετών εφόσον ικανοποιούνται οι πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου και λοιποί όροι και προϋποθέσεις όπως ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα.

  Ενώ από 1.1.2022 τα πετρελαιοφόρα πλοία πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας ανεξαρτήτως ηλικίας. Όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί υποχρεωτικής ασφάλισης πλοίων, εφαρμόζονται από 1.1.2018 και στα προαναφερόμενα πλοία.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk