Οι 12 συστάσεις της Task Force για να επιβιώσουν οι μικρομεσαίοι

Η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και τα κοινοτικά προγράμματα, η γραφειοκρατία και το κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση της Task Force και των επιχειρηματικών φορέων που παρουσιάστηκε σήμερα.

Η πρόσβαση στην τραπεζική χρηματοδότηση και τα κοινοτικά προγράμματα, η γραφειοκρατία και το κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, σύμφωνα με την έκθεση της Task Force και των επιχειρηματικών φορέων που παρουσιάστηκε σήμερα.

Κατά τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Δένδια υπάρχει ανάγκη για περισσότερες επιχειρήσεις και ικανότερο αλλά μικρότερο δημόσιο τομέα ενώ σε μια αποστροφή της ομιλίας του είπε πως «δεν χρειαζόμαστε ήρωες επιχειρηματίες, ούτε χιλιάδες εργατοώρες για να ανοίξει κανείς ένα καφενείο».

Ο ίδιος αναφερόμενος στο πρόβλημα της ρευστότητας που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είπε πως το υπουργείο Ανάπτυξης κινείται σταθερά προς την κατεύθυνση δημιουργίας νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και ενός μοντέλου που θα μειώνει στο ελάχιστο δυνατό το κεφάλαιο και τις δαπάνες έναρξης μιας επιχείρησης, σημειώνοντας επίσης πως μέχρι το τέλος του 2014 θα έχει αναμορφωθεί πλήρως το πτωχευτικό δίκαιο τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Στην κοινή έκθεση της Task Force με τους επιχειρηματικούς φορείς διαπιστώνεται πως η Ελλάδα παραμένει σταθερά κάτω από τον μέσο όρο της Ε.Ε σε ότι αφορά την επιχειρηματικότητα και το περιβάλλον εντός της οποίας αυτή καλείται να λειτουργήσει.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται πως:

* το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης είναι 910 ευρώ έναντι μέσου όρου 343 ευρώ στην Ε.Ε ενώ το ελάχιστο κεφάλαιο που καταβάλλεται έχει αυξηθεί σε σχέση με πέρυσι.

* Η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ πιο δαπανηρή και φτάνει το 11,8% της αξίας των περιουσιακών στοιχείων σε σύγκριση με 4,6% στην ΕΕ.

* Ο χρόνος που απαιτείται για να περάσουν οι πληρωμές από το κράτος προς τις επιχειρήσεις έχει αυξηθεί στις 114 ημέρες σύμφωνα με στοιχεία του 2012 από 66 ημέρες το 2011 και είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο στην Ε..Ε

*Το θέμα της χρηματοδότησης είτε μέσα από χρηματοδοτικά εργαλεία για τις μικρομεσαίες, είτε μέσω των τραπεζών, είναι από τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στην έκθεση. Τα περισσότερα αιτήματα δανεισμού απορρίπτονται ενώ στις περιπτώσεις που εγκρίνονται, απαιτείται υπερδιπλάσιος χρόνος για την έναρξη των πληρωμών (104 ημέρες έναντι 52 στην Ε.Ε).

Ο επικεφαλής της Task Force προτείνει 12 μέτρα κατεπείγοντος χαρακτήρα που θα πρέπει να ενσωματωθούν στο κυβερνητικό πρόγραμμα προκειμένου να επιλυθούν άμεσα προβλήματα. Όπως σχολίασε ο ίδιος, μέτρα χρηματοδότησης και τις συνθήκες που επικρατούν είναι θέματα που μας απασχολούν πάνω από δύο χρόνια, ωστόσο «οι συνθήκες εξακολουθούν να είναι πολύ δύσκολες» Το αποτέλεσμα είναι τα επιτόκια να παραμένουν ψηλά, πολύ υψηλότερα από την Ε.Ε και οι χρηματοδοτήσεις πολύ λιγότερες.

Οι 12 συστάσεις της Task Force

1. Μεταρρύθμιση του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση επενδύσεων και επιχειρήσεων.

2. Περαιτέρω απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω εξορθολογισμού και ψηφιοποίησης των διαδικασιών

3. Μείωση φορολογικής επιβάρυνσης για τις ΜμΕ (ΦΠΑ, ειδικοί φόροι κατανάλωσης και τοπικοί φόροι) και μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ενέργειας

4. Προώθηση πιστοποιημένων ηλεκτρονικών πληρωμών μεταξύ του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων

5. Στενότερη εποπτεία της αγοράς για την αποφυγή ολιγοπωλιακών καταστάσεων και μείωση της αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς του παράνομου εμπορίου μέσω αυστηρών ελέγχων στις αποθήκες καθώς και στο δίκτυο πωλήσεων.

6. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση μέσω των κονδυλίων της ΕΕ, άμεσα διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η πρόταση είναι να δοθεί προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

7. Διασφάλιση της αποτελεσματικής δρομολόγησης του Ιδρύματος για την Ανάπτυξη (επενδυτικό ταμείο IfG), ιδίως τα παράθυρα χρέους και ιδίων κεφαλαίων.

8. Καλύτερος σχεδιασμός χρηματοδοτικών μέσων μέσω της χρήσης των κονδυλίων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των ΜμΕ.

9. Στήριξη εξαγωγικών δραστηριοτήτων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδότησης.

10. Βελτίωση της αναπτυξιακής πολιτικής για την προώθηση συνεργατικών σχηματισμών (cluster) και επιχειρηματικών πάρκων.

11. Βελτίωση του νομικού και θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων

12. Ελευθερία επιλογής χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας στον ΟΑΕΕ.

Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk