• Αναζήτηση
 • Στην Τράπεζα Πειραιώς η οριστική έκθεση των ελέγχων της ΤτΕ

  Την οριστική έκθεση ελέγχου, που διενήργησε κλιμάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή τακτικού ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος από την κεντρική τράπεζα, παρέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς.

  ΤοΒΗΜΑ Team

  Την οριστική έκθεση ελέγχου, που διενήργησε κλιμάκιο της Τράπεζας της Ελλάδος σε εφαρμογή τακτικού ετήσιου ελεγκτικού προγράμματος από την κεντρική τράπεζα, παρέλαβε η Τράπεζα Πειραιώς.

  Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, ο έλεγχος αφορούσε στην εφαρμογή από την Τράπεζα Πειραιώς του κανονιστικού πλαισίου και διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, καθώς και σε ειδικά πιστοδοτικά θέματα.

  Η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι η οριστική έκθεση ελέγχου δεν περιέχει ουσιώδεις διαφοροποιήσεις σε σχέση με το σχέδιο πορίσματος που είχε προ-κοινοποιηθεί στην Τράπεζα Πειραιώς στις 19.09.2017.

  Κατόπιν αυτού, η Τράπεζα Πειραιώς επιβεβαιώνει ότι δεν αναμένει ουσιώδη επίπτωση στα αποτελέσματα και στην κεφαλαιακή της θέση συνεπεία του ανωτέρω ελέγχου.

  Εξάλλου, στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς, κατά το τελευταίο εξάμηνο, έχει προχωρήσει σε σημαντική αναδιάρθρωση των διοικητικών δομών και εσωτερικών διαδικασιών της και ήδη εφαρμόζει πρόγραμμα αναβάθμισης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης, στο οποίο περιλαμβάνονται οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες που καλύπτουν και την ως άνω οριστική έκθεση ελέγχου.

  «Η νέα διοικητική ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς παραμένει δεσμευμένη στην επίτευξη των στόχων του στρατηγικού της σχεδίου. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πορεία των χρηματοοικονομικών στοιχείων του τρίτου τριμήνου 2017, τόσο στον τομέα της διαχείρισης ρευστότητας (αύξηση καταθέσεων και μείωση χρηματοδότησης μέσω ELA), όσο και της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου (μείωση NPLs και NPEs)» καταλήγει η Τράπεζα.

  Οικονομία
  Σίβυλλα
  • Έντυπη έκδοση Extravagant σκηνικό… Η στάχτη από το πούρο έπεσε ξαφνικά πάνω στο βαρύτιμο χαλί του 18ου αιώνα. Δίπλα ακριβώς στον πίνακα του... ΣΙΒΥΛΛΑ
  Helios Kiosk