• Αναζήτηση

Κυρώσεις σε όσα ΝΠΙΔ δεν απογραφούν έως τις 15 Ιουλίου

Έτοιμη να υλοποιήσει την απειλή της ότι θα σταματήσει την κρατική οικονομική ενίσχυση σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στον δημόσιο τομέα που δεν δίνουν στοιχεία για την «ακτινογράφηση» του προσωπικού τους, αλλά και να αναστείλει την καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους εμφανίζεται η κυβέρνηση.

Έτοιμη να υλοποιήσει την απειλή της ότι θα σταματήσει την κρατική οικονομική ενίσχυση σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου στον δημόσιο τομέα που δεν δίνουν στοιχεία για την «ακτινογράφηση» του προσωπικού τους, αλλά και να αναστείλει την καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τους εμφανίζεται η κυβέρνηση. Δόθηκε το «πράσινο φως» για να επιβληθούν κυρώσεις, μετά το πέρας της ερχόμενης εβδομάδας, σε ΝΠΙΔ, και τις δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις, που δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για την απογραφή τους στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και ένταξη στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ).
Καθώς στις 30 Ιουνίου 2014 έληξε η προθεσμία, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προχωρήσει στις κυρώσεις -έχουν περιληφθεί στη νομοθεσία, στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων- για όσους φορείς δεν ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες απογραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών ως και τις 15 Ιουλίου 2014. Η προειδοποίηση αφορά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και επιχειρήσεις (εκτός των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο) που εποπτεύονται από τα υπουργεία καθώς και ΝΠΙΔ και επιχειρήσεις των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.
Εν όψει του ερχομού της τρόικας αλλά και με βάση τη δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας για την ολοκλήρωση της απογραφής των ΝΠΙΔ, επιταχύνονται οι διαδικασίες.
Έτσι σήμερα, Τρίτη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Δημήτρης Στεφάνου εξέδωσε εγκύκλιο με τίτλο «Λήξη προθεσμίας απογραφής προσωπικού Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου, Δημοσίων και Δημοτικών Επιχειρήσεων».
Είχε προηγηθεί έγγραφό του, προ διμήνου, με το οποίο έθετε ως προθεσμία το τέλος Απριλίου για ολοκληρωθούν από τους φορείς οι σχετικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τη νομοθεσία:
– Ως προς τα νομικά πρόσωπα, για όσο διάστημα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου και από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ, αναστέλλεται με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης η επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε μορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισμό.
– Επιπροσθέτως, για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ του Κεφαλαίου Α΄ του Ν. 3429/2005, καθώς και για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), για όσο διάστημα παρατηρείται η ανωτέρω παρέκκλιση, επιπλέον των ανωτέρω κυρώσεων, αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Η επί δίμηνο μη συμμόρφωση και η εξακολούθηση παρέκκλισης από τη διαδικασία πληρωμής μέσω ΕΑΠ που διαπιστώνεται από τον αρμόδιο κάθε φορά φορέα επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση της θητείας των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στη νέα εγκύκλιο το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης ενημερώνει ότι «η τελική προθεσμία έληξε στις 30 Ιουνίου 2014» και «λόγω της δέσμευσης που έχει αναλάβει η χώρα μας για την ολοκλήρωση της απογραφής των ΝΠΙΔ, μετά την παρέλευση αυτής της προθεσμίας τίθενται σε εφαρμογή οι κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 37 του Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/τ.Α’) όπως συμπληρώθηκε με τη διάταξη της υποπαραγράφου Θ.2 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α’)».
Μάλιστα, στο έγγραφο που εστάλη προς όλα τα υπουργεία αναφέρει: «Ενόψει των ανωτέρω, για όσους φορείς δεν ολοκληρώσουν τις απαραίτητες ενέργειες απογραφής και ένταξης στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών έως και τις 15 Ιουλίου 2014 θα εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις».
Έτσι, καλούνται τα υπουργεία να μεριμνήσουν για την απογραφή των ΝΠΙΔ και των επιχειρήσεων που βρίσκονται υπό την εποπτεία τους και δεν έχουν ανταποκριθεί ακόμα.
Δείτε επίσης
Κοινωνία
Σίβυλλα
Helios Kiosk