• Αναζήτηση
 • Μειώθηκε κατά 4 δισ. ευρώ ο ΕLA

  Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA). Οπως ανακοινώθηκε πρίν από λίγο στις 26 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Κατά 4 δισ. ευρώ μειώθηκε το ανώτατο όριο της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα προς τις ελληνικές τράπεζες (ELA).

  Οπως ανακοινώθηκε πρίν από λίγο στις 26 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση στον καθορισμό του ανώτατου ορίου παροχής έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) προς τις ελληνικές τράπεζες στο ποσό των 28,6 δισεκ. ευρώ έως και την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, μετά από αίτημα της Τράπεζας της Ελλάδος.

  Η μείωση του ανώτατου ορίου κατά 4,0 δισεκ. ευρώ αντανακλά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, λαμβανομένων υπόψη των ροών που προέρχονται από καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα και από την πρόσβαση των τραπεζών στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

  Οικονομία