Μια ακόμη εταιρεία που δείχνει εμπράκτως τις κοινωνικές της ευαισθησίες είναι ο όμιλος Bayer. Ειδικότερα, η Bayer Ελλάς, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας που υλοποιεί, συνεργάζεται με τον νεανικό οργανισμό AIESEC προσφέροντας τη δυνατότητα σε 10 νέους από όλον τον κόσμο να εργαστούν εθελοντικά σε MKO και ιδρύματα με σημαντικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Συγκεκριμένα, 10 εθελοντές από Μαρόκο, Αλγερία, Τσεχία, Πακιστάν, Ιταλία, ΗΠΑ, Ινδία, Φινλανδία και Κίνα θα προσφέρουν την εργασία τους για όλο το διάστημα του καλοκαιριού στις οργανώσεις Νόστος, Καρδιά του Παιδιού, Θετική Φωνή, Χατζηκυριάκειο Ιδρυμα Παιδικής Προστασίας, UNESCO, Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο και στον Σύλλογο Μερίμνης Ανηλίκων.
Με αφορμή τη συνεργασία της εταιρείας με την AIESEC, η κυρία Σόνια Μουσαβερέ, διευθύντρια Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων της Bayer Ελλάς και υπεύθυνη για το πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας, δήλωσε: «H συνεργασία μας με την AIESEC συνδυάζει δύο πολύ σημαντικά στοιχεία της κοινωνικής μας δράσης: τον εθελοντισμό και την υποστήριξη ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων. Προωθεί την αξία του εθελοντισμού, τη διαπολιτισμικότητα και την ανάπτυξη ηγετικών χαρακτηριστικών των νέων ανθρώπων, προσφέροντας παράλληλα σημαντική βοήθεια στο έργο οργανώσεων που έχουν αποδεδειγμένη και σημαντική συνεισφορά στην ελληνική κοινωνία».
H εταιρική υπευθυνότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής της Βayer Ελλάς, αλλά και καθημερινή πρακτική και στόχος όλων των ανθρώπων της στο πλαίσιο των προσπαθειών για την υλοποίηση της αποστολής της εταιρείας: «Επιστήμη για μια Καλύτερη Ζωή». Με παρουσία 60 χρόνων στην Ελλάδα, η Bayer Ελλάς έχει ενσωματώσει την εταιρική υπευθυνότητα στη στρατηγική της συνεισφέροντας με διάφορους τρόπους στο κοινωνικό σύνολο και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις με μακροπρόθεσμα και διαρκή οφέλη με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της χώρας μας και την κάλυψη βασικών αναγκών τους.
Σημειώνεται ότι η Bayer είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που δραστηριοποιείται στον χώρο των βιοεπιστημών, και συγκεκριμένα στους τομείς της Υγείας και της γεωργίας. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Bayer σχεδιάζονται με γνώμονα το όφελος των ανθρώπων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους. Ταυτόχρονα, ο όμιλος στοχεύει στη δημιουργία αξίας μέσω της καινοτομίας, της ανάπτυξης και της υψηλής απόδοσης.

Η Bayer είναι προσηλωμένη στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και δρα ως ένας κοινωνικά και ηθικά υπεύθυνος εταιρικός πολίτης. Κατά το οικονομικό έτος 2016 ο όμιλος απασχολούσε περίπου 115.200 άτομα και είχε πωλήσεις της τάξεως των 46,8 δισ. ευρώ. Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 2,6 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη σε 4,7 δισ. ευρώ. Στα αποτελέσματα αυτά συμπεριλαμβάνονται τα οικονομικά στοιχεία του τομέα πολυμερών, ο οποίος εισήλθε στο Χρηματιστήριο στις 6 Οκτωβρίου 2015, ως ανεξάρτητη εταιρεία με την επωνυμία Covestro.

Οσον αφορά την AIESEC, είναι ο μεγαλύτερος νεανικός οργανισμός παγκοσμίως, με έδρα σε περισσότερες από 130 χώρες και στην Ελλάδα και με παρουσία σε 9 ελληνικά ΑΕΙ. Σταθερό όραμά της, από την ίδρυσή της το 1948, αποτελεί η προαγωγή της ειρήνης και της διαπολιτισμικής κατανόησης.

Υπηρετώντας έμπρακτα αυτόν τον στόχο, παρέχει συνεχώς ευκαιρίες στα μέλη της ώστε να αναπτυχθούν ολοκληρωμένα και να επηρεάσουν θετικά την κοινωνία.

Μέσω των προγραμμάτων εθελοντικής δράσης και διεθνούς πρακτικής άσκησης, τα μέλη της AIESEC μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν στις χώρες του δικτύου της, να γνωρίσουν τον πολιτισμό τους και να συνεργαστούν με άλλους ανθρώπους, αναπτύσσοντας παράλληλα τα ηγετικά τους χαρακτηριστικά.

Στην Ελλάδα η AIESEC έχει προσφέρει περισσότερες από 12.000 θέσεις πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, εκπαιδευτικούς φορείς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 18.000 νέους και έχει αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερους από 6.000 φορείς από τον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα.

HeliosPlus