Επιστρέφει 641,2 εκατ. ευρώ στο δημόσιο η Τράπεζα της Ελλάδος

Το ποσό των 641,2 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους για τη χρήση του 2014, σύμφωνα με τον ισολογισμό της.

Το ποσό των 641,2 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους για τη χρήση του 2014, σύμφωνα με τον ισολογισμό της.
Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται τα έσοδα που αποκόμισε η Τράπεζα της Ελλάδος από τους τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου που έχει στην κατοχή της στο χαρτοφυλάκιο επένδυσης ιδίων διαθεσίμων, καθώς και στο χαρτοφυλάκιο που αποκτήθηκε στο πλαίσιο της άσκησης της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος.
Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα κέρδη της τράπεζας την περυσινή χρονιά ανήλθαν σε 654,5 εκατ. ευρώ, έναντι 831,1 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.
Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2014 ανήλθαν σε 1.118,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 463,7 εκατ. ευρώ.
Ανάλυση των αποτελεσμάτων της χρήσης 2014
  • Έσοδα
Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1.118,2 εκατ. ευρώ, έναντι 1.610,9 εκατ. ευρώ στη χρήση 2013, σημειώνοντας μείωση κατά 30,6%. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη σημαντική υποχώρηση των επιτοκίων που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής.
Ειδικότερα:
– Τα καθαρά έσοδα από τόκους, χρηματοοικονομικές πράξεις και την αναδιανομή του νομισματικού εισοδήματος του Ευρωσυστήματος διαμορφώθηκαν σε 1.003,5 εκατ. ευρώ, έναντι 1.473,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 31,9%.
– Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες αυξήθηκαν κατά 4,7% και διαμορφώθηκαν σε 73,5 εκατ. ευρώ, έναντι 70,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
– Τα έσοδα από μετοχές και συμμετοχές μειώθηκαν κατά 25,2 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 29,0 εκατ. ευρώ, έναντι 54,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.
– Τέλος, τα λοιπά έσοδα ανήλθαν σε 12,1 εκατ. ευρώ, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση κατά 4,0%.
  • Έξοδα
– Τα γενικά λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας πλην προβλέψεων (δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) αυξήθηκαν κατά 22,7 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 333,6 εκατ. ευρώ, έναντι 310,9 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση των λειτουργικών εξόδων συνέβαλαν κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος κατά 9,7 εκατ. ευρώ και οι λοιπές τακτικές δαπάνες διαχείρισης κατά 9,5 εκατ. ευρώ.
– Οι προβλέψεις ενισχύθηκαν και στη χρήση 2014 κατά 130,1 εκατ. ευρώ.
Oι προβλέψεις της Τράπεζας έχουν δημιουργηθεί για να καλύψουν, μεταξύ άλλων, έκτακτες ζημίες και επισφαλείς απαιτήσεις, πιστωτικούς κινδύνους, κινδύνους από τη διακύμανση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη μεταβολή των επιτοκίων, κινδύνους αντισυμβαλλομένων από πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, γενικούς λειτουργικούς κινδύνους και υποχρεώσεις.
Το συνολικό ύψος των προβλέψεων, στις 31 Δεκεμβρίου 2014, ανήλθε σε 6.788,7 εκατ. ευρώ.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk