• Αναζήτηση
 • Eurobank: Έκτακτη Γ.Σ. για αντικατάσταση ομολόγων Δημοσίου

  Για την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου συνεκλήθη η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank για την έκδοση νέων τίτλων που θα αντικαταστήσουν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχε εκδώσει η τράπεζα στο πλαίσιο του πακέτου του 2018.

  ΤοΒΗΜΑ Team
  Για την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου συνεκλήθη η έκτακτη γενική συνέλευση της Eurobank για την έκδοση νέων τίτλων που θα αντικαταστήσουν τα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου που είχε εκδώσει η τράπεζα στο πλαίσιο του πακέτου του 2018.
  Η ημερήσια διάταξη της ΓΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
  1. Εξαγορά εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου συνολικής ονομαστικής αξίας €950.125.000 και έκδοση από την Τράπεζα ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000, προκειμένου η εξαγορά να γίνει με αντάλλαγμα:
  (i) €125.000 σε μετρητά και
  (ii) την παράδοση στο Ελληνικό Δημόσιο ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης συνολικής ονομαστικής αξίας €950.000.000
  2. Κατόπιν της απόκτησης από την Τράπεζα των προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της λόγω της εξαγοράς τους, μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €950.125.000 δια της ακύρωσης των εξαγορασθησομένων προνομιούχων μετοχών εκδόσεώς της και αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 5 και 6 του καταστατικού της Τράπεζας.
  3. Ανακοίνωση της εκλογής δύο νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Οικονομία
  Σίβυλλα
  Helios Kiosk