Μέτρα για διευκόλυνση των εξαγωγών από το υπουργείο Ανάπτυξης

Βήματα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που θα δώσουν ώθηση στις εξαγωγές προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης

Βήματα για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας που θα δώσουν ώθηση στις εξαγωγές προετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης.
Οπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υφυπουργός κ. Νότης Μηταράκης «ενάμιση χρόνο μετά από την επίσημη παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής και του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου 2012-2015, το περιβάλλον γύρω από την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, έχει μεταβληθεί σημαντικά». Οι βασικοί στόχοι της Στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου είναι η μείωση του αριθμού των ημερών που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση μιας εξαγωγής κατά 50% έως το 2015, η μείωση του διοικητικού κόστους εξαγωγής κατά 20% έως το 2015 και η καθιέρωση της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις εξαγωγές (Single Window).
Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Ανάπτυξης τα επόμενα βήματα προς την κατεύθυνση αυτή είναι τα εξής:
∙ Χάραξη σχεδίου δράσης για δημιουργία Ηλεκτρονικής Πύλης (Portal) που θα φιλοξενηθεί από το Enterprise Greece S.A.
∙ Έχουν προταθεί τα επόμενα πέντε προϊόντα / κατηγορίες σε συνεργασία με τους εξαγωγικούς φορείς, για τη διεξαγωγή Μελέτης Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis).
∙ Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για πιστοποιητικά, άδειες και εξουσιοδοτήσεις να υποστηρίζεται πλήρως και στο ΥπΑΑΤ.
∙ Έχει οργανωθεί επικείμενη Εκπαιδευτική Επίσκεψη (Study Visit) στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, όπου θα εκπαιδευτούν επιλεγμένα στελέχη του δημοσίου τομέα και ειδικότερα της τελωνειακής διοίκησης, με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.
∙ Διεύρυνση των δυνατοτήτων χρήσης τεχνικών εκτίμησης κινδύνων στις εξαγωγές και σε άλλες υπηρεσίες Υπουργείων πέραν των Τελωνείων, με προτεραιότητα εφαρμογής στο ΥπΑΑΤ.
∙ Εισαγωγή των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλες τις διοικητικές υπηρεσίες που έχουν σχέση με το διασυνοριακό εμπόριο.
∙ Συντονισμός Διεξαγωγής ελέγχων μεταξύ των Τελωνείων και άλλων επιλεγμένων δημόσιων υπηρεσιών.
∙ Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν για Απλουστευμένες Διαδικασίες ώστε να ισοδυναμούν με το 50% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, μέσω διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων.
∙ Αύξηση των εταιρειών που εγκρίθηκαν ως Εγκεκριμένοι Οικονομικοί Φορείς ώστε να ισοδυναμούν με το 20% της συνολικής αξίας των εξαγωγών έως το τέλος του 2015, μέσω διεξαγωγής ενημερωτικών σεμιναρίων.
∙ Αύξηση των Εγκεκριμένων Εμπόρων Φρούτων και Λαχανικών στους 40 έως το τέλος του 2014.
∙ Ανάπτυξη του βασικού σχεδίου για ολοκλήρωση των διαδικασιών για ένα σύστημα σημαίνουσας σημασίας για τους λιμένες και τα αεροδρόμια.
∙ Το πρώτο βήμα για τη δημιουργία της Εθνικής Ενιαίας Θυρίδας για τις Εξαγωγές (Single Window) θα πραγματοποιηθεί με την διασύνδεση του συστήματος ICISnet των Τελωνείων και του Μητρώου Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών (ΜΕΝΟ) του ΥπΑΑΤ. Σταδιακά θα διασυνδεθούν οι υπόλοιπες υπηρεσίες που σχετίζονται με το εξωτερικό εμπόριο.
Απολογισμός
Ο μέχρι τώρα για την υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής και των 25 δράσεων που περιλαμβάνει, δημιουργήθηκε η «Επιχειρησιακή Συντονιστική Επιτροπή (ΕΣΕ) για τη Διευκόλυνση του Εξωτερικού Εμπορίου», η οποία και λειτουργεί υπό τη «Συντονιστική Επιτροπή Εξωστρέφειας». Στην ΕΣΕ συμμετέχουν εκπρόσωποι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα ενώ η Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) έχει αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο.
Μέχρι σήμερα, οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας για την απλοποίηση των εξαγωγικών διαδικασιών είναι:
∙ Υιοθέτηση της έμμεσης αντιπροσώπευσης στις τελωνειακές διαδικασίες (άνοιγμα του επαγγέλματος των εκτελωνιστών). Είναι δυνατή η διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων πέραν των εκτελωνιστών.
∙ Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας των μεγαλύτερων εξαγωγικών τελωνείων για ταχύτερη διεκπεραίωση εξαγωγικών διαδικασιών (Ελ. Βενιζέλος με συνεχές ωράριο, 5ο Πειραιά με διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 21:00 και σε όλα τα υπόλοιπα τελωνεία κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης).
∙ Δυνατότητα προσκόμισης των εμπορευμάτων και σε άλλους χώρους που το εκάστοτε τελωνείο εποπτεύει ή εγκρίνει.
∙ Δυνατότητα παραλαβής του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής από άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, πλην του τελωνειακού αντιπροσώπου.
∙ Κατάργηση της θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του εξαγωγέα στην εξουσιοδότηση προς το νόμιμο αντιπρόσωπό του.
∙ Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των υποστηρικτικών εγγράφων της διασάφησης εξαγωγής, σε αρχείο τύπου Portable Document Format (.pdf).
∙ Έγκριση 46 επιχειρήσεων ως Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων μέχρι σήμερα.
∙ Αδειοδότηση 21 επιχειρήσεων μέχρι σήμερα για Απλουστευμένες Διαδικασίες και δυνατότητα εκτελωνισμού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.
∙ Ο στόχος για 20 Εξουσιοδοτημένους Εμπόρους για Νωπά Φρούτα και Λαχανικά μέχρι το τέλος του 2013, υπερκαλύφθηκε πετυχαίνοντας 21. Για το τέλος του 2014 ο στόχος είναι να δραστηριοποιούνται συνολικά 40 εξουσιοδοτημένοι έμποροι, ενώ ήδη έχουν εγκριθεί συνολικά 39.
∙ Πλήρης υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής για εξαγωγές και εισαγωγές μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (Integrated Customs Information System, ICISnet), καταργώντας την υποχρέωση προσκόμισης τους στο τελωνείο σε πρωτότυπη μορφή.
∙ Κατάργηση της πληρωμής του Δικαιώματος Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ) εντός ωραρίου τελωνείων.
∙ Δυνατότητα παροχής υπερωριακών υπηρεσιών έκδοσης αγροτικών και κτηνιατρικών πιστοποιητικών των κατά τόπους Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).
∙ Μείωση χρόνου ολοκλήρωσης μιας εξαγωγής, με την άμεση απελευθέρωση όλων των τελωνειακών διασαφήσεων, χάρη στο εξελιγμένο σύστημα Ανάλυσης Κινδύνου του ICISnet. Όλα τα εμπορεύματα μεσαίου και χαμηλού κινδύνου αποδεσμεύονται πλέον σε χρόνο λιγότερο της μίας ώρας.
∙ Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, μέσω του ICISnet, όπου το αποτέλεσμα της ανάλυσης κινδύνου δεν αναγράφεται πλέον πάνω στη διασάφηση εξαγωγής και έτσι οι τελωνειακοί έλεγχοι είναι αιφνιδιαστικοί, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα τους. Η δράση αυτή σε συνδυασμό με περισσότερο στοχευμένους ελέγχους, συμβάλλει στην πάταξη του λαθρεμπορίου και στον περιορισμό φαινομένων διαφθοράς.
∙ Ολοκλήρωση των Μελετών Αναλυτικής Καταγραφής και Αποτύπωσης Επιχειρησιακών Διαδικασιών Εξαγωγής (Business Process Analysis) για πέντε νέες μεγάλες κατηγορίες εξαγώγιμων προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, η κομπόστα ροδάκινο, τα προϊόντα αλουμινίου, τα καλλυντικά.
Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk